Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.6.4. CONVERSIETABEL

WAS:WORDT:
UitgavenartikelUitgavenartikel
1. Grondweten Democratie1. Grondwet en Democratie
  
Operationele doelstelling(en)Operationele doelstelling(en)
1. Apparaatskosten1. Apparaatskosten2. Programma3. Kiesraad
10. Arbeidszaken overheid10. Arbeidszaken overheid
  
Operationele doelstelling(en)Operationele doelstelling(en)
1. Apparaat1. Apparaat
5. Uitkeringsregelingen5. Uitkeringsregelingen
6. Randvoorwaarden sectoren/overheid6. Randvoorwaarden sectoren/overheid7. Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever8. Verbeteren kwaliteitdienstverlening9. Verbeteren kwaliteitbedrijfsvoering
11. Kwaliteit Rijksdienst11. Kwaliteit Rijksdienst
  
Operationele doelstelling(en)Operationele doelstelling(en)
1. Apparaat1. Apparaat
2. Professioneel topmanagement2. Professioneel topmanagement
5. Garantieregelingen5. Garantieregelingen
6. Goed functionerend personeel6. Professionele en goede medewerkers
7. Goed functionerende organisatie7. Goed functionerende organisatie
8. Goed functionerende informatie voorziening en HRM-functieVervalt.
 9. Kwaliteitinformatievoorziening Rijk
 10. Bevorderen kwaliteit HRM-functie
15. Crisis- en Rampenbeheersing15. Crisis- en Rampenbeheersing
  
Operationele doelstelling(en)Operationele doelstelling(en)
1. Apparaat1. Apparaat
2. Proactie/preventie2. Programma uitgaven
3. preparatie3. Functioneren crisisbeheersingsorganisatie
4. response4. Aansturen Crisisbeheersing
 5. Crisiscommunicatie

NIEUW NIET-BELEIDSARTIKEL
Uitgavenartikel17. VUT-fonds
  
Operationele doelstelling(en)1. VUT-fonds
  
Ontvangstenartikel17. VUT-fonds