Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 12. BIJLAGE PROGNOSEMODEL JUSTITIELE KETENS

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ): ramingen capaciteitsbehoefte 2006–2011

Adequate uitvoering van beleid op het terrein van de strafrechtsketen is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende capaciteit. De beschikbare capaciteit dient nauw afgestemd te zijn op de capaciteitsbehoefte, bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen.

Een goed inzicht in de criminaliteitsontwikkeling is een noodzakelijke voorwaarde voor een adequate voorspelling van deze capaciteitsbehoefte. In het kader hiervan heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie in 2004 een nieuw ramingsmodel ontwikkeld (Prognosemodel Justitiële Ketens, TK just040 870). Met dit model wordt de capaciteitsbehoefte van de diverse ketenpartners in de justitieketen op een wetenschappelijk onderbouwde, consistente en gevalideerde wijze geprognosticeerd. Met ingang van de begroting 2006 wordt op het terrein van de strafrechtsketen integraal gebruik gemaakt van dit prognosemodel.

De capaciteitsbehoefte is opgebouwd uit een tweetal componenten, te weten:

– een trendextrapolatie van de ontwikkelingen van de laatste jaren (tot en met 2004), geraamd door het WODC; en

– de effecten van recentelijk ingezet beleid. De effecten hiervan zijn door de ketenpartners apart geraamd.

Onderstaande overzichten zijn de optelsom van deze twee ramingen.


De ramingen van het PMJ zijn gebaseerd op extrapolatie van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. In deze periode is er een snelle toename geweest van het aantal justitiabelen en een daarmee samenhangende toename van de sanctiecapaciteit.

Het PMJ voorspelt een verdere groeibehoefte in de sanctiecapaciteit. Mede omdat het Veiligheidsprogramma zijn vruchten begint af te werpen lijken er op dit moment in de praktijk voorzichtige tekenen van een wending ten positieve in de categorie gevangeniswezen regulier. In de feitelijke uitvoering is er op dit moment geen tekort aan capaciteit in deze categorie. Tegen deze achtergrond is daarom gekozen voor een zo gericht mogelijke vertaling van de PMJ-prognoses.

De knelpunten in de capaciteit zijn op dit moment het meest acuut in de TBS, mede gezien de passantenproblematiek. Dit wordt mede bevestigd door het parlementaire onderzoek naar de TBS. Justitie zal daarom de komende jaren capaciteitsuitbreiding in deze specifieke categorie verwezenlijken.

12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging

12.1.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Afdoening kanton straf279 990263 899261 465261 740261 694261 659
Afdoening rechtbank straf240 244244 322246 026246 186245 985245 950
Afdoening gerechtshof straf39 84242 13743 28744 29045 14345 941

12.1.2 Hoge Raad
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Cassaties strafzaken3 7873 8963 9183 9343 9363 935

12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

12.2.1 Raden voor rechtsbijstand
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Reguliere straftoevoegingen37 13040 46340 23639 95639 61839 237
Ambtshalve straftoevoegingen (excl. BOPZ-zaken)69 04870 08170 67370 96171 07071 130
Piket (inverzekeringstelling)94 43595 45195 67695 91695 93295 814
Toevoegingen in vreemdelingenzaken34 59035 49735 40036 51837 63138 740

13.3 Handhaving en vervolging

13.3.2 Openbaar Ministerie
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Instroom rechtbankzaken meerderjarigen248 179251 490250 764250 097249 161248 511
Instroom rechtbankzaken minderjarigen35 65636 03136 18536 29336 50336 822
Instroom kantonzaken meerderjarig + minderjarig317 867306 388306 388306 387306 387306 387
WAHV-zaken: beroep Officier van Justitie368 081329 672329 672329 672329 673329 672

13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

13.4.1 DJI – GW – regulier
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Gevangeniswezen-strafrechtelijk18 05719 09519 00819 09918 73818 864

13.4.2 DJI–TBS
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
TBS-behandelcapaciteit1 6481 7511 8351 9141 9902 065
TBS-verblijf242253263272280289

13.4.3 Reclassering
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Taakstraffenmeerderjarigen37 59139 49941 37742 78644 10245 362
Vroeghulpbezoeken15 71914 67913 67912 67811 71010 792
Voorlichtingsrapporten18 77918 93918 96318 94918 91018 857
Adviesrapporten16 39016 81717 14317 19617 17517 118

13.4.5 CJIB
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Instroom WAHV-zaken11 500 00010 300 00010 300 00010 300 00010 300 00010 300 000
Lopende vonnissen en vervangende hechtenissen34 96035 98136 56836 93137 13737 389
Ontnemingsmaatregelen2 0992 1392 1702 1752 1732 168
Schadevergoedingsmaatregelen14 91015 08515 21215 21515 18615 141
Geldboetevonnissen202 772196 123195 091193 821192 158190 452
Taakstraffen42 89245 00947 01648 62250 12351 560

13.5 Slachtofferzorg

13.5.1 SlachtofferhulpNederland
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
SlachtofferhulpNederland101 440104 611107 801111 107113 972116 327

13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Aantal aanvragen SGM per jaar6 3456 8587 3447 8298 2938 486

14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

14.2.1 DJI-jeugd
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
JJI Opvang1 4641 5061 5121 5171 5231 535
JJI Behandel1 6821 7381 7791 8031 8221 836

14.2.2 Raad voor de Kinderbescherming – strafzaken
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Aantal te starten taakstraffen voor minderjarigen24 49926 36627 44128 32929 25230 230
Aantal OTS’en 12–17 jaar4 0514 0644 0614 0584 0714 098
Aantal basisonderzoeken38 38044 21844 82745 19846 08847 549
Aantal vervolgonderzoeken4 2194 8604 9274 9685 0655 226

14.2.3 HALT
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Te starten HALT-afdoeningen26 04826 38826 58026 71426 91727 197
Te starten STOP-afdoeningen2 2022 3022 4012 5002 5992 698

14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Jeugdreclassering9 16710 05010 18410 26510 36610 512
Samenloop8379479629619771 016

15.3 Terugkeer Vreemdelingen

15.3.1 DJI-vreemdelingenbewaring
Capaciteitsbehoefte200620072008200920102011
Vreemdelingenbewaring3 2333 2683 3023 4123 5223 632