Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Omschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken
Het kabinet zendt de Kamer najaar 2005 een notitie over de rol en positie van de Minister-PresidentHandelingen 2005/2006, TK 11, pag. 647Beschouwing over de rol en positie van de Minister-President is opgenomen in de toelichting op de begroting 2007 van het Ministerie van Algemene Zaken
   
De Minister-President komt schriftelijk terug op de stijging van het inkomen van HM de Koningin vergeleken met dat van de Vice-President van de Raad van StateHandelingen 2005/2006, TK 11, pag. 656 j° 662Bij brief van 20 oktober 2005 (Kamerstukken 2005/2006, 30 300 III, nr. 7) is de Kamer inzicht gegeven in de ontwikkeling van de inkomens van HM de Koningin en de Vice-President van de Raad van State
   
Het kabinet zal de embargoregeling rond Prinsjesdag evalueren en daarover de Kamer informerenHandelingen 2005/2006, TK 11, pag. 656D.d. 17 mei 2006 heeft de Minister-President de Kamer mondeling op de hoogte gebracht van het kabinets-standpunt over de embargoregeling voor Prinsjes- en verantwoordingsdag en de motivatie daarbij (Handelingen 2005/2006, TK 79, pag. 4919 e.v.)
   
De Kamer zal geïnformeerd worden over de adviezen van de Voorlichtingsraad ten aanzien van de vraag of alle media-campagnes onder de PB-51 vlag moeten worden gevoerdHandelingen 2005/2006, TK 11, pag. 659Wordt binnenkort in de zgn. campagnebrief op terug gekomen