Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Totaal begroting IIB

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
Totaal IIB begroting2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 89 71289 16484 47384 46384 448 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 5 3354 9304 1743 6293 602 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 2811 3022512594 889 
Stand ontwerp-begroting 2007:88 23595 42995 39689 40088 91193 44388 937

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
Totaal IIB begroting2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 2 8242 7792 7772 7772 777 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 100     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       
Stand ontwerp-begroting 2007:3 2402 9242 7792 7772 7772 7772 777

ARTIKEL 1. RAAD VAN STATE

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
1: Raad van State2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 48 30148 49243 80443 80043 793 
1.1: advisering 6 9836 9986 9976 9966 995 
1.2: bestuursrechtspraak 41 31841 49436 80736 80 436 798 
waarvan Kamers 1, 2 en 3 28 93231 12226 97526 97226 966 
waarvan HBV-Asiel 7 1886 1565 7485 8755 875 
waarvan HBV-Regulier 5 1984 2164 0853 9583 958 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 1 2752 69020031 4441 419 
1.1: advisering 70     
1.2: bestuursrechtspraak 1 2052 69020031 4441 419 
waarvan Kamers 1, 2 en 3 – 1 143– 320    
waarvan HBV-Asiel 2 3483 01020031 4441 419 
waarvan HBV-Regulier       
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 1 1239121 0061 0275 687 
1.1: advisering 167137137129128 
a. loonbijstelling 139121121123122 
b. prijsbijstelling 3030303030 
c. bijdrage Ryxweb  – 6– 6– 6– 6 
d. bijdrage transparante overheid    – 10– 10 
e. bijdrage arbeidsmarktcommunicatie  – 6– 6– 6– 6 
f. bijdrage moties APB – 2– 2– 2– 2– 2 
1.2: bestuursrechtspraak 9567758698985 559 
a. loonbijstelling (Kamers 1, 2 en 3) 517454431438437 
b. loonbijstelling (HBV-Asiel) 12890939795 
c. loonbijstelling (HBV-Regulier) 9361666564 
d. prijsbijstelling (Kamers 1, 2 en 3) 163178153153153 
e. prijsbijstelling (HBV-Asiel) 4135333333 
f. prijsbijstelling (HBV-Regulier) 2924232323 
g. bijdrage Ryxweb  – 26– 23– 23– 23 
h. bijdrage transparante overheid    – 40– 40 
i. bijdrage arbeidsmarktcommunicatie  – 25– 25– 25– 25 
j. bijdrage moties APB – 15– 16– 13– 13– 13 
k. nieuwbouwfase 2 aandeel Raad van State   1311904 855 
Stand ontwerp-begroting 2007:45 52850 69952 09446 81346 27150 89946 314
1.1: advisering6 0157 2207 1357 1347 1257 1237 122
1.2: bestuursrechtspraak39 51343 47944 95939 67939 14643 77639 192
waarvan Kamers 1, 2 en 326 70928 45431 36727 62927 65232 31027 726
waarvan HBV-Asiel8 2339 7059 2917 8777 4497 4227 422
waarvan HBV-Regulier4 5715 3204 3014 1744 0464 0454 045

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
1: Raad van State2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 1 4991 4541 4521 4521 452 
Stand ontwerp-begroting 2007:1 9471 4991 4541 4521 4521 4521 452

ARTIKEL 2. ALGEMENE REKENKAMER

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
2: Algemene Rekenkamer2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 25 99925 66125 65925 65625 650 
2.1: recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s 25 99925 66125 65925 65625 650 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 270     
2.1: recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s 270     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 647516517495493 
2.1: recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s 647516517495493 
a. loonbijstelling 567491490498496 
b. prijsbijstelling 8680808080 
c. bijdrage Ryxweb  – 32– 29– 29– 29 
d. bijdrage transparante overheid    – 30– 30 
e. bijdrage arbeidsmarktcommunicatie  – 18– 18– 18– 18 
f. bijdrage moties APB – 6– 5– 6– 6– 6 
Stand ontwerp-begroting 2007:26 33926 91626 17726 17626 15126 14326 139
2.1: recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s26 33926 91626 17726 17626 15126 1432 6 139

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
2: Algemene Rekenkamer2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 1 2171 2171 2171 2171 217 
Stand ontwerp-begroting 2007:9961 2171 2171 2171 2171 2171 217

ARTIKEL 3. DE NATIONALE OMBUDSMAN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
3: De Nationale ombudsman2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 8 4778 1768 1758 1748 173 
3.1: reguliere klachten 7 6667 3657 3647 3637 362 
3.2: klachten van lagere overheden       
3.3: onderzoek 5454545454 
3.4: communicatie 714714714714714 
3.5: internationale contacten 4343434343 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 1 474558558558558 
3.1: reguliere klachten 87054545454 
3.3: onderzoek 504504504504504 
3.5: internationale contacten 100     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 194941199192192 
3.1: reguliere klachten 178422184177177 
a. loonbijstelling 156136136138138 
b. prijsbijstelling 2523232323 
c. bijdrage Ryxweb  – 23– 21– 21– 21 
d. bijdrage transparante overheid    – 9– 9 
e. bijdrage arbeidsmarktcommunicatie  – 6– 6– 6– 6 
f. bijdrage moties APB – 3– 2– 2– 2– 2 
g. tweede substituut No  54545454 
h. nationaal en internationaal jubileum  135    
i. project dienstbare overheid  105    
3.3: onderzoek 101504504504504 
a. loonbijstelling 11111 
b. extra fte’s onderzoek op eigen initiatief  503503503503 
c. onderzoek burgerbrieven 100     
3.4: communicatie 1514141414 
a. loonbijstelling 65555 
b. prijsbijstelling 99999 
3.5: internationale contacten 11111 
a. prijsbijstelling 11111 
Stand ontwerp-begroting 2007:9 89710 2469 6759 4369 4289 4279 425
3.1: reguliere klachten7 8778 7147 8417 6027 5947 5937 591
3.2: klachten van lagere overheden806      
3.3: onderzoek1466591 0621 0621 0621 0621 062
3.4: communicatie825729728728728728728
3.5: internationale contacten2431444444444444

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
3: De Nationale ombudsman2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 3939393939 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 100     
Stand ontwerp-begroting 2007:711393939393939

ARTIKEL 4. KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
4: Kanselarij der Nederlandse Orden2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 3 1433 0433 0433 0423 042 
4.1: apparaat 1 7041 6041 6041 6031 603 
4.2: decoraties 1 4341 4341 4341 43 41 434 
4.3: riddertoelagen 55555 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 50940    
4.1: apparaat 17340    
4.2: decoraties 336     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 661445914560 
4.1: apparaat 4033333434 
a. loonbijstelling 3530303131 
b. prijsbijstelling 76666 
c. bijdrage arbeidsmarktcommunicatie  – 1– 1– 1– 1 
d. bijdrage moties APB – 2– 2– 2– 2– 2 
4.2: decoraties 261112611126 
a. prijsbijstelling 2626262626 
b. politiemedailles  85 85  
Stand ontwerp-begroting 2007:3 2043 7183 2273 1023 1873 1023 187
4.1: apparaat1 8631 9171 6771 6371 6371 6371 637
4.2: decoraties1 3381 7961 5451 4601 5451 4601 545
4.3: riddertoelagen3555555

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
4: Kanselarij der Nederlandse Orden2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 2929292929 
Stand ontwerp-begroting 2007:125292929292929

ARTIKEL 5. KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 2 5432 5432 5432 5422 542 
5.1: apparaat 2 5432 5432 5432 5422 542 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: – 106     
5.1: apparaat – 106     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 6055545655 
5.1: apparaat 6055545655 
a. loonbijstelling 4540394140 
b. prijsbijstelling 1616161616 
c. moties APB – 1– 1– 1– 1– 1 
Stand ontwerp-begroting 2007:2 3012 4972 5982 5972 5982 5972 597
5.1: apparaat2 3012 4972 5982 5972 5982 5972 597

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
5: Kabinet van de Gouverneur van deNederlandse Antillen2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 4040404040 
Stand ontwerp-begroting 2007:77404040404040

ARTIKEL 6. KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 1 2491 2491 2491 2491 248 
6.1: apparaat 1 2491 2491 2491 2491 248 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006:       
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 30376272727 
6.1: apparaat 30376272727 
a. loonbijstelling 2420212121 
b. prijsbijstelling 66666 
c. verbouwing kantoor  350    
d. CAO budget 2005       
Stand ontwerp-begroting 2007:9661 2791 6251 2761 2761 2751 275
6.1: apparaat9661 2791 6251 2761 2761 2751 275

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006:       
Stand ontwerp-begroting 2007:24      

ARTIKEL 10. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006:       
10.1: loonbijstelling       
10.2: prijsbijstelling       
10.3: onvoorzien       
10.4: waarde-overdracht en -overname       
10.5: taakstellingen       
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 1 9131 6421 6131 6271 625 
10.1: loonbijstelling 1 4251 2371 2341 2481 246 
10.2: prijsbijstelling 438433405405405 
10.3: onvoorzien 50– 28– 26– 26– 26 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 1 839– 1 642– 1 613– 1 627– 1 625 
10.1: loonbijstelling -1 425– 1 237– 1 234– 1 248– 1 246 
a. verdeling loonbijstelling – 1 425– 1 237– 1 234– 1 248– 1 246 
10.2: prijsbijstelling -438– 433– 405– 405– 405 
a. verdeling prijsbijstelling – 438– 433– 405– 405– 405 
10.3: onvoorzien 2428262626 
a. moties APB 2928262626 
b. bijdrage OC/EC – 5     
Stand ontwerp-begroting 2007: 74     
10.1: loonbijstelling       
10.2: prijsbijstelling       
10.3: onvoorzien 74     
10.4: waarde-overdracht en -overname       
10.5: taakstellingen       

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006:       
Mutaties 1e suppletore begroting 2006:       
Stand ontwerp-begroting 2007: