Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 14 – LIJST MET AFKORTINGEN

A 
ACVZAdviescommissie voor Vreemdelingenzaken
AMKAdvies- en Meldpunt Kindermishandeling Nederland
Amv’sAlleenstaande minderjarige vreemdelingen
ATANAProgramma ter stimulering van allochtonen in bestuurlijke functies bij vrijwillige en culturele organisaties
AWBAlgemene Wet Bestuursrecht
B 
BDUBrede Doeluitkering
BIBOBBevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur
BIMBBreed Initiatief Maatschappelijke Binding
BJZBureau Jeugdzorg
BOABuitengewone Opsporingsambtenaar
BODBijzondere Opsporingsdienst
BPIBestand Potentiele Inburgeringsplichtigen
BVOMBureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie
C 
CBPCollege Bescherming Persoonsgegevens
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CCVCentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CGBCommissie Gelijke Behandeling
CIECCommission Internationale de l’Etat Civil
CIOTCentraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie
COACentraal Orgaan opvang Asielzoekers
CTRCentraal Testamenten Register
CWComptabiliteitswet
D 
DBMDetentie en behandeling op maat
DJIDienst Justitiële Inrichtingen
DNADeoxyribonucleic Acid
DSIDienst Specialistische Interventies
E 
EDElectronische Detentie
ETElectronisch Toezicht
EVRMEuropees Verdrag voor de Rechten van de Mens
EVFEuropees Vluchtelingen Fonds
F 
FORUMInstituut voor Multiculturele Ontwikkeling
FSOForensische Samenwerking in de Opsporing
G 
GGDGemeentelijke Geneeskundige Diensten
GGZGeestelijke Gezondheids- en Verslavingszorg
GOAGemeentelijke Onderwijsachterstanden
GPSGeïntegreerd Proces Systeem
GSBGrote Steden Beleid
H 
HALTHet Alternatief
HRPTHerintegratieregeling Project Terugkeer
I 
IBGInformatie Beheergroep
IBOInterdepartementaal Beleidsonderzoek
ICCWInterdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid
ICERInterdepartementale Commissie Europees Recht
ICTInformatie- en Communicatietechnologie
INDImmigratie- en Naturalisatiedienst
INDISIND Informatie Systeem
IOMInternational Organization for Migration
ISDInrichting voor Stelselmatige Daders
ISIInformatiesysteem Inburgering
ITBIndividuele Trajectbegeleiding
IVOIncidenteel Versneld Ontslag
IWBInterdepartementaal Wetgevingsberaad
J 
JibJustitie in de buurt
JJIJustitiële Jeugdinrichtingen
K 
KCWKenniscentrum Wetgeving
KLPDKorps Landelijke Politie Diensten
KMarKoninklijke Marechaussee
KWEKleine Woon Eenheid
KWGKinderWoonGroep
L 
LBIOLandelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
LBRLandelijk Bureau Racismebestrijding
LCALandelijke Coördinatie Arrestatiebevelen
LOMLandelijk Overleg Minderheden
M 
MDIMeldpunt Discriminatie Internet
MOTMeldpunt Ongebruikelijke Transacties
MVVMachtiging tot Voorlopig Verblijf
N 
NCTbNationaal Coördinator Terrorismebestrijding
NDMNationale Drugsmonitor
NFINederlands Forensisch Instituut
NGONiet Gouvermentele Organisatie
NJCMNederlandse Juristencomité voor de mensenrechten
NRMNationale Rapporteur Mensenhandel
NT-2Niveau Nederlands als tweede taal
NTPNederlands Taxonomie Project
NVvRNederlandse Vereniging voor Rechtspraak
O 
OCTAOrganised Crime Threat Assesment
OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OMOpenbaar Ministerie
OTSOndertoezichtstelling
P 
PaVEMCommissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen
PBCPieter Baan Centrum
PIPenitentiaire Inrichting
PIJPlaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
PMJPrognosemodel Justitiële Ketens
PPPenitentiair Programma
PROGISProgramma Informatievoorziening Strafrechtsketen
R 
REANReturn and Emigration of Aliens from the Netherlands
ReISRechterlijk Informatiesysteem
RMRechterlijke macht
RMCRegionale Meld- en Coördinatiefunctie
RvSRaad van State
RvdKRaad voor de Kinderbescherming
RvdrRaad voor de rechtspraak
RWIRaad voor Werk en Inkomen
S 
SBaOSpeciaal Basisonderwijs
SCC-ICTSamenwerking Service Centrum-ICT
SGMSchadefonds Geweldsmisdrijven
SHNVereniging SlachtofferhulpNederland
SRNStichting ReclasseringNederland
STPScholings- en Trainingsprogramma’s
STVStichting tegen Vrouwenhandel
SVBSociale Verzekeringsbank
T 
TBSTerbeschikkingstelling
U 
UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugees
V 
VIAVeiligheidsverbetering door Information Awareness
V&IVreemdelingenzaken en Integratie
VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NCWVerbond Nederlandse Ondernemingen en Nederlands Christelijke Werkgeversverbond
VOGVerklaring omtrent gedrag
VONVluchtelingen Organisaties Nederland
VvGBVerklaring van Geen Bezwaar
VVTVVoorwaardelijke Vergunning tot Verblijf
VWNVluchtelingenwerk Nederland
W 
WAHVWet Administratiefrechtelijke HandhavingVerkeersvoorschriften
WINWet InburgeringNieuwkomers
WIPOWorld Intellectual Property Organization
WODCWetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum
WrbWet op de rechtsbijstand
WsnpWet schuldsaneringnatuurlijke personen
WWMWet Wapens en Munitie
X 
XBRLExtensible Business Reporting Language
Z 
ZMZittende Magistratuur