Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

1. Grondwet en democratie

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
1. Grondweten democratie200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:11 8789 1894 8916 5847 7367 416
1.1 apparaat11 8789 1894 8916 5847 7367 416
1e suppletore begroting 2006:2 6542 533113113113113
1.1 apparaat2 6542 533113113113113
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk2281427098117110
1.1 Apparaat228– 7 986– 1 624– 2 905– 4 059– 4 066
a. Splitsing programmabudget – 6 838– 1 265– 2 550– 3 702– 3 702
b. Kiesraadsplitsing – 1 235– 415– 415– 415– 415
c. Loon en Prijsbijstelling24112285939385
d. Bijdrage interdepartementale projecten– 13– 14– 8– 12– 14– 13
e. Beheerskosten Digidoc – 21– 21– 21– 21– 21
1.2 Programma 6 8931 2792 5883 7613 761
a. Splitsing programmabudget 6 8381 2652 5503 7023 702
b. Loon en Prijsbijstelling 5514385959
1.3 Kiesraad 1 235415415415415
a. Kiesraadsplitsing 1 235415415415415
Stand ontwerpbegroting 2007:14 76011 8645 0746 7957 9667 639
1.1 apparaat14 7603 7363 3803 7923 7903 463
1.2 programma 6 8931 2792 5883 7613 761
1.3 kiesraad 1 235415415415415

1.1.a., b. & 1.2.a. & 1.3.a. Splitsing programmabudget en Kiesraad

Om de verzelfstandiging van de Kiesraad te benadrukken, worden de middelen ondergebracht in een apart artikelonderdeel.

2. Politie

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
2. Politie200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:4 248 5814 334 0194 378 6304 411 6604 443 3604 243 184
2.1 apparaat11 20411 11111 11111 11311 11311 113
2.2 politie op regionaal niveau3 271 8223 315 3643 336 4713 355 7043 374 9043 394 307
2.3 politie op bovenregionaal en landelijk niveau489 375508 533507 521508 964510 564512 154
2.4 prestatievermogen van de politie70 39470 71670 81670 81670 81670 816
2.5 adequaat niveau van politiepersoneel199 025210 343224 742237 094247 994254 794
2.6 geneeskundige verzorging politie206 761217 952227 969227 969227 969 
1e suppletore begroting 2006:43 00250 49482 48784 30984 80990 709
2.1 apparaat– 340– 460– 60– 60– 60– 60
2.2 politie op regionaal niveau34 86242 30975 86777 68978 18984 089
2.3 politie op bovenregionaal en landelijk niveau8 4008 5656 5006 5006 5006 500
2.4 prestatievermogen van de politie000000
2.5 adequaat niveau van politiepersoneel8080180180180180
2.6 geneeskundige verzorging politie000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:– 117 881– 111 572– 129 671– 127 032– 127 66986 680
2.1 apparaat147– 2016181818
a. personele kosten projecten– 100– 35    
b. Loon en Prijsbijstelling247220221223223223
c. werkgeverschap top management groep – 172– 172– 172– 172– 172
d. Beheerskosten digidoc – 33– 33– 33– 33– 33
2.2 politie op regionaal niveau55 324110 462101 291111 170114 207104 624
a. budgetverdeelsysteem politie 24 00014 00020 00022 00012 000
b. Loon en Prijsbijstelling48 36751 69548 59752 47653 51353 930
c. CAO politie5 4465 4465 4465 4465 4465 446
d. Asiel Politie2296 263196196196196
e. Exploitatiekosten C2000 – 8 600    
f. Landelijke Telefonie Politie 1 3001 3001 3001 3001 300
g. Tolkendiensten TVCN1 2821 2581 2521 2521 2521 252
h. Opsporingsgerelateerde deel gerechtskosten 25 50025 50025 50025 50025 500
i. Capaciteitsuitbreiding Zeehavenpolitie 3 6005 0005 0005 0005 000
2.3 politie op bovenregionaal en landelijk niveau20 49212 46316 50413 87713 31313 313
a. personele kosten projecten10035    
b. Loon en Prijsbijstelling20 0388 62812 70410 0779 5139 513
c. TerrorismebestrijdingDSI1 0003 8003 8003 8003 8003 800
d. Bijdrage BIBOB– 646     
2.4 prestatievermogen van de politie01 082982982982982
b. Loon en Prijsbijstelling 1 082982982982982
2.5 adequaat niveau van politiepersoneel– 9 083– 17 607– 20 495– 25 110– 28 220– 32 257
a. Bijdrage interdepartementale projecten– 3 637– 5 361– 5 249– 5 864– 5 974– 6 011
b. Afbouw ziektekostenregeling post-actieven – 4 000– 7 000– 11 000– 14 000– 18 000
c. CAO politie– 5 446– 5 446– 5 446– 5 446– 5 446– 5 446
d. TerrorismebestrijdingDSI – 2 800– 2 800– 2 800– 2 800– 2 800
2.6 geneeskundige verzorging politie– 184 761– 217 952– 227 969– 227 969– 227 969 
Stand ontwerpbegroting 2007:4 173 7024 272 9414 331 4464 368 9374 400 5004 420 573
2.1 apparaat11 01110 63111 06711 07111 07111 071
2.2 politie op regionaal niveau3 362 0083 468 1353 513 6293 544 5633 567 3003 583 020
2.3 politie op bovenregionaal en landelijk niveau518 267529 561530 525529 341530 377531 967
2.4 prestatievermogen van de politie70 39471 79871 79871 79871 79871 798
2.5 adequaat niveau van politiepersoneel190 022192 816204 427212 164219 954222 717
2.6 geneeskundige verzorging politie2200000000

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
2. Politie200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:209 976221 167231 184231 184231 184231 184
1e suppletore begroting 2006:00    
Nog niet opgenomen in begrotingsstuk:– 184 761– 217 952– 227 969– 227 969– 227 969– 227 969
Stand ontwerpbegroting25 2153 2153 2153 2153 2153 215

2.2.a Budgetverdeelsysteem politie (BVS)

Zie toelichting op de overzichtstabel belangrijkste uitgavenmutaties.

2.2.c & 2.5. CAO politie

De resterende middelen gereserveerd op artikel 2.5 voor de in het najaar van 2005 gesloten CAO voor de politie worden toegevoegd aan artikel 2.2.

2.2.d Asiel Politie

Zie toelichting op de overzichtstabel belangrijkste uitgavenmutaties.

2.2.e. Exploitatiekosten C2000

Zie artikel 4.

2.2.f. Landelijke telefonie politie

Zie artikel 4.

2.2.g. Tolkendiensten

Van het ministerie van Justitie wordt een bijdrage ontvangen voor politie- en vreemdelingendiensten. Voor de Politie worden deze tolkendiensten sinds 1 januari 2006 uitgevoerd door TVCN.

2.2.h. Opsporingsgerelateerde deel gerechtskosten

Het beheer van opsporingskosten (bijvoorbeeld tapkosten en kosten voor tolken en vertalers) en het hierbij behorende budget worden overgeheveld van het ministerie van Justitie naar het ministerie van BZK ten gunste van de politie.

2.2.i Capaciteitsuitbreiding Zeehavenpolitie

Zie toelichting op de overzichtstabel belangrijkste uitgavenmutaties.

2.3.c. & 2.5.d. Terrorismebestrijding: dienst speciale interventies (DSI)

Op landelijk niveau wordt de Dienst Speciale Interventies (DSI) opgericht. Aangezien het KLPD het beheer voert over de DSI is het KLPD-budget bij Voorjaarsnota 2006 hiervoor opgehoogd. De resterende benodigde middelen voor de DSI worden nu vanuit artikel 2.3. en middels een bijdrage van Justitie toegevoegd.

2.5.a. Bijdrage interdepartementale projecten

Zie artikel 13.3.e.

2.5.b. Afbouw ziektekostenregeling post-actieven

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2005–2007) is overeengekomen dat de ouderdomsgepensioneerden vanwege het nieuwe zorgstelsel met ingang van 1 januari 2006 geen bijdrage in hun ziektekosten meer ontvangen. Als tijdelijke compensatie ontvangen de ouderdomsgepensioneerden nog enkele jaren een aflopende toeslag. De hoogte van de toelage is tot stand gekomen met behulp van berekeningen door het CPB en is afhankelijk van de hoogte van het pensioen en de gezinssituatie (voorheen wel of niet een meeverzekerde partner) van het gepensioneerd politiepersoneel.

2.6. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP; uitgaven en ontvangsten)

Het nieuwe zorgstelsel heeft als gevolg dat de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie ophoudt te bestaan. Dit betekent dat de hierbij gepaarde geldstromen na 2007 verdampt zullen zijn. De meerjarenramingen voor de uitgaven en ontvangsten worden overeenkomstig hieraan aangepast.

4. Partners in Veiligheid

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
4. Partners in veiligheid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:70 99862 30757 31057 31657 31657 316
4.1 apparaat8 6328 6228 6228 6238 6238 623
4.2 veiligheidsbeleid op nationaal niveau4 2344 1773 1713 1723 1723 172
4.3 ICT-infrastructuur51 13842 73438 74238 74638 74638 746
4.6 veiligheidsbeleid op internationaal niveau6 9946 7746 7756 7756 7756 775
mutatie NvW 200660000000
4.2 veiligheidsbeleid op nationaal niveau600     
1e suppletore begroting 2006:41 94528 608– 1 431– 1 544– 1 742– 1 742
4.1 apparaat825488715602404404
4.2 veiligheidsbeleid op nationaal niveau– 359– 360– 26– 26– 26– 26
4.3 ICT-infrastructuur41 53328 534– 2 066– 2 066– 2 066– 2 066
4.6 veiligheidsbeleid op internationaal niveau– 54– 54– 54– 54– 54– 54
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:1 48020 599– 482– 485– 486– 487
4.1 apparaat184143144145145144
a. Loon en Prijsbijstelling184168169170170169
b. Beheerskosten Digidoc – 25– 25– 25– 25– 25
4.2 veiligheidsbeleid op nationaal niveau9111 456674670669669
a. Loon en Prijsbijstelling973845753755755755
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 62– 89– 79– 85– 86– 86
c. Veiligheidsbewustzijn 700    
4.3 ICT-infrastructuur38519 000– 1 300– 1 300– 1 300– 1 300
a. C2000– 2157 300    
b. Exploitatiekosten C2000 8 600    
c. Landelijke Telefonie Politie – 1 300– 1 300– 1 300– 1 300– 1 300
d. FES Vitaal6004 400    
4.6 veiligheidsbeleid op internationaal niveau      
Stand ontwerpbegroting 2007:115 023111 51455 39755 28755 08855 087
4.1 apparaat9 6419 2539 4819 3709 1729 171
4.2 veiligheidsbeleid op nationaal niveau5 3865 2733 8193 8163 8153 815
4.3 ICT-infrastructuur93 05690 26835 37635 38035 38035 380
4.6 veiligheidsbeleid op internationaal niveau6 9406 7206 7216 7216 7216 721

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
4. Partners in veiligheid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:0     
1e suppletore begroting 2006:000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:6004 400    
FES Vitaal6004 400    
Stand ontwerpbegroting 2007:6004 4000000

4.3.a. & 4.3.b. Exploitatiekosten C2000

Steeds verdergaande eisen aan een goede communicatie van de OOV-diensten hebben geleid tot strikte eisen van de gebruikers aan het C2000-netwerk. De voorzieningen die hiervoor getroffen zijn leiden tot een stijging van de exploitatielasten. Deze exploitatielasten zijn besproken in de multidisciplinaire gebruikersraad van C2000, het RAMIV. Na goedkeuring van de begroting en de verdeling van de extra lasten worden conform de afspraken middelen overgeheveld uit het gemeentefonds en het beleidsartikel 2 politie naar artikel 4.

4.3.c. Landelijke telefonie politie

De jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het exploitatietekort in het landelijke telefoonnummer Politie. Met de Raad van Hoofdcommissarissen is afgesproken dat deze bijdrage wordt toegevoegd aan de middelen voor de korpsen. Daartoe wordt € 1,3 mln. overgeheveld van artikel 4 naar artikel 2.

4.3.d. Fonds Economische Structuurversterking (FES) Vitaal (uitgaven en ontvangsten)

Dit project voorziet in de oprichting van een centraal rekencentrum in Nederland waarin de technische voorzieningen van vitale meldkamerfuncties worden ondergebracht. Bij uitval van de regionale meldkamer kunnen vervolgens op centraal niveau technische faciliteiten worden geboden. Met de voorbereiding van de Europese aanbesteding en het uitvoeren van een aantal pilots is een aanvang gemaakt. De verwachting is dat dit jaar € 0,6 mln. zal worden uitgegeven en de resterende € 4,4 mln. in 2007.

5. Nationale Veiligheid

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
5. Nationale veiligheid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:126 080170 932146 895150 918150 963150 963
5.1 apparaat122 937167 789143 752147 774147 774147 774
5.2 geheime uitgaven3 1433 1433 1433 1443 1893 189
1e suppletore begroting 2006:4 40000000
5.1 apparaat3 400– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
5.2 geheime uitgaven1 0001 0001 0001 0001 0001 000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk2 6095 6092 6522 4132 4092 409
5.1 apparaat2 5965 6772 6722 4482 4442 444
a. Loon en Prijsbijstelling2 4803 0912 6922 7832 7812 781
b. Werkgeverschap Top Management Groep – 172– 172– 172– 172– 172
c. Bijdrage interdepartementale projecten– 84– 142– 148– 163– 165– 165
d. FES Vitaal2001 000300   
e. FES kennis 1 900    
5.2 geheime uitgaven13– 68– 20– 35– 35– 35
a. Loon en Prijsbijstelling646464646565
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 51– 132– 84– 99– 100– 100
Stand ontwerpbegroting 2007:133 089176 541149 547153 331153 372153 372
5.1 apparaat128 933172 466145 424149 222149 218149 218
5.2 geheime uitgaven4 1564 0754 1234 1094 1544 154

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
5. Nationale veiligheid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:9191919191 
1e suppletore begroting 2006:000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:2002 90030000 
a. FES Vitaal2001 000300   
b. FES kennis 1 900    
Stand ontwerpbegroting 2007:2912 991391919191

5.1.d. Fonds Economische Structuurversterking (FES) Vitaal (uitgaven en ontvangsten)

Om de Nederlandse (semi-)overheid en de vitale infrastructuren optimaal te beschermen tegen de dreigingen van (geavanceerde) elektronische aanvallen, worden oorsprong, omvang, gebruikte technieken en schade van dergelijke aanvallen in kaart gebracht en worden innovatieve technische beschermingsmechanismen ontwikkeld waarmee aanvallen weggeleid kunnen worden naar een infrastructuur die forensisch onderzoek en een adequate reactie mogelijk maakt. Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt hiervoor een bijdrage van€ 1,5 mln. ontvangen.

5.1.e. Fonds Economische Structuurversterking (FES) kennis (uitgaven en ontvangsten)

«Verbetering Information Awareness (VIA)». Om de Contra Terrorisme (CT) -infobox in staat te stellen om naast het bevragen van gegevensbronnen ook analyses op te stellen en beleidsmaatregelen voor te stellen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van terrorisme en radicalisme, wordt een informatiesysteem ontwikkeld waarmee de efficiency (het vergaren, opslaan en verwerken) en de actualiteit (het signaleren van wijzigingen of aanvullingen) van het informatieproces worden verbeterd en capaciteit vrijkomt voor de genoemde taken. Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt hiervoor een bijdrage van € 1,9 mln. ontvangen.

6. Functioneren Openbaar Bestuur

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
6. Functioneren Openbaar Bestuur200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:39 29937 77237 91138 99839 59839 598
6.1 apparaat8 2928 2198 2198 2198 2198 219
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur7 2365 1655 3046 3916 9916 991
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers8 7499 3879 3879 3879 3879 387
6.4 faciliteren politieke partijen15 02215 00115 00115 00115 00115 001
1e suppletore begroting 2006:5 959411– 39– 39– 39– 39
6.1 apparaat– 792– 1 276– 1 276– 1 276– 1 276– 1 276
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur6 0511 387937937937937
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers000000
6.4 faciliteren politieke partijen700300300300300300
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:790714705– 2 025– 2 611– 1 616
6.1 apparaat504276273848684
a. correctie CIB naar verheveling naar naar concernstaven 55555
b. Werkgeverschap Top Management Groep – 172– 172– 172– 172– 172
c. Loon en Prijsbijstelling– 10– 13– 13– 14– 15– 14
d. Bijdrage interdepartementale projecten514495492304307304
e. Beheerskosten Digidico – 39– 39– 39– 39– 39
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur– 1 619– 40744– 2 534– 3 124– 2 124
a. gekozen burgemeester   – 2 600– 3 200– 2 200
b. professionaliseringsfonds– 450– 450    
c. Loon en Prijsbijstelling844849738484
d. Bijdrage interdepartementale projecten– 5– 5– 5– 7– 8– 8
e. Schadeloosstellingen en wachtgelden– 1 017     
f. Operatie Jong (bijdrage aan VWS)– 231     
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers1 663631177195196194
a. professionaliseringsfonds450450    
b. Loon en Prijsbijstelling207199195215216214
c. Bijdrage interdepartementale projecten– 11– 18– 18– 20– 20– 20
d. Schadeloosstellingen en wachtgelden1 017     
6.4 faciliteren politieke partijen242214211230231230
a. Loon en Prijsbijstelling256237232253255254
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 14– 23– 21– 23– 24– 24
Stand ontwerpbegroting 2007:46 04838 89738 57736 93436 94837 943
6.1 apparaat8 0047 2197 2167 0277 0297 027
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur11 6686 1456 2854 7944 8045 804
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers10 41210 0189 5649 5829 5839 581
6.4 faciliteren politieke partijen15 96415 51515 51215 53115 53215 531

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
6. Functioneren Openbaar Bestuur200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:159155155155155155
1e suppletore begroting 2006:000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:      
Stand ontwerpbegroting 2007:159155155155155155

6.2.a. Gekozen Burgemeester

De gereserveerde middelen voor de invoering van de gekozen burgemeester worden doorgeschoven naar de periode 2011–2014.

6.2.e. & 6.3.d. Schadeloosstellingen en wachtgelden

Dit betreft een overheveling van middelen van artikelonderdeel 6.2 naar 6.3. Bij gelegenheid van de 1e suppletore begroting 2006 zijn deze middelen per abuis op artikelonderdeel 6.2 geboekt.

7. Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:170 146155 493140 128141 628137 463137 463
7.1 apparaat4 3614 1973 1653 1653 1653 165
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen19 47123 26121 80322 80324 30324 303
7.3 instandhouden en optimaliseren      
ICT-voorzieningen28 32722 73723 23723 73723 73123 731
7.4 reisdocumenten en GBA stelsel117 987105 29891 92391 92386 26486 264
1e suppletore begroting 2006:– 6 19311 21413 7845 1845 184– 1 316
7.1 apparaat      
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen9 02115 60914 8006 2006 200– 300
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen– 2 805– 16– 16– 16– 16– 16
7.4 reisdocumenten en GBA stelsel– 12 409– 4 379– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:12 343– 59 902– 71 147– 65 752– 62 776– 60 580
7.1 apparaat907759595858
a. Loon en Prijsbijstelling– 6– 7– 5– 5– 5– 5
b. Bijdrage interdepartementale projecten968464646363
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen10 8337 5237 80813 18110 49712 697
a. transparante overheid   7 7987 7987 798
b. Burger Service Nummer3 5003 5003 5003 5003 5003 500
c. Loon en Prijsbijstelling352421394413440440
d. Bijdrage interdepartementale projecten– 19– 37– 33– 38– 41– 41
e. EGEM 2 (bijdrage van GF)  2 0002 0002 000 
f. Herverdeling programmagelden  1 0001 0001 0001 000
g. Actal – 361– 553– 192  
h. E-overheid (I teams) 4 0001 500– 1 300– 4 200 
i. basisinfrastructuur gegevensuitwisseling bedrijven7 000     
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen497383– 609– 604– 603– 606
a. Loon en Prijsbijstelling525419427436437434
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 28– 36– 36– 40– 40– 40
c. Herverdeling programmagelden  – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
7.4 reisdocumenten en GBA stelsel923– 67 885– 78 405– 78 388– 72 728– 72 729
a. Loon en Prijsbijstelling979615217236237236
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 56– 59– 20– 22– 22– 22
c. Paspoortopbrengsten – 68 441– 78 602– 78 602– 72 943– 72 943
Stand ontwerpbegroting 2007:176 296106 80582 76581 06079 87175 567
7.1 apparaat4 4514 2743 2243 2243 2233 223
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen39 32546 39344 41142 18441 00036 700
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen26 01923 10422 61223 11723 11223 109
7.4 reisdocumenten en GBA stelsel106 50133 03412 51812 53512 53612 535

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:60 21268 44178 60278 60272 94372 943
1e suppletore begroting 2006:000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:0– 68 441– 78 602– 78 602– 72 943– 72 943
a. Paspoortopbrengsten – 68 441– 78 602– 78 602– 72 943– 72 943
Stand ontwerpbegroting 2007:60 21200000

7.2.a. Transparante overheid

Het project «transparante overheid» leidt ertoe dat overheidsinformatie eenvoudiger kan worden geraadpleegd en gebruikt door burgers en bedrijven. De transparantieprojecten resulteren in besparingen vanaf 2009. Via een intertemporele compensatie wordt een deel van de besparingen in de periode 2006–2008 voor investeringen ingezet. Vanaf 2009 worden de kosten van het beheer van databanken en zoekdienst en van de elektronische publicaties hieruit gedekt.

7.2.b. Burger Service Nummer (BSN)

Het betreft de kosten die nodig zijn voor het exploiteren van de beheervoorziening BSN die de aanmaak en distributie van de nummers verzorgt en het mogelijk maakt om verificatievragen te stellen aan de achterliggende persoons- en documentregistraties. Verder worden de middelen ingezet voor de Landkaart met informatie over gegevensverwerkingen met het BSN, het toetsingskader voor de gebruikers van het BSN, de functionaris voor de gegevensbescherming.

7.2.e. EGEM 2

Bijdrage vanuit het Gemeentefonds voor het verlengen van de looptijd van de bestaande gezamenlijke ondersteuningsorganisatie EGEM, die gemeenten helpt bij de implementatie van de basisvoorzieningen en het elektronisch maken van hun dienstverlening. Deze bijdrage uit het gemeentefonds is onderdeel van de afspraken uit de in 7.2.a. genoemde Verklaring.

7.2.g. & 7.3.c. Herverdeling programmagelden

Het betreft herverdeling van de programmagelden, waarbij ruimte die bij ontwikkelactiviteiten ontstaan en nu wordt ingezet voor o.a. het bevorderen van het gebruik van ontwikkelde instrumenten.

7.2.h. E-overheid (I teams)

De belangstelling van de gemeenten voor ondersteuning door de i-teams overstijgt de verwachting, daardoor komt het zwaartepunt van het programma in 2007 te liggen. Door de intertemporele compensatie kan aan vraag van de gemeente worden voldaan.

7.2.i. Basisinfrastructuur gegevensuitwisseling bedrijven

Zie toelichting op de overzichtstabel belangrijkste uitgavenmutaties. (B.2.1.5).

7.4.c. Paspoortopbrengsten (uitgaven en ontvangsten)

De raming van de paspoortuitgaven en -ontvangsten op artikel 7.4 komt te vervallen. Deze worden nu dubbel verantwoord. De uitgaven en ontvangsten voor de paspoorten worden met ingang van de begroting 2007 voortaan enkel nog op de begroting van de baten-lastendienst BPR geraamd en verantwoord.

9. Grotestedenbeleid

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
9. Grotestedenbeleid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:351 171353 098346 248340 735125 919101 474
9.1 apparaat3 1473 1473 1473 1473 1473 147
9.2 faciliteren grotestedenbeleid20081 9631 9631 9631 9631 963
9.3 stimuleren grotestedenbeleid346 016347 988341 138335 625120 80996 364
1e suppletore begroting 2006:54 651– 6 469– 20 569– 20 569– 28 322– 30 793
9.1 apparaat6000000
9.2 faciliteren grotestedenbeleid000000
9.3 stimuleren grotestedenbeleid54 591– 6 469– 20 569– 20 569– 28 322–  30 793
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:138 10677 91811 0508 5815 4874 923
9.1 apparaat595251565656
a. Loon en Prijsbijstelling625756616161
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 3– 5– 5– 5– 5– 5
9.2 faciliteren grotestedenbeleid3152 9133 0133 0153 6313 431
a. Loon en Prijsbijstelling333232343434
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 2– 3– 3– 3– 3– 3
c. Subsidie KCGS284284284284  
d. FES: NICIS 2 6002 7002 7003 6003 400
9.3 stimuleren grotestedenbeleid137 73274 9537 9865 5101 8001 436
a. Loon en Prijsbijstelling1 7051 5321 4041 4521 9881 586
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 98– 145– 132– 136– 188– 150
c. Heroinebeleid (bijdrage aan VWS)– 1 000– 1 000    
d. Sittard Geleen (bijdrage aan diverse dept.)– 320– 320– 320– 320  
e. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg1 9941 9941 9941 994  
f. Meedoen allochtone jongeren met sport2 0702 0705 0402 520  
g. Inburgering82 793     
h. Voor- en vroegschoolse educatie50 58870 822    
Stand ontwerpbegroting 2007:543 928424 547336 729328 747103 08475 604
9.1 apparaat3 2663 1993 1983 2033 2033 203
9.2 faciliteren grotestedenbeleid2 3234 8764 9764 9785 5945 394
9.3 stimuleren grotestedenbeleid538 339416 472328 555320 56694 28767 007

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
9. Grotestedenbeleid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:214 516214 516214 516214 51600
1e suppletore begroting 2006:71 0406 8537 7537 75300
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:137 72977 77010 0187 4983 6003 400
a. Subsidie KCGS284284284284  
b. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg1 9941 9941 9941 994  
c. Meedoen allochtone jongeren met sport2 0702 0705 0402 520  
d. Inburgering82 793     
e. Voor- en vroegschoolse educatie50 58870 822    
f. FES: NICIS 2 6002 7002 7003 6003 400
Stand ontwerpbegroting 2007:423 285299 139232 287229 7673 6003 400

9.2.d. FES: NICIS

Vanuit het FES-fonds wordt een bijdrage geleverd aan de oprichting van het Netherlands Institute for City Innovation Studies.

9.3.c. Heroïnebeleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt in het kader van het Grotestedenbeleid bij aan een aantal experimenten op het gebied van heroïnebeleid. Hiertoe wordt voor de jaren 2006 en 2007 jaarlijks € 1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van VWS.

9.3.e .& 9.3.f. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg en Meedoen allochtone jongeren met sport

Vanuit VWS worden deze middelen toegevoegd aan de BDU SIV. Deze middelen worden verwerkt d.m.v. een verhoging van de ontvangsten- en uitgavenramingen in de BZK begroting.

9.3.g. & 9.3.h. Inburgering en Voor- en vroegschoolse educatie

Vanuit Justitie worden deze middelen toegevoegd aan de BDU SIV. Deze middelen worden verwerkt d.m.v. een verhoging van de ontvangsten- en uitgavenramingen in de BZK begroting.

10. Arbeidszaken Overheid

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
10. Arbeidszaken overheid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:60 45154 98259 48457 02155 10455 104
10.1 apparaat10 0639 35210 44310 44210 44210 442
10.5 uitkeringsregelingen40 79336 71036 60934 14732 23032 230
10.6 randvoorwaarden sectoren/overheid9 5958 92012 43212 43212 43212 432
1e suppletore begroting 2006:4 9215454545454
10.1 apparaat7885454545454
10.5 uitkeringsregelingen2 78300000
10.6 randvoorwaarden sectoren/overheid1 35000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:32357 15040 47432 332– 86– 87
10.1 apparaat212– 83– 64– 65– 66– 67
a. Werkgeverschap Top Management Groep – 172– 172– 172– 172172
b. Loon en Prijsbijstelling224186206206207205
c. Bijdrage interdepartementale projecten– 12– 16– 17– 18– 20– 19
d. Beheerskosten Digidoc – 81– 81– 81– 81– 81
10.5 uitkeringsregelingen98857 67341 37633 222679679
a. Loon en Prijsbijstelling1 044847846795749749
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 56– 74– 70– 73– 70– 70
c. compensatie postactieve ambtenaren 56 90040 60032 500  
10.6 randvoorwaarden sectoren/overheid– 877– 8 920– 12 432– 12 432– 12 432– 12 432
a. Loon en Prijsbijstelling176156220221221221
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 9– 14– 19– 20– 20– 20
c. Herschikking programmagelden – 9 062– 12 633– 12 633– 12 633– 12 633
d. Hoogambtelijk werkgroep EU benoemingen (bijdrage aan BUZA)– 880     
e. Subsidieregeling CAOP– 164     
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever06 1676 5626 5756 7016 701
a. Herschikking programmagelden 6 7497 6017 6017 6017 601
b. Hoogambtelijk werkgroep EU benoemingen (bijdrage aan BUZA) – 440– 900– 900– 900– 900
c. Subsidieregeling CAOP – 142– 139– 126  
10.8 verbeteren kwaliteitdienstverlening07331 8571 8571 8571 857
a. Herschikking programmagelden 7331 8571 8571 8571 857
10.9 verbeteren kwaliteitbedrijfsvoering01 5803 1753 1753 1753 175
a. Herschikking programmagelden 1 5803 1753 1753 1753 175
Stand ontwerpbegroting 2007:65 695112 186100 01289 40755 07255 071
10.1 apparaat11 0639 32310 43310 43110 43010 429
10.5 uitkeringsregelingen44 56494 38377 98567 36932 90932 909
10.6 randvoorwaarden sectoren/overheid10 06800000
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever06 1676 5626 5756 7016 701
10.8 verbeteren kwaliteitdienstverlening07331 8571 8571 8571 857
10.9 verbeteren kwaliteitbedrijfsvoering01 5803 1753 1753 1753 175

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
10. Arbeidszaken overheid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:619619619619619619
1e suppletore begroting 2006:68000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:000000
Stand ontwerpbegroting 2007:1 299619619619619619

10.5.c. Compensatie postactieve ambtenaren

Zie toelichting op de overzichtstabel belangrijkste uitgavenmutaties. (B.2.1.5).

10.6.c. & 10.7.a. & 10.8.a. & 10.9.a. Herschikking programmagelden

Ten behoeve van het bevorderen van transparantie en om ontwikkelingen beter zichtbaar te maken vindt een herschikking van de programmagelden plaats. De programmagelden van Artikel 10.6 worden verdeeld over de Artikelen 10.7, 10.8 en 10.9.

11. Kwaliteit Rijksdienst

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
11. KwaliteitRijksdienst200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:108 92489 72979 11579 11679 11679 116
11.1 apparaat12 62212 0849 4039 4039 4039 403
11.2 professioneel topmanagement4 9754 9224 9224 9234 9234 923
11.6 goed functionerend personeel68 65964 32862 79862 79862 79862 798
11.7 goede functionerende organisatie563563330330330330
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie22 1057 8321 6621 6621 6621 662
1e suppletore begroting 2006:52 216– 24 898– 19 598– 12 298– 5 598402
11.1 apparaat529511511511511511
11.2 professioneel topmanagement273– 109– 109– 109– 109– 109
11.6 goed functionerend personeel43 308– 25 300– 20 000– 12 700– 6 000 
11.7 goede functionerende organisatie1 17700000
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie6 92900000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:– 26 281– 7 644– 14 231– 21 511– 28 157– 33 998
11.1 apparaat396276232406402401
a. correctie verdeling taakstelling BABD76112112112112112
b. Werkgeverschap Top Management Groep – 344– 344– 172– 172– 172
c. Loon en Prijsbijstelling339301252256252251
d. Bijdrage interdepartementale projecten– 19– 28– 23– 25– 25– 25
e. Overhead werkgeverschap 238238238238238
f. Beheerskosten digidoc – 3– 3– 3– 3– 3
11.2 professioneel topmanagement– 469 2799 1078 7638 7638 763
a. correctie verdeling taakstelling BABD– 76– 112– 112– 112– 112– 112
b. werkgeverschap TMG-leden (van diverse departementen) 9 6999 5279 1839 1839 183
c. Loon en Prijsbijstelling302626262626
d. Overhead werkgeverschap – 323– 323– 323– 323– 323
e. Beheerskosten digidoc – 11– 11– 11– 11– 11
11.6 goed functionerend personeel– 28 478– 23 988– 29 656– 36 109– 42 751– 48 591
a. arbeidscommunicatie (van diverse departementen) 4 0024 0024 0024 0024 002
b. arbo – 645– 657   
c. Loon en Prijsbijstelling1 3101 1961 1711 1751 1751 173
d. Bijdrage interdepartementale projecten– 69– 104– 98– 108– 110– 108
e. Afroming postactieven – 6 000– 13 000– 19 000– 26 000– 32 000
f. CAO rijk (bijdrage aan diverse departementen)– 29 855– 22 579– 21 213– 22 304– 21 818– 21 658
e. Subsidieregeling CAOP164142139126  
e. Rijkstraineeprogramma– 28     
11.7 goede functionerende organisatie1 568654662555
a. formatiemanagement (van diverse departementen)504     
b. ontwikkelcentrum van diverse departementen)207     
c. arbeidsjuridisch (van diverse departementen)490     
d. rijksadvies (van V&W)250     
e. arbo 645657   
f. Loopbaan en mobiliteit108     
g. Loon en Prijsbijstelling10106666
h. Bijdrage interdepartementale projecten– 1– 1– 1– 1– 1– 1
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie279– 7 832– 1 662– 1 662– 1 662– 1 662
a. Rijksweb (van diverse departementen) 6 0055 3975 3975 3975 397
b. Bijdrage onderzoek naar burgersbrieven (aan HvC)– 100     
c. Loon en Prijsbijstelling40014230303030
d. Bijdrage interdepartementale projecten– 21– 12– 3– 3– 3– 3
e. Herverdeling programmagelden – 13 967– 7 086– 7 086– 7 086– 7 086
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk06 5676 5676 5676 5676 567
a. Herverdeling programmagelden 6 5676 5676 5676 5676 567
11.10 bevorderen kwaliteitHRM-functie07 400519519519519
a. Herverdeling programmagelden 7 400519519519519
Stand ontwerpbegroting 2007:134 85957 18745 28645 30745 36145 520
11.1 apparaat13 54712 87110 14610 32010 31610 315
11.2 professioneel topmanagement5 20214 09213 92013 57713 57713 577
11.6 goed functionerend personeel83 48915 04013 14213 98914 04714 207
11.7 goede functionerende organisatie3 3081 217992335335335
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie29 31300000
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk06 5676 5676 5676 5676 567
11.10 bevorderen kwaliteitHRM-functie07 400519519519519

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
11. KwaliteitRijksdienst200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:000000
1e suppletore begroting 2006:767367367367367367
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:000000
Stand ontwerpbegroting 2007:767367367367367367

11.2.b. Werkgeverschap Top Management Groep (TMG)-leden

In verband met de overheveling van het werkgeverschap voor de Top Management Groep (TMG) per 1 april 2006 van de afzonderlijke departementen naar de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, worden de bijbehorende loonkostenbudgetten nu overgeheveld naar BZK.

11.6.a. Arbeidsmarktcommunicatie

Binnen dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan de Rijksbrede Arbeidsmarktcommunicatie. Hiertoe zijn er bedragen overgeboekt van andere departementen naar de begroting van BZK.

11.6.e. afbouw ziektekostenregeling post-actieven

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW, 1/1/2006) heeft de Ministerraad besloten dat het ZVR-budget binnen vijf jaar moeten worden afgebouwd, te beginnen in 2007. In de CAO-Rijk is afgesproken de ZVR af te schaffen met ingang van 1/1/2006. In 2006 is nog budget beschikbaar voor de afbouw van de regeling.

11.6.f. CAO rijk

Het betreft gelden voor het CAO akkoord 2005–2006.

11.8.a. Rijksweb (van diverse departementen)

Tussen de departement is het budget Rijksweb vastgesteld en bij Voorjaarsnota 2006 verrekend. Aan de hand van de jaarlijks geactualiseerde begroting van Rijksweb zal het budget worden herijkt.

11.8.e. & 11.9.a. & 11.10.a. Herverdeling programmagelden

Ten behoeve van het bevorderen van transparantie en om ontwikkelingen beter zichtbaar te maken vindt een herschikking van de programmagelden plaats. De programmagelden van Artikel 11.8 worden verdeeld over de Artikelen 11.9 en 11.10.

12. Algemeen

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
12. Algemeen200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:87 75691 042112 88388 74688 74688 746
12.1 apparaat76 91880 204102 04577 90877 90877 908
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis10 83810 83810 83810 83810 83810 838
mutatie NvW 2006– 60000000
12.1 apparaat– 600     
1e suppletore begroting 2006:– 2 666– 2 163300406435493
12.1 apparaat– 2 666– 2 163300406435493
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk1 8291 5481 7481 3771 3491 343
12.1 apparaat2 4132 4072 7082 3372 3092 302
a. Vermiste kunst (aan OCW)– 66     
b. Overheveling 1,5 fte Nationaal Archief (aan OCW)– 60– 60– 60– 60– 60– 60
c. correctie CIB overheveling concernstaven – 5– 5– 5– 5– 5
d. Loon en Prijsbijstelling1 5881 5541 9611 5221 5201 516
e. Bijdrage interdepartementale projecten– 84– 135– 165– 140– 141– 141
f. Werkgeverschap top management groep – 179– 179– 179– 179– 179
g. Overhead werkgeverschap 8585858585
h. CAO Rijk (zie art. 11.6.f.)1 147884808851826823
i. Beheerskosten Digidoc 263263263263263
j. Digitale nieuwsvoorziening– 112     
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis– 584– 859– 960– 960– 960– 959
a. Loon en Prijsbijstelling228209207209208209
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 12– 18– 17– 19– 18– 18
c. Overheveling bewaking– 800– 1 050– 1 150– 1 150– 1 150– 1 150
Stand ontwerpbegroting 2007:86 31990 427114 93190 52990 53090 582
12.1 apparaat76 06580 448105 05380 65180 65280 703
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis10 2549 9799 8789 8789 8789 879
       

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
12. Algemeen200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:983983983983983983
1e suppletore begroting 2006:37400000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:      
Stand ontwerpbegroting 2007:1 357983983983983983

12.2.c. Overheveling bewaking

Het betreft een overname van het bewakingsbudget van de declarabele functionele kosten voor het Koninklijk Huis door VROM.

13. Nominaal en Onvoorzien

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
13. Nominaal en onvoorzien200620072008200920102011
       
Stand ontwerpbegroting 2006:14 0317 094– 2 175– 2 854– 3 902– 4 712
13.1 loonbijstelling      
13.2 prijsbijstelling      
13.3 onvoorzien14 0317 094– 2 175– 2 854– 3 902– 4 712
1e suppletore begroting 2006:85 49167 64756 44347 35338 35728 371
13.1 loonbijstelling61 70243 29233 85324 96215 7805 694
13.2 prijsbijstelling24 70324 66723 97823 75823 93324 033
13.3 onvoorzien– 914– 312– 1 388– 1 367– 1 356– 1 356
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:– 82 263– 64 333– 53 949– 44 759– 35 594– 25 589
13.1 loonbijstelling– 61 702– 43 292– 33 853– 24 962– 15 780– 5 694
a. afbouw ziektekostenregeling post-actieven 10 00020 00030 00040 00050 000
b. loonbijstelling 2006– 61 702– 53 292– 53 853– 54 962– 55 780– 55 694
13.2 prijsbijstelling– 24 703– 24 667– 23 978– 23 758– 23 933– 24 033
a. prijsbijstelling 2006– 24 703– 24 667– 23 978– 23 758– 23 933– 24 033
13.3 onvoorzien4 1423 6263 8823 9614 1194 138
a. Depot Nationaal Archief (aan OCW) – 821– 185– 185– 185– 185
b. PIA organisatie– 63– 126– 126– 126– 126– 126
c. Overheidscommunicatie (aan AZ) – 1 219– 1 219– 1 219– 1 219– 1 219
d. Arbeidsmarktcommunicatie – 130– 130– 130– 130– 130
e. Bijdrage voor versleuteling4 6296 8696 6317 3337 5187 507
f. Loon en Prijsbijstelling27662– 111– 118– 145– 115
g. Rijksweb – 309– 278– 278– 278– 278
h. Transparante overheid   – 616– 616– 616
i. BurgerServiceNummer– 700– 700– 700– 700– 700– 700
Stand ontwerpbegroting 2007:17 25910 408319– 260– 1 139– 1 930
13.1 loonbijstelling000000
13.2 prijsbijstelling000000
13.3 onvoorzien17 25910 408319– 260– 1 139– 1 930

13.1.a. afbouw ziektekostenregeling post-actieven

Zie artikel 11.6.e.

13.1.b. & 13.2.a. loonbijstelling & prijsbijstelling 2006

Ter compensatie van loon- en prijsstijgingen zijn extra middelen aan de begroting toegevoegd. Deze worden nu verdeeld over de verschillende (niet-)beleidsartikelen.

13.3.c. Overheidscommunicatie

Bijdrage aan AZ voor overheidscommunicatie.

13.3.d. Arbeidsmarktcommunicatie

Zie artikel 11.6.a.

13.3.e. Bijdrage interdepartementale projecten

BZK draagt bij aan de interdepartementale projecten transparante overheid, Depots Nationaal Archief: fysiek, Depots Nationaal Archief: digitaal, Overheidscommunicatie, Investeringen Rijksweb, Arbeidsmarktcommunicatie, Burgerservicenummer, PIA organisatie, Instituut Collectie Nederland en Moties ABP.

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:12 87212 80913 20913 20913 20913 209
14.1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid3 9083 8463 8463 8463 8463 846
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid8 9648 9639 3639 3639 3639 363
1e suppletore begroting 2006:8531 0361 0081 015986928
14.1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid453636608615586528
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid400400400400400400
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk259216223225224222
14.1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid815757595856
a. Loon en Prijsbijstelling857575777674
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 4– 7– 7– 7– 7– 7
c. Beheerskosten Digidoc – 11– 11– 11– 11– 11
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid178159166166166166
a. Loon en Prijsbijstelling188173180182182182
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 10– 14– 14– 16– 16– 16
Stand ontwerpbegroting 2007:13 98414 06114 44014 44914 41914 359
14.1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid4 4424 5394 5114 5204 4904 430
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid9 5429 5229 9299 9299 9299 929

15. Crisisbeheersing

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
15. Crisis- en rampenbeheersing200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:35 07935 17335 16935 17235 17235 172
15.1 apparaat6 5316 5056 5056 5056 5056 505
15.2 proactie/preventie4 8204 2974 2984 2994 2994 299
15.3 preparatie18 83719 48119 47619 47819 47819 478
15.4 respons4 8914 8904 8904 8904 8904 890
1e suppletore begroting 2006:7 397– 1 136– 922– 922– 922– 922
15.1 apparaat9458621 1361 1361 1361 136
15.2 proactie/preventie– 14000000
15.3 preparatie– 3 912– 820– 880– 880– 880– 880
15.4 respons10 504– 1 178– 1 178– 1 178– 1 178– 1 178
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:9341 8602 5621 259557557
15.1 apparaat634560562559557557
a. Loon en Prijsbijstelling670641642643642642
b. Bijdrage interdepartementale projecten– 36– 56– 55– 59– 60– 60
c. Beheerskosten Digidoc – 25– 25– 25– 25– 25
15.2 programma uitgaven– 2 2007031 402101– 599– 599
a. Verbetering responsfase0– 597– 598– 599– 599– 599
b. ICMS Netcentrische proeftuin– 2 500     
c. FES Vitaal30020002000700  
d. Veiligheidsbewustzijn – 700    
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie0– 6 391– 6 326– 6 328– 6 328–6 328
a. Verbetering responsfase – 6 391– 6 326– 6 328– 6 328– 6 328
15.4 aansturen crisisbeheersing2 5005 1885 1245 1275 1275 127
a. Verbetering responsfase05 1885 1245 1275 1275 127
b. ICMS Netcentrische proeftuin2 500     
15.5 crisiscommunicatie01 8001 8001 8001 8001 800
a. Crisiscommunicatie 1 8001 8001 8001 8001 800
Stand ontwerpbegroting 2007:43 41035 89736 80935 50934 80734 807
15.1 apparaat8 1107 9278 2038 2008 1988 198
15.2 programma uitgaven2 4805 0005 7004 4003 7003 700
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie14 92512 27012 27012 27012 27012 270
15.4 aansturen crisisbeheersing17 8958 9008 8368 8398 8398 839
15.5 crisiscommunicatie01 8001 8001 8001 8001 800

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
15. Crisis- en rampenbeheersing200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:000000
1e suppletore begroting 2006:000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:3002 0002 00070000
a. FES Vitaal3002 0002 000700  
Stand ontwerpbegroting 2007:3002 0002 00070000

15.2.c & 15.4 b. Intensivering Civiel/Militaire Samenwerking (ICMS)

Als onderdeel van ICMS wordt een netcentrische proeftuin ingericht met TNO en drie veiligheidsregio’s. Daarin wordt onderzocht of een multidisciplinaire aansturing van civiele crisisbeheersing kan worden ondersteund met militaire ICT-systemen.

15.2.a. & 15.3.a. & 15.4.a. & 15.5.a. Verbetering responsfase en crisiscommunicatie

In 2006 heeft het verandertraject NCC plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een NCC dat ten tijde van (dreiging van) crises slagvaardiger kan optreden (responsfase). Dit brengt hogere kosten met zich mee met name waar het gaat om exploitatie en beheer.

Daarnaast wordt gewerkt aan een verbetering van de informatiepositie bij crisisbeheersing van met name het NCC. Dit komt voort uit de aanbevelingen ACIR.

15.2.c. Fonds Economische Structuurversterking (FES) Vitaal (uitgaven en ontvangsten)

Bescherming tegen moedwillige verstoring van vitale productie- en dienstverleningsprocessen staat sterk in de belangstelling (zie ook TK 26 643, nr. 75). Na goedkeuring door de MR in het najaar van 2006, zal het jaar 2007 zich kenmerken als opbouwjaar voor het zogenoemde Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur Infrastructuren (NAVI). Met het NAVI wordt enerzijds beoogd bij te dragen aan versnelde (door)ontwikkeling van het securitybeleid voor vitale infrastructuren. Anderzijds wordt beoogd de uitvoeringpraktijk (zowel publiek als privaat) direct en op praktische wijze te ondersteunen. Hoofdtaken van het NAVI liggen op gebied van kennis- en informatie-uitwisseling.

16. Brandweer en GHOR

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
16. Brandweer en GHOR200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:140 104139 996140 004140 009140 009140 009
16.1 apparaat5 6385 6365 6365 6365 6365 636
16.2 bestuurlijke organisatie104 022103 983103 985103 986103 986103 986
16.3 taken3 8733 8623 8633 8643 8643 864
16.4 kwaliteit26 57126 51526 52026 52326 52326 523
1e suppletore begroting 2006:14 068– 178– 23– 23– 23– 23
16.1 apparaat– 132– 178– 23– 23– 23– 23
16.2 bestuurlijke organisatie11 300– 400– 400– 400– 400– 400
16.3 taken200200200200200200
16.4 kwaliteit2 700200200200200200
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:2 3018 56113 57313 56313 56213 559
16.1 apparaat106108109109109108
a. Loon en Prijsbijstelling106108109109109108
16.2 bestuurlijke organisatie1 6627 93812 94312 95312 95212 952
a. brandweer Haarlemmermeer 6 50011 50011 50011 50011 500
b. Loon en Prijsbijstelling1 7911 6441 6471 6591 6581 658
c. Bijdrage interdepartementale projecten– 129– 192– 190– 192– 192– 192
d. Beheerskosten Digidoc – 14– 14– 14– 14– 14
16.3 taken706066464544
a. Loon en Prijsbijstelling706566656565
b. Bijdrage interdepartementale projecten0– 50– 19– 20– 21
16.4 kwaliteit463455455455456455
a. Loon en Prijsbijstelling463455455455456455
Stand ontwerpbegroting 2007:156 473148 379153 554153 549153 548153 545
16.1 apparaat5 6125 5665 7225 7225 7225 721
16.2 bestuurlijke organisatie116 984111 521116 528116 539116 538116 538
16.3 taken4 1434 1224 1294 1104 1094 108
16.4 kwaliteit29 73427 17027 17527 17827 17927 178

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
16. Brandweer en GHOR200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:250250250250250250
1e suppletore begroting 2006:000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:      
Stand ontwerpbegroting 2007:250250250250250250

16.2.a. Brandweer Haarlemmermeer

Zie toelichting op de overzichtstabel belangrijkste uitgavenmutaties.

17. VUT-Fonds

Opbouw uitgaven
17 VUT-fonds200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:      
1e suppletore begroting 2006:      
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:      
17.1 VUT-fonds 800 000300 000900 000  
Stand ontwerpbegroting 2007:0800 000300 000900 00000

Opbouw ontvangsten
17 VUT-fonds200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006:      
1e suppletore begroting 2006:000000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:  27 68038 24072 02271 434
VUT-fonds rente  27 68038 24072 02271 434
Stand ontwerpbegroting 2007:0027 68038 24072 02271 434

17.1. VUT-Fonds

Zie toelichting op de overzichtstabel belangrijkste uitgavenmutaties.