Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Niet-beleidsdoelstelling 92.1 Nominaal en onvoorzien

Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid
 x € 1 000 
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen0000000
        
Apparaat-uitgaven0000000
        
92.1 Nominaal en onvoorzien0000000
92.1.1 Nominaal en onvoorzien0000000
Ontvangsten0000000

De grondslag voor het in de begroting opnemen van «nominaal en onvoorzien» staat in artikel 5, lid 6 van de comptabiliteitswet (CW). Niet-beleidsartikel 92.1 wordt bij het ministerie van Justitie echter niet gebruikt voor het aanhouden van middelen ter dekking van «onvoorziene» uitgaven. Dit niet-beleidsartikel wordt bij het ministerie van Justitie uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, het tijdelijk «parkeren» van andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.