Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

NIET-BELEIDSARTIKEL 11: ALGEMEEN

Dit artikel behandelt de apparaatsuitgaven van zowel het departement in Den Haag als het postennet, exclusief de uitgaven voor vakattachés. Het omvat de verplichtingen en uitgaven aangaande het ambtelijk personeel, de overige personele uitgaven en het materieel.

Het ambtelijk personeel betreft de algemene leiding van het departement (inclusief de ministers en de staatssecretaris), de beleidsdirecties, de ondersteunende diensten, het uitgezonden personeel op de posten, inclusief themadeskundigen en het lokaal aangenomen personeel op de posten. Daarnaast worden in dit artikel de buitenlandvergoedingen aan uitgezonden personeel, overige vergoedingen en diverse overige personele uitgaven verantwoord. Tevens zijn de uitgaven voor het post-actieve personeel van het ministerie opgenomen. De materiële uitgaven hebben betrekking op de uitgaven voor de exploitatie van en investeringen in het departement in Den Haag en de vertegenwoordigingen in het buitenland. Hieronder vallen onder andere de verplichtingen en uitgaven voor huur van kanselarijen, residenties, personeelswoningen en het gebouw in Den Haag, beveiligingsmaatregelen, automatisering en communicatiemiddelen, klein onderhoud en bouwkundige projecten. Op de personele en materiële kosten zijn jaarlijks loon-, prijs-, en koersontwikkelingen van toepassing. Deze ontwikkelingen dekt Buitenlandse Zaken af binnen de daarvoor in de HGIS getroffen voorziening (zie artikel 10). Loonkostenstijgingen vloeien met name voort uit afgesloten CAO’s; de prijsstijgingen waarmee Buitenlandse Zaken te maken heeft passen binnen het kader van algehele (mondiale) inflatie. Daarnaast spelen koersfluctuaties tussen met name de euro en de Amerikaanse dollar een belangrijke rol.

Niet-beleidsartikel 11 Algemeen
Bedragen in EUR 10002005200620072008200920102011
Verplichtingen658 492674 833684 513670 808650 692655 977655 977
        
Uitgaven:       
        
Uitgaven totaal653 443679 160688 728665 023659 907660 977655 977
11.1 Apparaatsuitgaven653 443679 160688 728665 023659 907660 977655 977
        
Ontvangsten56 41350 83350 83350 83350 83350 83350 833
11.10 Diverse ontvangsten47 73450 83350 83350 83350 83350 83350 833
11.20 Koersverschillen8 679000000
Kengetallen personeel en materieel
 2005200620072008200920102011
Personeel       
Loonkosten departement       
Gemiddelde bezetting1 8681 9101 9051 8831 8441 8251 807
Gemiddelde prijs62 54566 30067 00067 60068 30069 00069 700
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)116 827126 642127 631127 296125 946125 946125 946
        
Loonkosten posten (excl. themadeskundigen)       
Gemiddelde bezetting1 1861 1951 2651 2501 2251 2161 204
Gemiddelde prijs71 52075 90076 70077 40078 20078 80079 600
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)84 80190 70297 04496 76395 81395 81395 813
        
Loonkosten themadeskundigen (posten)       
Gemiddelde bezetting48464848484747
Gemiddelde prijs78 79683 10083 90084 80085 60086 50087 400
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)3 8153 8004 0004 0504 1004 1004 100
        
Totaal loonkosten ambt. Personeel       
Gemiddelde bezetting3 1023 1513 2183 1813 1173 0893 058
Gemiddelde prijs66 22970 18571 06471 71072 45773 12773 869
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)205 444221 144228 675228 109225 859225 859225 859
        
Vergoedingen       
Gemiddelde bezetting1 2341 2411 3131 2981 2731 2631 251
Gemiddelde kosten59 01960 80957 51258 10059 23159 69260 299
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)72 83675 44975 50975 40975 40975 40975 409
        
Lokaal personeel       
Gemiddelde bezetting2 0892 0762 0652 0032 0032 0032 003
Gemiddelde prijs33 35034 60035 80037 00037 00037 00037 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)69 66971 83673 93574 10074 10074 10074 100
        
Materieel       
Gemiddelde bezetting (inclusief attachés)5 5315 5675 6235 5245 4605 4315 400
Gemiddelde kosten44 48344 38244 95041 62341 54141 95641 272
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)246 159247 079252 757229 911226 808227 878222 878
        
Totaal toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1000)594 111615 508630 876607 529602 176603 246598 246
        
Overige apparaatskosten (x EUR 1000)59 33463 65257 85257 49457 73157 73157 731
        
Totaal artikel 11 Apparaatsuitgaven (x EUR 1000)653 443679 160688 728665 023659 907660 977655 977