Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.1 Algemeen

Artikelonderdelen en budgettaire gevolgen (x € 1000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen114 375114 961102 158110 611110 183104 557104 263
        
Uitgaven112 913114 961102 158110 611110 183104 557104 263
Totaal apparaatsuitgaven107 914114 511101 913110 506110 133104 512104 243
Apparaatsuitgaven102 215108 71196 313104 906104 53398 91298 643
Uitvoeringskosten omslagstelsel Rijkswagenpark5 6995 8005 6005 6005 6005 6005 600
        
Bijdrage aan tsunamislachtoffers2 862      
Tegoeden WO II2 137450245105504520
        
Ontvangsten11 11513 9307 7217 7217 7217 7217 721
Apparaatsontvangsten4 9588 1302 1212 1212 1212 1212 121
Omslagstelsel Rijkswagenpark6 1575 8005 6005 6005 6005 6005 600

Toelichting

PEW

De schommelingen in de apparaatsuitgaven worden grotendeels veroorzaakt door de uitgaven voor het Project Eigentijds Werken (PEW). Het doel van PEW is de renovatie van het gebouw van het ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout.

Tegoeden WO II

De uitgaven voor tegoeden WOII hebben betrekking op de uitvoeringskosten van de afwikkeling van de verdeling van de tegoeden ten behoeve van de Joodse gemeenschap.

Brussels European and Global Economic Laboratory (Bruegel)

In 2007 wordt € 30 000 bijgedragen aan het Brussels European and Global Economic Laboratory (Bruegel). De bijdrage aan Bruegel heeft als doelstelling de samenwerking binnen Europa en de kwaliteit van het Europese beleid te bevorderen.

Stichting Instituut Financieel Economisch Beleid (IFEB)

In 2007 wordt € 41 000 bijgedragen aan de Stichting Instituut Financieel Economisch Beleid (IFEB). De bijdrage aan IFEB heeft met name als doelstelling jonge afgestudeerden voor te bereiden op financieel-economische beleidsfuncties op nationaal niveau.