Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4. BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Bijlage inzake moties en toezeggingen (per 1 juli 2006)

A.1 In behandeling zijnde moties
Omschrijving motieVindplaatsStand van Zaken
Geen  

A.2 Afgedane moties
Omschrijving motieVindplaatsStand van Zaken
Motie Leerdam in samenwerking met de Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse autoriteiten werken aan de structurele versterking van het Nederlands in het gehele onderwijs op de Nederlandse Antillen en Aruba.12-10-05 Begrotingsbehandeling H IV ( kamerstukken 30 300IV, nr. 8)De Kamer is bij brief d.d. 31 januari 2006 geïnformeerd, kamerstukken 30 300IV, nr. 22
   
Motie Leerdam over het formuleren van een eerste plan van aanpak voor de bestrijding van illegale arbeid door de regering i.s.m. de autoriteiten van de NA en de Kamer vóór 1 maart 2006 hierover te informeren.12-10-05 Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 9)Afgehandeld per 28 februari 2006.
   
Motie Leerdam inzet voor een versterking van het koninkrijksgevoel, niet alleen op sportief gebied, maar ook op cultureel terrein door i.s.m. de andere partners te komen tot de organisatie van culturele koninkrijksuitwisseling.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 10)De Kamer is bij brief d.d. 31 januari 2006 geïnformeerd, kamerstukken 30 300IV, nr. 22
   
Motie Leerdam een analyse te maken van de groeimogelijkheden van de economie van de NA en daarbij aan te geven hoe deze kunnen worden gerealiseerd en gestimuleerd.12-10-05 Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 11)De Kamer is bij brief d.d. 31 januari 2006 geïnformeerd, kamerstukken 30 300IV, nr. 22
   
Motie Van Gent mogelijkheden onderzoeken van investeringsplannen voor woningbouwprojecten op de NA en Aruba.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 13)De Kamer is bij brief d.d. 31 januari 2006 geïnformeerd, kamerstukken 30 300IV, nr. 22
   
Motie Van Gent aandringen bij de Antilliaanse en Arubaanse autoriteiten op spoedige aanname van de Monumentenwet Nederlandse Antillen.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 14)De Kamer is bij brief d.d. 31 januari 2006 geïnformeerd, kamerstukken 30 300IV, nr. 22
   
Motie Dittrich over het bij het Nederlandse bedrijfsleven specifiek onder de aandacht brengen en waar nodig te faciliteren van de mogelijkheid van outsourcing op de Nederlandse Antillen en Aruba.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 15)De Kamer is bij brief d.d. 31 januari 2006 geïnformeerd, kamerstukken 30 300IV, nr. 22
   
Motie Van Fessem resultaatgerichte besprekingen voeren met Bonaire over de toekomstige staatkundige en bestuurlijke betrekkingen.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 16)De Kamer is bij brief d.d. 31 januari 2006 geïnformeerd, kamerstukken 30 300IV, nr. 22
   
Motie Schuurman over verzoek aan de regering om een voorstel voor een nieuw Statuut op de agenda van de Ronde Tafel Conferentie, voorjaar 2006, te plaatsen.14-02-06Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. B.)Afgedaan.
Motie Luchtenveld over beperken van instroom van kansarme jongeren uit de NA of Aruba , als onderdeel van de komende RTC.21-02-06VAO Slotverklaring RTC( 30 300 IV, nr. 27)De Kamer is bij brief d.d. 24 februari 2006, 30 300 IV, nr. 35 geïnformeerd.
   
Motie De Vries over advies van de Raad van State van het koninkrijk alsnog mede onderwerp van overleg RTC.21-02-06VAO Slotverklaring RTC ( 30 300 IV, nr. 30)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 22 februari 2006, ( 30 300 IV, nr. 34).
   
Motie Van Fessem inzake het formuleren van de inzet van de Nederlandse regering bij RTC.21-02-06VAO Slotverklaring RTC( 30 300 IV, nr. 32)Afgedaan.

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van Zaken
Tweede Kamer informeren over de stand van zaken project DIMAS Aruba.31-05-06Armoedeproble-matiek op de NA (30 300 IV) en actuele ontwikkelingen koninkrijkHet overleg met Aruba zal rond zomer 2006 plaatsvinden. De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.
   
De kamer ontvangt vóór 1 september 2006 een brief over de voortgang van de AMFO.31-05-06Armoedeproble-matiek op de NA (30 300 IV) en actuele ontwikkelingen koninkrijkIn behandeling bij BZK.

B.2 Afgedane toezeggingen
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van Zaken
De Kamer informeren over de wijze waarop expertiseoverdracht en training m.b.t. het opstellen van project- en programma voorstellen plaatsvindt.09-03-04Begrotingsbehandeling H IV (29 200 IV)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 2 juni en 12 oktober 2004.
   
Met min VROM overleggen over de mogelijkheid Nederlandse woningbouwcorporaties in te zetten voor de realisering van sociale woningbouw op de NA en Aruba.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( kamerstukken 30 300IV, nr. 16)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 30 januari 206.
   
De minister zegt de Kamer een schriftelijke reactie toe op een aantal beweringen van premier Ys over de beleidsinzet van Nederland.14-09-05Beleidsinzet NA kamerstukken 30 300IV, nr. 6)Dit onderwerp is besproken tijdens een besloten overleg met de vaste commissie NAAZ op 10 oktober 2005.
   
De minister zegt dat hij binnenkort met de Antilliaanse regering overleg zal voeren ter bespreking van de agenda voor de parallelle trajecten.14-09-05Beleidsinzet NA ( kamerstukken 30 300IV, nr. 6)De toezegging is nagekomen, zie hoofdlijnenakkoord en de start van de Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005.
   
Bij de Antilliaanse regering navraag doen over gehanteerde progressie bij de vaststelling van de belastingtarieven en de inning van belastingschulden.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 16)Dit is meegenomen in het onderzoek financieel beheer. Dit zal nog aan de Kamer schriftelijk worden medegedeeld.
   
De Kamer informeren over de geconstateerde onvolkomenheden in de administratie van de AMFO.12-10-05Begrotingsbehandeling H IV ( 30 300 IV, nr. 16)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 30 januari 2006.
   
Met min FIN spreken over buitenlandse leningen.01-02-06Slotverklaring RTC( kamerstukken 30 300IV, nr. 22)Er hebben diverse gesprekken tussen de ministers plaatsgevonden. De Kamer zal hierover nog worden geïnformeerd.
   
Een verslag toesturen aangaande het bestuurlijk overleg tijdens de afgelopen reis aan de Nederlandse Antillen en Aruba (20 maart t/m 23 maart 2006).23-03-06Voorbereiding RTC gepland op 28 maart 2006De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 21 april 2006.