Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.6.2 ZBO’S EN RWT’S

In deze bijlage is een overzicht opgenomen met de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) waarop BZK toezicht houdt. In geval een ZBO of RWT gefinancierd wordt vanuit de BZK-Begroting, wordt het betreffende beleidsartikel aangegeven en het bijbehorende geraamde budgettaire bedrag voor 2007 (x € 1 mln.).

(bedragen x € 1 miljoen)
ZBO/RWTBeleidsartikelRaming 2007Toelichting
Kiesraad1. Grondweten Democratie1,235 
    
Commissie beheer DGVP2. Politie0,0Bij de Commissie beheer DGVP zijn de premieontvangsten en premie-uitgaven gelijk; budgettair neutraal derhalve nul
    
Raad voor het KLPD2. PolitieNiet meer van toepassing. Raad voor het KLPD is opgeheven m.i.v. 1-1-2006.
    
Politie regio’s2. Politie3 492,8 
    
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie(Politieacademie)2. Politie120,1 
    
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen10. Arbeidszaken overheid36,71 
    
Onderzoeksraad voor veiligheid14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid9,5 
    
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding16. Brandweer en GHOR6,7 
    
Nederlands Bureau Brandweerexamens16. Brandweer en GHORnvtwordt gefinancierd uit examengelden
    
Stichting VUT-fonds17. VUT-fonds800