Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 15 TREFWOORDEN

Academie voor Wetgeving 38, 40, 163

Adoptie 34, 81, 82, 83, 84, 170, 200, 201, 218, 219, 258

Afdoeningen 66, 88, 256

Auteursrecht 252

AWBZ 130

BIBOB 57, 58, 59, 145, 146, 165, 207, 221, 263

Biometrie 99, 103, 261

Buitengewone Opsporingsambtenaar 263

Celcapaciteit 69

Criminaliteitspreventie 10, 57, 263

Cybercrime 9, 10, 13, 59, 60, 168

Discriminatie 17, 25, 26, 64, 65, 66, 106, 110, 112, 113, 167, 179, 183, 185, 198, 204, 209, 218, 223, 224, 250, 264

DNA 64, 140, 210, 263

Drugsbestrijding 59, 61, 178

Eergerelateerd geweld 17, 18, 22, 59, 61, 206, 207, 220, 221, 225

Elektronisch toezicht 70

Europees Vluchtelingen Fonds 263

Gedeeld burgerschap 8, 17, 106, 107

Gedragsbeïnvloeding jeugdigen 12, 86

Gerechtskosten 21, 23, 135, 137, 155, 156, 157, 167

Geschilbeslechting 15, 16, 30, 42, 47, 48, 49, 52, 261

Geweld 8, 9, 10, 33, 57, 59, 73, 77, 82, 166, 178, 184, 186, 187, 189, 196, 198, 205, 206, 220, 221, 258

Gezinsvoogdij 81, 84

Grensbewaking 16, 92, 101, 103, 117, 230, 231

Grotestedenbeleid 233

Halt 84, 87, 88, 89, 260

Hoge Raad 42, 43, 46, 194, 254

Huiselijk geweld 10, 17, 22, 33, 82, 208, 215, 217, 262

Identiteitsfraude 10, 64, 65, 215

Inburgering 8, 16, 21, 25, 26, 30, 106, 107, 108, 109, 112, 173, 189, 196, 201, 202, 210, 216, 219, 225, 228, 233, 234, 258, 263, 264, 265

Integratie 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 173, 179, 180, 184, 187, 190, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 233, 234, 238, 240, 250, 263, 265

Integriteit 1, 10, 15, 47, 48, 49, 57, 59, 60, 145, 146, 198

Internationale Organisatie voor Migratie 91, 101, 102

Jeugdbescherming 68, 79, 80, 81, 82, 83, 194, 195, 252, 257

Jeugdcriminaliteit 79, 80, 85, 207, 221, 240

Jeugdinrichtingen 12, 84, 86, 87, 134, 252, 260, 264

Jeugdreclassering 13, 24, 79, 84, 85, 88, 89, 240, 256

Jeugdzorg 12, 13, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 97, 112, 182, 184, 193, 194, 197, 199, 201, 209, 210, 215, 218, 226, 240, 256, 257, 260, 263

Justitie in de buurt 264

Kansspelen 29, 32, 57, 194, 200, 205, 215, 216, 252, 258, 261

Kenniscentrum wetgeving 38

Kinderbescherming 12, 34, 81, 82, 84, 85, 184, 186, 218, 221, 240, 255, 260, 262, 265

Kindermishandeling 220, 263

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 79, 81, 82, 252, 264

MDI 66, 264

Mulderzaken 66

Nederlands Forensisch Instituut 1, 2, 59, 140, 200, 264

ODA 21, 25

Ondertoezichtstelling 24, 82, 83, 264

Ongewenstverklaring 19, 189, 218, 261

Operatie Jong 13, 112, 169

Opvoedingsondersteuning 85, 202

Raad van State 31, 37, 38, 153, 163, 182, 192, 201, 214, 216, 232, 257, 260, 261, 262, 265

Raad voor de rechtspraak 1, 2, 6, 21, 38, 42, 43, 44, 45, 153, 154, 157, 162, 209, 253, 265

Radicalisering 8, 13, 76, 86, 107, 111, 129, 179, 180, 183, 197, 198, 202, 203, 204, 241

Rechtsbijstand 1, 6, 29, 31, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 97, 164, 194, 195, 197, 218, 232, 252, 254, 258, 265

Rechtshandhaving 1, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 119, 128, 165, 176

Rechtsorde 1, 8, 13, 14, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 42, 43, 47, 64, 67, 115, 117, 118, 119, 163, 174, 181, 195, 226

Rechtspleging 1, 2, 6, 15, 29, 31, 42, 43, 47, 119, 164, 253

Reclassering 11, 54, 55, 68, 71, 73, 187, 204, 221, 252, 255, 260, 265

Sanctiebeleid 11

Sanctiecapaciteit 68, 69, 70, 128, 253

Schadefonds Geweldsmisdrijven 54, 74

Schadefonds geweldsmisdrijven 187

Schadefonds Geweldsmisdrijven 252, 255, 265

Schuldsanering 37, 42, 49, 50, 52, 258, 265

Seksueel misbruik 193, 225

Slachtofferhulp 54, 74, 252, 255, 265

Slachtofferzorg 54, 55, 74, 216, 255

SRN 54, 265

Stop-reactie 87, 88

Strafrechtsketen 10, 56, 65, 85, 195, 215, 253, 260, 264

Subsidies 6, 48, 50, 61, 68, 74, 97, 98, 131, 162, 163, 164, 167, 170, 172, 176, 204, 241, 246, 247

Taakstraffen 24, 54, 71, 88, 255

TBS 21, 23, 54, 70, 73, 129, 130, 165, 166, 168, 183, 186, 198, 205, 219, 252, 253, 254, 265

Terrorisme 8, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 54, 55, 56, 75, 76, 77, 78, 116, 119, 123, 124, 128, 165, 189, 218, 221, 226, 260, 264

Terugkeerbeleid 19, 100, 101, 102

Terugkeerorganisatie 19, 20, 21, 25, 100, 101, 105, 124, 188, 211, 212

Toetsing van wetgeving 37

Veelplegers 9, 68, 73, 85, 89, 103

Veiligheid 8, 9, 10, 13, 22, 25, 29, 30, 32, 39, 57, 61, 64, 65, 67, 69, 73, 76, 77, 85, 86, 107, 116, 118, 127, 128, 131, 167, 186, 191, 207, 208, 212, 226, 233, 238, 257, 261, 263, 265

Veiligheidsprogramma 8, 9, 10, 28, 55, 57, 68, 84, 85, 205, 222, 253

Verblijfsvergunning 18, 19, 20, 77, 92, 93, 97, 98, 124, 195, 206, 210, 228, 229

Verkeersvoorschriften 265

Verklaring omtrent gedrag 265

Visum 18, 103, 208, 228

Vluchtelingenwerk Nederland 91, 172, 207, 265

Voogdij 79, 90

Vreemdelingenbeleid 18, 91, 100, 179, 228

Vreemdelingenbewaring 30, 91, 100, 102, 104, 105, 130, 187, 222, 229, 256

Vreemdelingen 1, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 32, 37, 45, 69, 77, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 119, 123, 124, 128, 130, 131, 158, 159, 160, 164, 171, 172, 184, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 242, 254, 256, 257, 261, 262, 263, 265

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving 265