Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.6.6. TREFWOORDENREGISTER

Aantal verdachten naar OM 20

Administratieve lasten 6, 11, 12, 13, 16, 51, 62, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 88, 164, 166

Adviescolleges 85, 89, 90, 91

Arbeidsmarkt 34, 79, 81, 88, 141, 145, 146

Arbeidsvoorwaardenbeleid 25, 26, 59, 131

Arbeidsvoorwaarden 19, 25, 79, 81, 85, 88, 98, 125

Asielbekostiging 22

Authentieke persoonsgegevens 77

Basisregister 102

Basisregistraties 13, 74, 77

Basisvoorzieningen 72, 73, 74, 75, 92, 134

Beheervoorziening BSN 102, 104, 105, 134

Bestuurlijke drukte 11, 61

Biometrie 103, 104

Bovenregionaal 21, 23, 26, 49, 124

BPR 2, 5, 73, 77, 78, 102, 103, 104, 105, 106, 135

BSN 13, 74, 78, 92, 102, 106, 134, 163

Budgetverdeelsysteem politie 16, 124, 125

Burgemeestersreferendum 60

Burgercorrespondentie 92

Burgerforum 12, 51, 52, 53, 54

Burgerservicenummer 74, 146, 163

Commissie Bovens 60

Commissie Dijkstal II 63

Commissie Snellen 102

Concern Rijk 85

Constitutioneel bestel 51, 52, 53, 55

CRA 51, 78, 103, 106

Criminaliteitsbestrijding 24

Crisisbeheersing 9, 10, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 148, 149, 156, 179, 181

Crisiscommunicatie 39, 42, 148, 149, 179

Democratische rechtsstaat 11, 51, 52, 53, 55

Democratische vernieuwing 52, 58, 159, 162

Dienst speciale interventies 125

Dienstenrichtlijn 12, 62

Digitale samenleving 53

Diversiteitbeleid 88

DNA 24

Dualisering 12, 60

Elektronische overheid 6, 14, 16, 72, 73, 92, 163

Elektronische reisdocumenten 77, 102

Financiële verhoudingswet 62

GBA-netwerk 102

GBA-stelsel 73, 102

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 74, 77

Gemeentelijke gegevens- en applicatiehuishouding 77

Gemeentewet 10, 60

Generatie elektronische reisdocumenten 102

Grondrechten 51, 53, 159

Grondwet 4, 12, 51, 52, 60, 123, 162, 167, 179

Grondwetswijziging 53

Grotestedenbeleid 1, 5, 8, 65, 66, 67, 68, 69, 136, 137, 168, 169

Haags programma 31

Herindeling 61, 161

Hulpdiensten 41, 42

Informatiebeveiliging 91, 92

Informatiehuishouding 27, 29, 30, 156

Informatievoorziening 5, 24, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 85, 86, 91, 92, 94, 141, 179

Innovatie 4

Integraal veiligheidsplan 29

Integriteit 14, 25, 54, 79, 82, 83, 84, 88, 154, 155, 156

Interbestuurlijk toezicht 11, 62

Internationale samenwerking 10, 30, 44, 49

Internationale veiligheidsrelaties 30, 31

Internet 14, 42, 54, 56, 57, 74, 75, 76, 83, 112, 153, 166

I-teams 77

Kiesraad 5, 52, 54, 56, 57, 64, 123, 167, 179

Kiesstelsel 11, 12, 51, 52, 53, 54

Kieswet 54, 55, 161

Kiezen op Afstand 54, 56, 166

Klanttevredenheidsonderzoek 82, 83

Kwaliteit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 24, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 60, 63, 65, 72, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 100, 101, 102, 115, 119, 138, 140, 141, 150, 176, 179

Kwaliteitseisen 40, 41, 49

Leenfaciliteit 104, 106, 108, 113, 117, 120

Levensloop 17, 98

Mensenrechten 53

Middenbestuur 11, 60, 160, 161

Nationale Conventie 12, 51, 52, 53

Nationale conventie 159

Nederlandse identiteitskaart 14, 104, 166

Overhedenoverleg 61, 62

Overheidspersoneelsbeleid 98

Overlast 6, 8, 9, 18, 24, 29, 152, 153, 157

Paspoort 14, 77, 78, 104, 105, 133, 134, 135

Paspoortwet 15, 77, 102

Pensioenen 80, 81, 167

Personeelsbeleid 85, 88, 89

Politiebestel 19, 25, 153, 157

Politieke ambtsdragers 12, 55, 58, 59, 63, 64, 131

Politieke partijen 54, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 131, 159

Politieonderwijs 25, 26

Politie 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 78, 79, 80, 83, 88, 91, 95, 111, 112, 113, 115, 124, 125, 126, 127, 128, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 167

Politiesterkte 22, 23, 25

Politiewet 7, 18, 22, 35, 156

Prestatievermogen 21, 24, 26, 124

Programma Andere Overheid 73, 75

Programma versterking opsporing en vervolging 155

Raadsverkiezingen 54

RAAS 103, 106

Radicalisering 6, 9, 10, 29, 33

Rampenbestrijding 2, 5, 16, 30, 35, 36, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 115, 116, 117, 118, 154, 156, 157, 167

Reisdocumentenketen 77, 78, 102

Reisdocumenten 2, 5, 14, 15, 73, 77, 78, 102, 103, 104, 105, 106, 133

Signaleringsregister 102

Sociale herovering 8, 70, 152, 170

Specifieke uitkeringen 12, 17, 62, 63, 67, 69

Staatsveiligheid 33

Statuut 51, 53, 95

Sterkteafspraak 114

Structuurfondsen 69

Territoriale congruentie 47, 155

Terrorismebestrijding 9, 10, 15, 16, 22, 24, 33, 40, 114, 124, 125

Topinkomens 14, 82, 83, 165

Transparantie 11, 14, 72, 74, 79, 82, 84, 89, 119, 134, 139, 142, 162

Van crisisbeheersing 40

Veiligheid 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 65, 66, 70, 76, 115, 127, 129, 147, 148, 152, 154, 155, 157, 167, 170, 172, 174, 175

Veiligheidsmonitor 20, 29

Veiligheidsonderzoeken 32, 33, 34, 181

Veiligheidsregio 7, 10, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 149, 152, 153, 154, 157

Verkiezingen 51, 53, 54, 55, 56, 57, 161, 166

Verloedering 8, 29

Vitale infrastructuur 39, 154

Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland 5, 23, 30

VUT 4, 17, 82, 98, 151, 167, 179

Wet GBA 77, 102

Wetsvoorstel 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 44, 47, 54, 56, 60, 63, 64, 74, 153, 156, 157, 160, 163

WFPP 54, 56, 64