Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. LIJST VAN AFKORTINGEN EN TREFWOORDENREGISTER

Lijst van afkortingen

AFPAlgemene Financiële Positie
AMFOAntilliaanse Medefinancieringsorganisatie
BBPBruto Binnenlands Produkt
BVKBestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DEODuurzame economische ontwikkeling
FDAFondo Desaroyo Aruba
GGCTGemeenschappelijke grenscontroles
IMFInternationaal Monetair Fonds
KLPDKorps Landelijke Politie Diensten
NANederlandse Antillen
NGONon-gouvernementele Organisatie
NIONederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelings- landen
OMOpenbaar Ministerie
PVNAPlan Veiligheid Nederlandse Antillen
RMRRijksministerraad
RSTRecherche Samenwerkingsteam
RTCRonde Tafel Conferentie
SEISociaal Economisch Initiatief
SONAStichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen
TAMToekomst Antilliaanse Militie
UJJUrgentieprogramma Jeugd en Jongeren
UNDPUnited Nations Development Program
USONAUitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen
V&IVreemdelingenzaken en Integratie
VNVerenigde Naties

Trefwoordenregister

AFP 16

AMFO 5, 18, 31, 32

Armoedebestrijding 6, 12, 13, 18

Arubadeal 5

BBP 22

DEO 20

FDA 5, 18, 25

GGCT 17

Hoofdlijnenakkoord 4, 32

IMF 12

KLPD 10

Kustwacht 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28

NGO 18, 19

OM 10, 32

Overheidsfinanciën 4, 5, 16

PVNA 6, 13, 17, 18, 21, 25

Recherchesamenwerkingsteam 11

Rechtshandhaving 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 25

RMR 9, 16

RST 7, 9, 10, 11

RTC 4, 5, 17, 24, 31, 32

SEI 13, 16, 20

Sociale vormingsplicht 6, 18, 25

SONA 25

Statuut 7, 13, 23, 30

TAM 19

UJJ 25

USONA 18, 25

Vreemdelingenketen 16, 17, 18, 21

Waarborgfunctie 1, 7, 8, 9, 27