Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 5. TREFWOORDENREGISTER


Aanvullende beurs 118, 122, 123, 124, 223, 224

Accreditatie 81, 84, 95, 256, 257

Actieplan cultuurbereik 154

Administratieve lasten 16, 31, 43, 140, 148, 184, 228, 243, 244, 252, 255, 258

Adviesraad 180, 181

Alfabetisering 59, 71, 72, 73

Allochtonen 92, 93, 169

Amateurkunst 141, 144, 230, 257

Apparaatskosten 32, 113, 177, 178, 180, 187, 190, 261

Arbeidsmarktbeleid 30, 103, 196

Arbeidsmarkt 1, 9, 12, 13, 20, 26, 30, 42, 43, 48, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 78, 88, 92, 94, 96, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 116, 161, 169, 196, 222, 224, 226, 254, 255, 264, 269

Arbeids 15

Arbeidsvoorwaarden 103, 105, 106, 107, 249

Arbo 62, 63, 64, 107

Archeologie 140, 142, 145, 146, 147, 179, 245

Archiefwet 179

Archieven 14, 140, 145, 146, 147, 151, 179

Architectuurbeleid 244

Asielzoeker 29, 32, 37, 103

Aspasia 163, 169, 174, 261

Autonomie 14

Bachelor-master 85, 95

Basisbeurs 118, 119, 120, 121, 122, 124, 240

Bbl 58, 62, 244, 258

Bedrijfsvoering 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 112, 177, 182, 183, 185, 262, 268

Beeldende kunst 141, 145, 154, 257

Bekostiging 4, 7, 16, 29, 30, 31, 37, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 77, 79, 80, 83, 84, 95, 110, 112, 146, 156, 158, 163, 165, 174, 180, 184, 185, 222, 224, 232, 233, 241, 244, 246, 249, 250, 252, 258, 266

Beleidsvoerend vermogen 41

Belvedère 150

Beroepsbegeleidende leerweg 19, 66, 258, 263

Beroepskolom 21, 58, 67, 262, 266

Beroepsonderwijs 1, 4, 9, 12, 17, 20, 21, 23, 25, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 98, 102, 107, 112, 184, 193, 194, 200, 201, 203, 222, 224, 226, 227, 243, 244, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270

Beroepsopleidende leerweg 116, 119, 129, 131, 136, 258, 259, 263

Beroepspraktijkvorming 9, 62, 68, 243, 258, 263, 266

Besturingsfilosofie 182, 184, 186

Bestuurlijke krachtenbundeling 269

Bestuursdepartement 142, 177, 182, 184, 223, 225

Bibliotheken 14, 140, 142, 143, 148, 149, 150, 154, 213, 223, 225, 226

Bilaterale samenwerking 164, 172, 174

BISON 87, 96, 258

BOL 58

BPRC 163, 165, 258

Bpv 60, 62, 258, 266

Brancheorganisatie 103, 114

Brede school 13, 36

Breed maatschappelijk functioneren 263, 264

Budgetfinanciering 238

Budgetflexibiliteit 45, 82, 83, 119, 130, 143, 157

Bve-raad 57

Bve 9, 19, 44, 53, 58, 62, 63, 64, 65, 73, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 117, 178, 200, 201, 217, 253, 255, 258, 268, 270

Bve-sector 61, 63, 64, 114, 183

Cao 106, 107, 258

CINOP 56, 258

Collegegeldkrediet 10, 118, 119, 125, 126, 253

Collegegeld 10, 84, 85, 86, 125, 233, 246

Colo 57, 62, 68, 168, 258, 268

Conservering 165, 234

Convenanten 5, 9, 58, 66, 107, 150

Convenant 13, 41, 62, 63, 64, 106, 107, 109, 142, 148, 158, 195, 196, 198, 208, 243, 254

CPB 92, 249, 258

Cultureel erfgoed 14, 102, 145, 150, 178, 179, 223, 225, 226, 227

Cultureel ondernemerschap 230

Culturele diversiteit 14, 151, 152, 157, 229, 237

Cultuur en school 13, 29, 34, 142

Cultuurnota 142, 143, 144, 145, 148, 181, 227, 228, 230, 245

Cultuuruitingen 140, 150

Cursusgeld 139, 200

Decentralisatie arbeidsvoorwaarden 252

Deelname 14, 19, 26, 38, 70, 73, 79, 80, 84, 92, 93, 95, 116, 122, 129, 138, 159, 165, 172, 173, 236, 240

Delft Cluster 22

Deltaplan bètatechniek 74

Deregulering 43, 61, 234, 243, 252, 258

DIA 98, 258

Differentiatie 63, 64, 108, 110

Doelgroepenbeleid 14, 169

Doelmatigheid 17, 43, 60, 62, 116, 160, 161, 172, 262, 263

Doelmatig 83

Doorstroom 15, 49, 51, 56, 58, 65, 106, 161, 163, 168, 174, 227, 242, 261, 266

DPHO 98, 258

Duale opleidingstrajecten 63

Educatie 1, 4, 6, 8, 13, 20, 22, 25, 31, 34, 36, 37, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 71, 72, 80, 98, 102, 107, 115, 144, 148, 150, 152, 157, 158, 170, 171, 184, 193, 194, 200, 201, 222, 224, 226, 230, 247, 255, 258, 260, 263, 264, 266, 267, 269

Enveloppebrief 252

EP 99

ERISEE 98, 258

ESF 18, 19, 58, 66, 258

EU 17, 67, 70, 96, 97, 98, 99, 100, 162, 166, 171, 172, 173

Europees Sociaal Fonds 66, 258

Evaluatieonderzoek 28, 41, 54, 56, 73, 95, 101, 111, 115, 124, 128, 137, 139, 154, 160, 174, 242, 256

EVD 99, 101, 258

Examinering 51, 52, 68, 256, 257

FES 12, 18, 19, 21, 22, 24, 37, 46, 58, 68, 145, 163, 167, 168, 228, 231, 258

Film 14, 18, 20, 22, 142, 144, 145, 152, 213, 257

Financieringstekort 267, 268

Fiscale instrumenten 12

Fiscale maatregel 12, 66, 244

FNU 98, 258

Fonds Economische Structuurversterking 90, 113, 167, 258

Fondsen 12, 142, 144, 145, 152, 230, 250, 257

Formatie 31, 37, 63, 106, 184, 186, 191, 227, 251, 252, 258

Functiedifferentiatie 227

Genomics 163, 168, 264

Groepsgrootte 41

HGIS 97, 102, 142, 246, 258

Hoger beroepsonderwijs 13, 20, 25, 79, 82, 98, 102, 105, 107, 110, 116, 193, 194, 222, 224, 226, 258, 265, 267, 270

Hoger onder- 246

Hoger onderwijs 1, 10, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 47, 69, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 125, 127, 169, 232, 233, 241, 242, 246, 253, 256, 259, 260, 264, 265, 270

Hoofdlijnenakkoord 107, 108

HRM 148, 169, 259

Huisvesting 18, 20, 37, 41, 142, 165, 177, 178, 190, 191, 231, 260, 261

IB 20, 32, 59, 79, 80, 82, 83, 94, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 184, 194, 195, 198, 200, 203, 210, 211, 212, 222, 223, 224, 225, 231, 259

ICES 167

IC 259

ICT 89, 113, 142, 148, 150, 151, 174, 192, 222, 224, 226, 259

Imago 72, 86, 171, 240

Inburgering 21, 71, 140, 176, 222, 224, 265

Indicatoren 27, 28, 34, 39, 58, 62, 63, 69, 78, 85, 87, 91, 115, 116, 117, 126, 145, 149, 152, 162, 166, 171, 173, 182, 232, 246

Individuele leerrekening 70, 266

Informatie- en communicatietechnologie 4, 25, 112, 194

Innovatiearrangement 58, 64, 266

Innovatie 4, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 29, 30, 33, 34, 35, 41, 44, 46, 47, 52, 57, 58, 59, 62, 64, 71, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 109, 113, 114, 115, 150, 165, 167, 169, 177, 181, 200, 201, 255, 258, 266

Inspectie 1, 5, 6, 7, 17, 25, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 49, 50, 53, 112, 115, 140, 178, 179, 183, 184, 186, 193, 194, 223, 225, 226, 241, 244, 245, 251, 253, 255, 259

Instroom 10, 63, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 104, 106, 161, 163, 168, 174

Integraal personeelsbeleid 63, 106, 108, 109, 259

Internationaal cultuurbeleid 102, 151, 152, 153, 237, 246

Internationale samenwerking 80, 84, 87, 97, 102, 151, 164, 172, 173, 174

Inventaris 45, 112, 151

Jaarwerkplan 179, 255

Jeugdbeleid 36, 44, 53, 54, 231

Jeugdwerkloosheid 66

JOB 63, 73, 259

KANS 99, 259

KCE 68, 69, 257, 259

Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven 57, 60, 67, 68, 258

Kenniseconomie 6, 11, 14, 48, 57, 85, 93, 114, 168, 180

Kennisinfrastructuur 22, 23, 74, 75, 77, 79, 87, 88, 95, 167, 249, 258

Kennisnet 8, 112, 113, 114, 115, 167

Kennissamenleving 6, 17, 77, 115, 148, 170

Kerndoelen 8, 47, 50, 51, 171

Kinderopvang 39

Koers BVE 62

Kunsteducatie 141, 154

Kunstenaars 6, 13, 16, 18, 144, 150, 230

Kwalificatie 68

Kwalificatiestructuur 59, 60, 61, 67, 68, 103, 200

Kwalificatiewinst 58, 266

Kwaliteit 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 60, 62, 67, 68, 69, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 140, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 161, 162, 172, 178, 179, 182, 184, 185, 231, 241, 242, 245, 246, 250, 251, 255, 256, 257, 259

Kwaliteitscentrum examens 259

Landelijke organen beroepsonderwijs 257, 266

Lastendruk 240

LCW 139

Lectoren 79, 88, 89, 90, 91, 95, 232, 246

Leenfaciliteit 118, 123, 124, 125, 187, 189, 191, 192

Leerlingbegeleiding 53, 254

Leerlinggebonden financiering 4, 29, 36, 38, 39, 71, 231

Leermiddelen 45, 47, 254

Leerplicht 9, 18, 19, 26, 29, 32, 37, 42, 44, 52, 54, 58, 65, 66, 227, 243, 244, 250, 251

Leerwegen 44, 48, 50, 51, 52, 56, 269

Leerwerktrajecten 21, 23, 70

Leesbevordering 71, 72

Lerarenbeleid 58, 208

Lerarenopleidingen 15, 105, 106, 108, 110, 135, 243, 259

Lerarentekort 135

Les- en cursusgeldwet 139

Lesgeld 1, 25, 133, 138, 139, 193, 194, 217, 223, 225, 226, 241

Letteren 140, 144, 223, 225, 226, 257

Leven lang leren 12, 69, 184

Loonbijstelling 175, 193, 217, 223, 225, 267

Loon 193

Maatschappelijke effecten 4, 140, 155, 182

Maatschappelijke stage 42, 44, 54, 55, 243, 244

Maatwerk 6, 7, 9, 47, 51, 53, 56, 65, 66, 107, 112, 264

Materiële bekostiging 29, 30, 41, 44, 45

Mediabeleid 155, 159

Mediawet 15, 156, 157, 159, 228, 233, 234, 235, 236, 244, 248

Meeneembare studiefinanciering 127, 128

Metamorfoze 165

Middelbaar beroepsonderwijs 9, 42, 57, 65, 71, 74, 259, 260, 263, 267, 269, 270

Monitoring 70, 87, 142, 148, 150, 168, 248

Monitor 4, 9, 41, 43, 54, 56, 58, 64, 69, 72, 73, 73, 87, 96, 101, 108, 111, 112, 115, 126, 136, 147, 153, 159, 181, 182, 233, 240, 242, 250, 253, 254

Monumenten 140, 141, 145, 147, 148, 179, 227, 228

Monumentenwet 145, 179

Monumentenzorg 142, 145, 146, 179, 181, 228, 245

Musea 6, 14, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 179, 182, 229, 245

Neth-ER 100

NT2 71, 200, 267

NTU 99, 163

Nuffic 87, 96

Nulmeting 54, 56, 91, 93, 127, 246

Oalt 250

Octrooibeleid 249

OCW 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 33, 34, 37, 40, 43, 47, 49, 53, 55, 60, 63, 65, 67, 68, 71, 85, 86, 87, 89, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 123, 126, 129, 131, 138, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 162, 167, 168, 171, 172, 175, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 201, 213, 219, 227, 228, 229, 231, 236, 237, 242, 244, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 259, 265

OESO 17, 96, 99, 100, 127, 166

Ombuigingen 195

Onderhoud 15, 29, 30, 41, 44, 45, 60, 61, 105, 106, 108, 109, 116, 130, 133, 145, 185, 241

Onderwijsachter- 239

Onderwijsachterstandenbeleid 7, 29, 36, 38, 39, 239, 240, 250, 251, 252, 254

Onderwijsassistenten 37

Onderwijskansen 195, 251

Onderwijsnummer 29, 31, 49, 58, 61, 66, 184, 195

Onderwijsondersteuning 44, 45, 222, 224

Open bestel 84, 85, 95, 246

Ov-studentenkaart 120

Pabo 15, 106, 150

Participatiefonds 188, 257

Participatie 57, 79, 80, 82, 83, 92, 93, 95, 99, 107, 116, 129, 140, 141, 173

Personeelsbeleid 1, 9, 20, 29, 30, 62, 63, 106, 169, 170, 222, 224, 226

Pers 25, 92, 155, 156, 159, 169, 257

Podiumkunsten 144, 145, 257

Portfolio 115

Praktijkonderwijs 12, 42, 254, 255, 268

Prestatiebeurs 20, 116, 118, 121, 123, 223, 224, 240

Prijsbijstelling 18, 21, 22, 81, 142, 143, 175, 193, 194, 217, 268

Primatenonderzoek 165

Productiviteit 77, 88, 162, 264

Professionalisering 15, 16, 88, 105, 109, 112, 195, 196, 198, 208, 243

Profielen 48, 67, 68, 69, 110, 183, 234, 241, 242, 243, 255

Programmavoorschriften 158

Programmering 14, 46, 47, 51, 144, 158, 166, 257

Publieke omroep 14, 15, 155, 157, 158, 160, 233, 234, 235, 236, 248

PV EU 100

Raad voor Cultuur 140, 153, 180, 181, 230, 234

Ramingsbijstelling 18, 20, 24

Rechtmatigheid 2, 3, 31, 42, 161, 182, 186

Referentieraming 32, 62, 85, 120, 122, 132, 133, 134, 135, 139

Reisvoorziening 118, 119, 120, 121, 223, 224

Rekenschap 57, 116, 165

Rentedragende lening 118, 124, 125, 223, 225

Renteloze voorschotten 124, 125

Restauratieachterstand 147, 227, 228

Rijkscollectie 179

Rijksmusea 229

Roc 52, 57, 58, 60, 62, 65, 71, 72, 201, 255, 257

Schoolbegeleidingsdiensten 34, 37

Schoolbestuur 251

Schoolbudget 198, 269

Schoolklimaat 7, 36, 40, 53, 56

Schoolleiders 103, 263

Schoolmanagement 259

Schoonmaak 45

Sociale cohesie 6, 34

Sociale redzaamheid 264

Speciaal basisonderwijs 27, 33, 36, 37, 38, 39, 266, 267, 268

Speciaal onderwijs 19, 26, 27, 33, 36, 107, 108, 238, 257, 263, 268, 270

Specifieke stimulering 163, 167, 174, 222, 224

Startkwalificatie 9, 57, 65, 66, 67, 269, 270

Studentenmobiliteit 96, 101, 118, 119, 127, 128

Studentenmonitor 87, 126, 128

Studielening 124

Studierendement 85, 116

Studievoortgang 87

Subsidie 11, 20, 22, 35, 37, 39, 40, 64, 71, 72, 74, 75, 79, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 98, 99, 114, 115, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 159, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 181, 191, 228, 229, 230, 244, 246, 247, 254, 258, 262, 265

Technocentra 1, 25, 74, 75, 76, 222, 224, 226, 269

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage 25, 131, 193, 194, 223, 225, 259, 260

Tegemoetkoming studiekosten 1, 226

Tempobeurs 121, 123

Toegankelijkheid 17, 18, 30, 60, 62, 83, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 140, 155, 184

Trends cultuurparticipatie 141

Uitstroom 10, 62, 63, 74, 85, 91, 171, 254

UNESCO 96, 99, 101, 245, 260

Vavo 51, 129, 130, 134, 135, 138, 260, 269

Vbtb 260

Veiligheid 29, 36, 37, 39, 40, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 88, 165, 178, 250, 253, 254

Verantwoording 9, 27, 30, 42, 43, 61, 85, 113, 115, 147, 165, 178, 182, 184, 185, 260

Verkenningen 180, 181

Vernieuwingsimpuls 11, 163, 168, 169, 170, 174, 269

Vervangingsfonds 18, 20, 107, 250, 252, 257, 260

Visitatie 84

Voor- en vroegschoolse educatie 7, 9, 23, 37, 65, 71, 260

Voorjaarsnota 21, 22, 66, 190, 193, 194, 196, 198, 201, 203, 208, 217, 234, 256

Voorlichting 12, 37, 57, 72, 77, 98, 99, 123, 124, 177, 258

Voortgezet speciaal onderwijs 260

Voortijdig schoolverlaten 8, 19, 37, 53, 54, 65, 66, 67, 227, 243, 244, 260

Vouchers 13, 79, 94, 150, 152, 154

Vsv 19, 44, 54, 56, 58, 65, 66, 67, 73, 260

Vve 7, 21, 23, 37, 38, 39, 41, 251, 260

Wachtgelden 191, 252

WEB 60, 71, 260

Weer samen naar school 36, 38, 39, 257, 260, 269

Wet op de beroepen in het onderwijs 240

Wet op het specifiek cultuurbeleid 228

Wet studiefinanciering 127

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 260

Wetenschap- en techniekcommunicatie 161, 165, 170, 260

Wetenschappelijk onderwijs 19, 25, 42, 80, 81, 83, 85, 98, 102, 107, 116, 171, 193, 194, 222, 224, 226, 260, 261, 263, 264, 265, 268, 269, 270

Wetenschapsbudget 161, 172, 249

WSF 119, 123, 129, 134, 135, 194, 259, 260

Wsns 29, 39, 238, 251, 260

WTOS 20, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 194, 253, 259, 260

ZAT 52, 53, 65, 260

Zeer moeilijk lerende kinderen 270

Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 260, 270

Ziektekosten 134, 260

Ziekteverzuim 62, 63, 107, 108

Zmlk 195, 260

Zmok 37, 260

Zorg Advies Teams 42, 260, 270