Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

1. Waarborgfunctie

Opbouw uitgaven (in € 1 000)
1: Waarborgfunctie200620072008200920102011
       
Stand ontwerp-begroting 200634 73544 71445 11346 01246 012 
1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen34 73544 71445 11346 01246 012 
Mutaties 1e suppletore begroting 20069 2000000 
1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen9 200     
Nog niet opgenomen in een begrotingshoofdstuk570– 7 2685 0475 5036 069 
1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen570– 7 2685 0475 5036 069 
a) toedeling loon-/prijsbijstelling 2006570692706715685 
b) technische correctie kustwacht (van art. 2.2) 7 0404 3414 7885 384 
c) Luchtverkenningscapaciteit (overboeking naar Defensie) – 15 000    
Stand ontwerp-begroting 200744 50537 44650 16051 51552 08151 905

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
1: Waarborgfunctie200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 20064 4854 4694 4684 4644 857 
Mutaties 1e suppletore begroting 200614 100     
       
Nog niet opgenomen in een begrotingshoofdstuk:      
Stand ontwerp-begroting 200718 5854 4694 4684 4644 8574 857

1.1 b Technische correctie kustwacht (van art. 2.2)

De bijdragen van de Nederlandse Antillen en Aruba zijn per abuis overgeheveld naar art. 2 in de OW 2006. Door deze reallocatie wordt dit ongedaan gemaakt.

1.1 c Luchtverkenningscapaciteit (overboeking naar Defensie)

Voor de luchtverkenningcapaciteit (LVC) van de Kustwacht NA en Aruba is in 2005 € 15 mln. toegevoegd aan Defensie en vanaf 2006 structureel € 15 mln. aan Koninkrijksrelaties. Door vertraging in de verwerving van LVC door Kustwacht NA en Aruba draagt Defensie zorg voor de uitvoering van LVC in 2005, 2006 en 2007.

2. Bevorderen autonomie koninkrijkspartners

Opbouw uitgaven (in € 1 000)
2: Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006136 950120 215118 834110 58795 157 
2.1: Apparaat4 9754 9354 9354 9354 935 
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners131 475114 780113 399105 15289 722 
2.3: Bevorderen staatskundige relaties500500500500500 
Mutaties 1e suppletore begroting 200616 4013 112– 2 2882 9121 912 
2.1: Apparaat462– 88– 88– 88– 88 
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners16 0893 200– 2 2003 0002000 
2.3: Bevorderen staatskundige relaties– 1500000 
Nog niet opgenomen in een begrotingshoofdstuk1 301– 5 906– 3 188– 3 744– 4 382 
2.1: Apparaat164202203205202 
a) toedeling loon-/prijsbijstelling 2006164202203205202 
       
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners1 128– 6 117– 3 400– 3 958– 4 593 
a) toedeling loon-/prijsbijstelling 20061 128923941830791 
b) technische correctie kustwacht (naar art. 1.1) – 7 040– 4 341– 4 788– 5 384 
       
2.3: Bevorderen staatskundige relaties99999 
a) toedeling loon-/prijsbijstelling 200699999 
       
Stand ontwerp-begroting 2007154 652117 421113 358109 75592 68790 873
       
2.1: Apparaat5 6015 0495 0505 0525 0495 053
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners148 692111 863107 799104 19487 12985 311
2.3: Bevorderen staatskundige relaties359509509509509509

Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
2: Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 200611 4278 50310 80211 80711 238 
Mutaties 1e suppletore begroting 20061 500     
       
Nog niet opgenomen in een begrotingshoofdstuk:      
Stand ontwerp-begroting 200712 9278 50310 80211 80711 23810 613

2.2 b Technische correctie kustwacht (naar art. 1.1)

Zie toelichting bij art. 1 (1.1 b).

3. Nominaal en Onvoorzien

Opbouw uitgaven (in € 1 000)
3: Nominaal en onvoorzien200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 20061 2881 2871 2821 2761 267 
3.1: Loonbijstelling6968635748 
3.2: Prijsbijstelling446446446446446 
3.3: Onvoorzien773773773773773 
Mutaties 1e suppletore begroting 20061 8411 8591 8791 7911 732 
       
3.1: Loonbijstelling821826831849848 
3.2: Prijsbijstelling1 1181 1041 1211 007944 
3.3: Onvoorzien– 98– 71– 73– 65– 60 
Nog niet opgenomen in een begrotingshoofdstuk– 1 766– 1 781– 1 811– 1 706– 1 645 
3.1: Loonbijstelling– 619– 632– 650– 654– 651 
a) Verdeling loonbijstelling– 792– 781– 791– 804798 
b) CAO-Rijk173149141150147 
       
3.2: Prijsbijstelling– 1 079– 1 045– 1 068– 955– 889 
a) Verdeling prijsbijstelling– 1 079– 1 045– 1 068– 955– 889 
       
3.3: Onvoorzien– 68– 104– 93– 97– 105 
a) bijdrage naar HVII voor de versleuteling van projecten– 68– 104– 93– 97– 105 
Stand ontwerp-begroting 20071 3631 3651 3501 3611 3541 324
       
3.1: Loonbijstelling271262244252245209
3.2: Prijsbijstelling485505499498501501
3.3: Onvoorzien607598607611608614