Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 3. TREFWOORDENLIJST

Accountability 35

Acquis 49

ACS 53, 55, 125

Afghanistan 8, 9, 11, 13, 14, 26, 30, 31, 32, 35, 40, 70, 100, 117, 121, 125

Afrika 8, 14, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 47, 53, 55, 56, 59, 64, 65, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 117, 122, 123, 125

Agentschap 1, 6, 16, 38, 59, 60, 62, 113, 116, 123

Aidsambassadeur 73

Aids 15, 32, 52, 65, 70, 71, 72, 73, 119

Alfabetisering 65, 67

Alfabetiseringsgraad 66

Algemene Rekenkamer 109

Ambtsberichten 86

Apparaatsuitgaven 98, 99

Armoedebeleid 57, 61

Armoedebestrijding 10, 11, 15, 16, 24, 47, 52, 56, 57, 58, 64, 65, 69, 73, 77, 78, 93, 119

ARTF 14, 40, 100, 117, 125

Asielbeleid 84, 86

Asiel 12, 17, 43, 86, 87, 111

Asielzoekers 7, 16, 86, 120, 122

ATT 30, 125

Azië 12, 26, 45, 65

Balkan 12, 26, 30, 31, 36, 45, 80, 106

Basic education 3

Basisonderwijs 3, 6, 15, 65, 66, 67

Bedrijfsleven 11, 15, 36, 51, 56, 58, 60, 63, 68, 73, 74, 79, 91

Bedrijfsvoering 1, 6, 109, 110, 111, 112

Begrotingssteun 16, 60, 64, 80, 104

Beleidskaders 30, 31, 70, 92

Beleidsprioriteiten 3

Beroepsonderwijs 15, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 69

Bilaterale betrekkingen 7, 12, 38, 44, 48

Bilaterale ontwikkelingssamenwerking 60

Biodiversiteit 10, 77, 78, 79, 80, 83

Biometrische kenmerken 16

Bosnië 8, 31, 35, 117

Broeikasgassen 77, 78, 80

Buitenlandbeleid 3, 4, 5, 6, 13, 18, 24, 27, 36, 39, 62, 69, 71, 73, 74, 89, 90, 92

Burgerservicenummer 111

BVV 87, 125

Caïro-agenda 65, 73

Caïro 65, 71, 73, 74

Capaciteitsopbouw 26, 36, 59, 61, 123

Capaciteitsversterking 35, 65, 68, 69, 75, 80, 82

Cards 57

CBI 1, 2, 6, 15, 59, 60, 104, 113, 115, 116, 125

CDM 80, 83, 125

China 12, 26, 37, 45, 46, 54, 64, 77, 91, 118

Clingendael 37

Coördinatie 12, 13, 33, 39, 41, 46, 47, 50, 51, 57, 60, 61, 71, 77, 87, 94, 134

Coherentie 8, 13, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 61, 122

Concurrentievermogen 41, 43, 58, 64, 113

Conflictpreventie 27, 30, 31, 39, 52, 72, 81

Consulaire bijstand 84

Consulaire dienstverlening 84, 85, 93, 94

Conventies 49, 118

Conventionele Wapensverdrag 30

Corruptie 14, 24, 33, 34, 35, 36, 40, 111, 121, 123

Crisisbeheersing 25, 26, 30, 31, 100

Cultureel erfgoed 92

Cultureel profiel 1, 89, 90, 107

Cultuur 49, 60, 89, 90, 91, 92, 95, 110, 124, 125, 126

Cyprus 55, 119

DAC 31, 32, 33, 36, 52, 62, 71, 109, 122, 125

Democratisering 24, 33, 45, 117, 118

Discriminatie 26, 73, 74

Donorcoördinatie 72

Drinkwater 15, 16, 81, 82, 83, 117

Duurzaamheid 9, 10, 43, 77, 82, 112

Duurzame ontwikkeling 7, 8, 10, 16, 24, 38, 41, 51, 66, 69, 77, 78, 79, 80, 86, 93

E4D 16, 79, 125

ECER 44, 119, 125

Ecologische veiligheid 9, 39

Ecosystemen 7, 38, 39, 40, 77, 79, 118

Education for All 67

Enduring Freedom 40

Energiebronnen 9, 78

Energiehandvest 37

Energiehuishouding 36

Energie 8, 9, 16, 24, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 54, 56, 58, 59, 60, 77, 78, 79, 83, 92, 106, 112, 118, 123

Energievoorzieningszekerheid 9, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 40, 45, 46

Energy for Development 16, 125

EOF 15, 42, 47, 48, 101, 125

EU-afdrachten 4, 101, 102, 103

Eurojust 22

Europese Commissie 15, 101, 119, 122

Europese Hof 44

Europese integratie 11, 41, 84

Europese Raad 15, 41, 42, 43, 93, 101, 102

Europese Unie 4, 9, 11, 12, 13, 14, 26, 41, 42, 46, 49, 51, 53, 86, 102, 103, 111, 125

Europol 22

Evaluatieprogrammering 5, 109

Evaluatie 3, 5, 21, 23, 32, 33, 40, 43, 47, 50, 59, 64, 69, 70, 75, 76, 78, 80, 83, 88, 95, 109, 110, 117, 119, 120, 126

EVDB 9, 25, 26, 125

EVD 62, 63, 125

Exportsteun 55

FAO 64, 125

Financiële Perspectieven 102

Financiële perspectieven 104

FMO 15, 16, 58, 59, 60, 64, 106, 125

FTI 68, 125

Garanties 29

GBVB 44, 45, 125

GCE 92

Gedetineerdenbegeleiding 85, 88, 117

GEF 80, 125

Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed 92

Gender 48, 52, 55, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 80, 82

Gezondheidszorg 15, 35, 65, 66, 72, 73, 105, 119

GFATM 72, 73, 119, 125

GHD 32, 33, 125

Global Environmental Facility 80

Goed bestuur 21, 24, 25, 33, 34, 37, 39, 40, 47, 52, 72, 125

Handelsliberalisatie 51

Handelspolitiek 53

Harmonisatie 29, 30, 32, 33, 46, 47, 51, 60, 62, 64, 72

HGIS-C 125

HGIS 6, 14, 91, 92, 97, 98, 125

Hiv/aids 3, 6, 15, 47, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 76, 105

HIV 17, 66, 123, 125

Humanitaire hulp 31, 32, 33, 69

Humanitaire hulpverlening 1, 32, 73, 100, 101

ICB 89, 90, 91, 92, 125, 126

ICER 44, 125

ICPD 65, 71, 126

ICTY 26, 126

IEA 37, 54, 126

IFC 58, 59, 126

IGC 86, 126

IMF 56, 57, 119, 123, 126

Indonesië 14, 35, 39, 118, 121

Infrastructuur 16, 22, 27, 58, 59, 60, 93, 119

Institutionele ontwikkeling 49, 75, 76, 80

Integriteit 22, 80, 109, 110

Internationaal cultuurbeleid 90

Internationaal onderwijsprogramma 69

Internationaal onderwijs 65, 76

Internationaal Strafhof 19, 22, 117

Internationale financiële instellingen 30, 56

Internationale organisaties 23, 36, 55, 73, 89, 90, 94, 95

Interne markt 12, 41, 42

IOB 5, 6, 32, 76, 110, 126

IOM 86, 122, 126

IPPF 76, 126

Irak 8, 31, 32, 117, 122

ISAF 31, 40, 118, 126

ISB 134

Justitie 11, 27, 44, 86, 87, 111

Kandidaat-lidstaten 44, 45, 46, 48

Kinderen 56, 65, 66, 67, 69, 119, 121

Klimaatverandering 7, 9, 12, 39, 43, 77, 78

Lissabon-agenda 41

LNV 51, 55, 62, 118, 126

Maatschappelijk middenveld 21, 34, 36, 41, 48, 55, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 82, 105, 120

Maatschappelijk 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 26, 33, 36, 41, 44, 46, 48, 49, 54, 57, 60, 66, 68, 73, 75, 77, 85, 94, 119, 123, 126

Managementverklaring 110

Markttoegang 37, 54, 55, 58, 63

Marokko 27, 34, 36, 45

Massavernietigingswapens 8, 9, 24, 28

Matra 33, 34, 35, 36, 40, 45, 46, 48, 126

MDG 5, 47, 51, 54, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 117, 120, 126

MEDA 44, 126

Medefinanciering 10, 15, 76, 105, 126, 127

Medefinancieringsprogramma 75, 126

Menselijke ontplooiing 1

Mensenrechtenbeleid 18, 20, 23, 73, 117, 118

Mensenrechten 1, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 33, 41, 44, 45, 49, 69, 72, 74, 100, 117, 118, 123, 124, 125

MFP 75, 76, 126

MFS 56, 71, 75, 76, 120, 123, 126

Microfinanciering 119, 126

Migratie 7, 9, 11, 12, 13, 43, 44, 45, 47, 66, 72, 86, 87, 111, 117, 121, 126

Milieudoelstellingen 80

Milieu 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 65, 77, 78, 79, 80, 84, 106, 118, 119, 126, 127

Milieuverdragen 78, 80

MILIEV 64, 126

Millennium Development Goals 5

Millennium Ecosystem Assessment 77, 117

MJSP 52, 126

Mondialisering 7, 51

Multilateraal 7, 8, 22, 37, 59, 68, 82, 92

Natuurlijke hulpbronnen 7, 38, 39, 77, 79, 80, 118

Natuurrampen 4, 14, 24, 32

NAVO 8, 9, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 38, 40, 118, 120, 126

NBSO 63, 64, 126

NCDO 16, 93, 95, 105, 107, 118, 126

Netherlands Business Support Offices 63

NFP 15, 69, 76, 105, 126

NGO 20, 21, 22, 32, 33, 35, 36, 40, 44, 46, 48, 60, 68, 72, 74, 75, 76, 79, 82, 105, 120, 126

NIMF 64

NIO 53

Non-proliferatie 8, 25, 28, 29, 44, 124

Noodhulp 14, 19, 100, 119

NPT 15, 69, 76, 105, 126

NVIS 16, 17, 87, 111, 126

OCHA 33, 126

ODA 3, 6, 16, 32, 46, 47, 56, 67, 119, 123, 126

OESO 30, 31, 32, 33, 36, 54, 55, 62, 109, 111, 126

Ondernemingsklimaat 15, 17, 33, 43, 51, 53, 58, 59, 60, 64, 113

Onderwijs 11, 15, 17, 35, 49, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 89, 94, 105, 109, 117, 118, 119

Onderzoek 5, 11, 15, 17, 22, 23, 27, 32, 37, 40, 43, 50, 52, 55, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 76, 80, 83, 88, 94, 95, 105, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125

Onderzoeksbeleid 65, 76

Onderzoekscapaciteit 68

Ontbinding 54

Ontheemden 118

Ontmijning 33, 40

Ontwapening 25, 28, 29, 31, 74

Ontwikkelingssamenwerking 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 19, 21, 27, 36, 40, 44, 46, 47, 51, 53, 56

Ontwikkelingssamenwerking. 60

Ontwikkelingssamenwerking 60, 61, 64, 68, 75, 83, 92, 93, 112, 119, 120, 122, 126

OPCW 28

ORET 15, 59, 60, 64, 82, 119, 126

OVSE 20, 25, 26, 30, 31, 49, 50, 86, 124, 126

Particuliere sector 51

Partnerlanden 4, 11, 15, 21, 25, 26, 33, 35, 36, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 92, 120

Partnerschappen 7, 10, 59, 60, 68, 73, 74, 77, 80, 82, 126

Partnerschapprogramma 126

PCAP 91, 126

Personenverkeer 1, 4, 84, 86, 106

Postennet 63, 85, 86, 98

PPP 73, 77, 80, 82, 126

Pre-accessie 40, 46, 50

Primair onderwijs 67

Procurement 61

Programmahulp 61

Pro-poor 80, 82

PRSP 56, 57, 74, 123, 126

PSC 48, 126

PSIA 57, 127

PSI 29, 126

PSOM 15, 59, 60, 104, 117, 127

PSO 15, 45, 75, 127

Publieke-private partnerschappen 82

Publieksdiplomatie 13, 89, 92, 93, 95

PUM 59, 60, 127

Raad van Europa 20, 21, 26, 41, 42, 49, 50, 86

RAZEB 38, 48, 117, 119, 120, 121, 127

Rechtsorde 1, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 51, 100

Rechtspraak 18, 31

Rechtstoegang 18

Referendum 11

Regionale benadering 38, 79, 80, 81

Reisdocumenten 16, 85

Reproductieve gezondheid 3, 20, 65, 71, 73, 74, 76

Rusland 26, 29, 36, 37, 38, 45, 46, 118, 123

Samenhang 6, 8, 42, 44, 57, 61, 64, 71, 75, 89, 90, 92, 97, 109

Samenwerking Internationale Instituten 69

Samenwerking 1, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 101, 113, 117, 118, 121, 125, 126, 127

Sanitatie 117

Schuldhoudbaarheid 56, 57, 119

Schuldverlichting 56, 124

Sectorale 56, 64, 70, 72, 82, 113, 114

SFIR 40, 127

SICA 91, 127

Silent partner 82

Silent partnerships 68

SNV 15, 75, 76, 105, 127

Sociale ontwikkeling 1, 66, 105

SRGR 20, 65, 67, 72, 73, 74, 120, 123, 127

Staat van de Unie 11, 41, 117

Stabiliteit 1, 4, 8, 10, 13, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 51, 65, 80, 82, 100, 101

Strafhof 9, 14, 20, 22

Sub-Sahara Afrika 47, 65, 76

Subsidie 14, 15, 16, 75, 76, 93, 94, 105, 107, 119, 120, 121

Subsidieregeling 4, 36

Sudan 9, 13, 14, 26, 31, 32, 33, 39, 70, 100, 120, 123, 124

Suriname 35, 60, 124

TACIS 44, 127

Terrorismebestrijding 19, 20, 26, 27, 41, 43, 45, 117, 126

Terrorisme 7, 8, 9, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 42, 44, 45, 52

TMF 75, 76, 127

Track record 16, 109

Tsunami 40

Turkije 12, 36, 45, 48, 117, 119, 122

Uitbreiding 19, 26, 43, 44, 45, 46, 55, 67, 86, 118, 122

UNAIDS 73, 74, 127

UNDP 16, 36, 70, 127

UNESCO 92, 127

UNFPA 74, 76, 127

UNGASS 71, 127

UN-HABITAT 82, 127

UNICEF 16, 73, 74, 127

VBTB 3, 109, 127

Veiligheid 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 60, 69, 74, 84, 85, 100, 101, 106, 109, 111, 120, 122, 125, 126

Veiligheidsbewustzijn 111

Veiligheidsraad 8, 19, 28, 69

Verenigde Staten 9, 28

Vertrouwensfuncties 111

Visumuitgifte 84

Visumverlening 63

VNG 36

Voedselveiligheid 58

Voorschottenbeheer 109

Voorzitterschap 43, 48, 50, 95

Vredesfonds 40

Vredesopbouw 7, 18, 19, 20, 52

Vredesoperaties 70

Vreemdelingenbeleid 84, 86

Vrouwen 20, 21, 31, 33, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 120, 121

Wapenbeheersing 19, 25, 28, 29, 40

Wapenexportbeleid 29, 30

Waterbeheer 39, 81, 82

Wereldbank 34, 36, 39, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 79, 81, 82, 120

Wereldeconomie 46, 51, 54

Wereldhandel 44, 51, 73

Wereldmarkt 37

WFP 64

WHO 73, 74, 105, 118, 127

WTO 9, 38, 47, 53, 54, 55, 73, 113, 127

Zetelovereenkomst 22, 95

Zuid-Afrika 35, 119

Rijksbegroting Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken – Kamerstuk

Aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

UitgaveSdu Uitgevers
  
Begeleiding en zetwerkSdu UitgeversTraffic/Coördinatiecentrum Officiële Publicatiese-mail ccop@sdu.nl
  
DrukwerkDelta Hage grafische dienstverlening
  
OmslagKris Kras Design bv
  
ISBN9012104327
  
NUR823
  
Bestellingwww.minbuza.nl/dienstentelefoon (070) 348 70 89fax (070) 348 50 10CFD-VL@minbuza.nl