Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

4.1 Algemene doelstelling

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) is er een Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die belast is met:

– het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens de Wiv en de Wetveiligheidsonderzoeken is gesteld;

– het gevraagd of ongevraagd inlichten en adviseren van de bij de Wiv betrokken ministers (BZK, Defensie en AZ) aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen;

– het adviseren van de betrokken ministers over de onderzoeken en het beoordelen van klachten;

– het ongevraagd adviseren van de betrokken ministers over het uitbrengen van verslag aan personen, ten aanzien van wie bijzondere bevoegdheden zijn uitgeoefend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

4.2 Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 1 0021 0021 0021 0021 002 
Nieuwe mutaties:       
1. CAO Rijk 2005–2006 43333 
2. Loon- en prijsbijstelling 2021212121 
Stand ontwerpbegroting 20075061 0261 0261 0261 0261 0261 026

Toelichting nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties

1. CAO Rijk 2005–2006

Overboeking van de BZK-begroting voor de financiering van de CAO Rijk 2005–2006.