Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.6.5. LIJST VAN AFKORTINGE

ABDAlgemene Bestuurs Dienst
ACIRAdviescommissie ICT Rampenbestrijding
ADAuditdienst
AIVDDe Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
BABDBureau Algemene Bestuurs Dienst
BDUBrede Doeluitkering
BDURBesluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BFRPBesluit Financiën Regionale Politiekorpsen
BPRBasisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
BRTBovenregionale Teams
BSNBurger Service Nummer
BVSBudget Verdeel Systeem
BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAOCollectieve Arbeidsovereenkomst
CAOPCentrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel
CCVCentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CRACentrale reisdocumentenadministratie
CRIBCrisisregistratie en informatiebureau
DigiDDigitale identificatie
DKDBDienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
ECDEconomische Controledienst
EGEMProgramma Elektronische Gemeenten
eNIKElektronische Nederlandse identiteitskaart
e-overheidProgramma elektronische overheid
e-ProvinciesProgramma Elektronische Provincies
ERCExpertisecentrum voor Risico en Crisiscommunicatie
EUKNEuropean Urban Knowledge Network
FDOForum voor Democratische Ontwikkeling
FEZFinancieel Economische Zaken
FIODFiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
G3131 grote steden uit het GSB
GBAGemeentelijke Basisadministratie
GBKNBasisregistratie Grootschalige Basiskaart Nederland
GBOGemeenschappelijke Beheerorganisatie
GBOGrootschalig en Bijzonder Optreden
GEINProject Generieke Infrastructuur voor uitwisseling informatie tussen overheid en bedrijven
GHORGeneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMSGeïntegreerd Meldkamer Systeem
GOVCERTComputer Emergency Response Team Waterschappen
GSBGrotestedenbeleid
GVPGeneeskundige Verzorging Politie
HRMHuman Resources Management
ICCInternational Criminal Court
ICTInformatie- en communicatietechnologie
IFTInterregionale Fraude Teams
INDImmigratie- en Naturalisatiedienst
IPOInterprovinciaal Overleg
IPPInstituut voor Publiek en Politiek
i-teamsImplementatie team elektronische overheid
KCGSKenniscentrum Grote Steden
KLPDKorps Landelijke Politie Diensten
KMarKoninklijke Marechaussee
LBCBLandelijk Beraad Crisisbeheersing
LECDLandelijk Expertise Centrum Diversiteit
LFRLandelijke Faciliteit Rampenbestrijding
LOCCLandelijk Operationeel Coördinatiecentrum
LSOPLandelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie
LTPLandelijk Telefoonnummer Politie
MDManagement Development
MIVDMilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
NAVINationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuren
NCCNationaal coördinatiecentrum
NGBNederlands Genootschap van Burgemeesters
NIBRANederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
NICISNetherlands Institute for City Innovation Studies
NIKNationaal Informatieknooppunt
NRNationale Recherche
OMOpenbaar Ministerie
OTPOverheidsTransactiePoort
OvVOnderzoeksraad voor Veiligheid
PAPolitieacademie
PIPPersoonlijke Internet Pagina
PKI-overheidPublic Key Infrastructure-Overheid
PMBPolitie Monitor bevolking
RAASInfrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten
RBVRijksbegrotingsvoorschriften
RIDRegionale Inlichtingendiensten
RIKRegionale Informatieknooppunt
RMARecord Management Applicatie
RNIBasisregistratie Niet-ingezetenen
SAIPStichting Administratie Indonesische Pensioenen
SIVSociaal, Integratie en Veiligheid
SSCShared Service Center
SSCBShared Service Crisisbeheersing
UCTAUnit Contra Terrorisme en Activisme
UvWUnie van Waterschappen
VIAInformation Awareness
VIRVoorschrift InformatiebeveiligingRijksdienst
VNGVereniging van Nederlands Gemeenten
VorampVoorlichting Rampen
VPLVut/Prepensioen/Levensloop
VSOVerbond Sectorwerkgevers Overheid
WFPPWet Financiering Politieke Partijen
WIVWet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WOZWet Onroerende Zaken
WTSWet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
WVOWet Veiligheidsonderzoeken
ZBOZelfstandig bestuursorgaan