Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Beleidsartikel 1 Belastingen

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063 367 2933 345 2723 373 4313 387 7783 387 108 
Mutatie 1e suppletore begroting58 450– 9 694– 13 233– 81 759– 100 359 
Nieuwe mutaties      
Loonbijstelling42 34436 87036 72737 37737 108 
Prijsbijstelling16 79715 69015 72615 81615 814 
Belastingtelefoon 14 00012 50012 50012 500 
Vervallen BPM bestelauto’s – 3 800– 3 800– 3 800– 3 800 
Werken aan winst 3 0003 0003 0003 000 
Kindertoeslag3 3005 40017 20016 00016 000 
WTOS 9302 0652 4812 100  
Overige mutaties2 8194 1312 6891 8521 891  
Stand ontwerpbegroting 20073 491 0033 411 7993 446 3053 391 2453 371 3623 369 998

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006100 400 212103 758 486106 120 608109 913 167113 684 644 
Mutatie 1e suppletore begroting4 971 736– 110 000– 155 000– 190 000– 190 000 
Nieuwe mutaties       
Overig300300300300300 
Belastingontvangsten3 579 38510 782 28214 354 77615 218 79014 997 987  
Stand ontwerpbegroting 2007108 951 633114 431 068120 320 684124 942 257128 492 931132 397 011

Fiscale wetsvoorstellen

Voor de uitvoering van de fiscale wetsvoorstellen «Werken aan winst» en «Omzetting teruggaafregeling BPM bestelauto’s» zijn twee mutaties opgenomen ten behoeve van de dekking van de uitvoeringskosten voor deze fiscale wetsvoorstellen bij de Belastingdienst. De desbetreffende wetsvoorstellen zijn inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer (resp. Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nrs. 1–7 en Kamerstukken II 2005/06, 30 634, nrs. 1–4).

Kindertoeslag

Om de uitvoering van de Kindertoeslag mogelijk te maken, die in de plaats is gekomen voor de Kinderkorting, is in de periode 2006–2008 een bedrag van € 9,9 mln. beschikbaar gesteld ter dekking van de met de aanpassing van de benodigde systemen gemoeide initiële kosten. Voor de structurele kosten van uitvoering is een bedrag van € 16 mln. gereserveerd vanaf 2008.

WTOS

Voor de initiële kosten voor het gebruiksklaar maken van systemen voor uitvoering van de WTOS is een bedrag van € 3,4 mln. geraamd in de periode 2007–2009. Vanaf de start van de WTOS in 2009 is jaarlijks € 2,1 mln. aan uitvoeringskosten geraamd.

Belastingtelefoon

Het telefoonaanbod van de Belastingtelefoon is de afgelopen jaren structureel toegenomen en de telefonische bereikbaarheid is onder druk komen te staan. Daarnaast wordt steeds meer mobiel gebeld, wat veel duurder is dan vaste telefonie. De Belastingdienst heeft maatregelen getroffen om de bereikbaarheid te verbeteren. Een deel van de in de mutatie opgenomen extra middelen wordt aangewend voor het opschalen van de Belastingtelefoon. Een ander deel is nodig ter compensatie van de hogere belkosten door meer (mobiel) aanbod.

Beleidsartikel 2 Financiële markten

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200636 64931 91631 78931 78831 787 
Mutatie 1e suppletore begroting29 27327 99327 99327 99327 993 
Nieuwe mutaties      
Prijsbijstelling239234234234234 
Overig mutaties500800250250  
Stand ontwerpbegroting 200766 66160 94360 26660 26560 01460 014

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
200620072008200920102011  
Stand ontwerpbegroting 2006692 518550 518521 518503 518552 518 
Mutatie 1e suppletore begroting– 664 622– 524 872– 496 000– 478 000– 527 000 
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 200727 89625 64625 51825 51825 51825 518

Beleidsartikel 3 Financieringsactiviteiten publiek private sector

Toelichting nieuwe mutaties

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200616 42319 14718 23917 60917 108  
Mutatie 1e suppletore begroting507507777  
Nieuwe mutaties       
Loonbijstelling      
Prijsbijstelling6057555353  
Overige mutaties651– 118– 118– 118– 118  
Stand ontwerpbegroting 200717 64119 59318 18317 55117 05016 550

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006967 009933 036899 021865 014816 006 
Nota van wijziging18 00018 00018 00018 00018 000 
Mutatie 1e suppletore begroting664 147702 122666 122621 122675 122 
Nieuwe mutaties       
Opbrengst onttrekking vermogenstitels250 000250 000 100 000   
Dividend Staatsdeelnemingen275 70728 00015 00015 00015 000 
Winstafdracht DNB– 98 00089 000199 000190 000188 000 
Afdrachten Holland Casino– 20 000– 30 000– 30 000– 30 000– 25 000 
Afdrachten Staatsloterij5 226120007 0007 0007 000 
Terugstorting agio– 8 000      
Opbrengst vermogenstitels45 073      
Stand ontwerpbegroting 20072 099 1622 002 1581 774 1431 786 1361 694 1281 653 111

Opbrengst onttrekking vermogenstitels

De staat is aandeelhouder in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De BNG gaat een deel van haar reserves uitkering aan haar aandeelhouders. it leidt tot extra ontvangsten van € 250 mln. in 2006. Voor 2007 en 2009 worden tevens ontvangsten voorzien van respectievelijk € 250 mln. en € 100 mln.

Dividend Staatsdeelnemingen

Over 2005 is het uitgekeerde dividend voor een aantal deelnemingen hoger uitgevallen dan op basis van de ramingen verwacht mocht worden. Verwachting is dat deze uitkeringen ook in de toekomst zullen leiden tot hogere uitkeringen. Daarnaast is de raming voor 2006 positief bijgesteld, mede als gevolg van interim-dividend van UCN en KPN.

Winstafdracht DNB

De winstafdracht DNB is op basis van het kwartaalbericht bijgesteld. Hiernaast zijn de uitvoeringskosten voor DNB/EXIM (t.b.v. de exportkredietverzekering) overgeheveld naar artikel 5, hetgeen resulteert in een verhoging van de meerjarige raming (+ € 3 mln.).

Afdrachten Holland Casino

Door de recente verhoging van de kansspelbelasting zal de afdracht van Holland Casino naar verwachting lager uitvallen.

Afdrachten Staatsloterij

De verwachting is dat de omzet (en winst) van de Staatsloterij licht zal toenemen in komende jaren. Voor het eerst sinds jaren is weer sprake van een kleine autonome groei; waarschijnlijk door verbetering van economische ontwikkeling.

Terugstorting agio

De Nederlandse staat is samen met de provincie Zeeland (4,6%) eigenaar van de Westerscheldetunnel. Uit hoofde van het aandeelhouderschap heeft de staat tijdens de bouw van de tunnel agio gestort, dit is het bedrag dat gestort wordt op een aandeel boven de nominale waarde van het aandeel.

De winst die een onderneming maakt, kan als dividend worden uitgekeerd, maar kan ook worden gereserveerd (winstreserve). Naast dividend stort WST ieder jaar agio terug vanuit de bij uitgifte van aandelen ontstane agioreserve. De totale uitkering aan de aandeelhouders is afhankelijk van de kasstroom van de onderneming (immers er kan niet meer worden uitgekeerd dan de positieve kasstroom). Omdat er in 2006 al een hoog bedrag aan dividend is uitgekeerd, is er een relatief laag bedrag aan agio uitgekeerd.

Opbrengst vermogenstitels

In 2006 zijn de aandelen Nozema verkocht (€ 45 mln.).

Beleidsartikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200696 809130 491183 220219 835250 541 
Mutatie 1e suppletore begroting– 88 528– 54 946– 9 931– 19 375222 
Nieuwe mutaties      
Loon- en prijsbijstelling55555 
Correctie Aziatisch Ontwikkelingsfonds  – 2 884– 1 760– 3 204 
Stand ontwerpbegroting 20078 28675 550170 410198 705247 564237 152

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 028980929929929 
IDA kwijtschelding– 228– 228– 228– 228– 228 
Stand ontwerpbegroting 2007800752701701701701

Toelichting nieuwe mutaties

Correctie Aziatisch Ontwikkelingsfonds

De mutatie betreft het herstel van een foutieve raming in de oorspronkelijke bij 1e suppletore begroting verwerkte reeks.

Beleidsartikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006137 986147 905147 904147 904147 904 
Mutatie 1e suppletore begroting– 43 008– 38 508– 33 508– 23 50813 508 
Nieuwe mutaties      
Loonbijstelling      
Prijsbijstelling44444 
Uitvoeringskosten DNB-EXIM3 0003 0003 0003 0003 000 
Overige mutaties 80808080 
Stand ontwerpbegroting 200797 982112 481117 480127 480137 480137 480

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006262 261117 361116 56195 334105 034 
Mutatie 1e suppletore begroting398 9891 2161 21610 9161 216 
Vervroegde aflossingen298 000– 39 327– 38 527– 37 000– 37 000 
Stand ontwerpbegroting 2007959 25079 25079 25069 25069 25069 250

Toelichting nieuwe mutaties

Uitvoeringskosten DNB-EXIM

De uitvoeringskosten van DNB-EXIM ten behoeve van de exportkredietfaciliteit zijn overgeheveld van artikel 3 naar artikel 5.

Vervroegde aflossingen

In de Club van Parijs zijn afspraken gemaakt over de vervroegde aflossing van een aantal landen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de provenuontvangsten in 2006 en een negatieve bijstelling voor latere jaren.

Beleidsartikel 6 Staatsloterij

Vervallen.

Beleidsartikel 7 Beheer materiële activa

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200698 59998 31890 81590 95790 953 
Mutatie 1e suppletore begroting7 890     
Nieuwe mutaties      
Apparaat– 1 812– 650– 639– 646– 646 
Loonbijstelling421364363369368 
Prijsbijstelling1 0471 0431 0431 0461 046 
Stand ontwerpbegroting 2007106 14599 07591 58291 72691 72191 718

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006205 030269 945130 931104 859101 953 
Mutatie 1e suppletore begroting80 438– 54 9142 500   
Nieuwe mutaties      
Bijstelling raming Verkoop   18 50018 500 
Overig371– 826– 826– 826– 826 
Stand ontwerpbegroting 2007285 839214 205132 605122 533119 627119 627

Toelichting nieuwe mutaties

Bijstelling raming Verkoop

De verwachting is dat ook vanaf 2009 nog bedrijfsbeëindigingen zullen plaatsvinden. Er wordt voor 2009 tot en met 2011 een raming voor agrarische verkopen en overige verkopen opgenomen van € 18,5 mln.

Beleidsartikel 8 Begrotingsbeleid

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200624 05523 20322 97622 97322 969 
Mutatie 1e suppletore begroting6 5617 6765 9174 0072 096 
Nieuwe mutaties      
Loonbijstelling256255242235223 
Prijsbijstelling10298989898 
Overige mutaties265118– 121– 286281 
Stand ontwerpbegroting 200731 23931 35029 11227 02725 66725 667

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20062 6132 6132 6132 6132 613 
Mutatie 1e suppletore begroting2 7732 3292 0292 0292 029 
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 20075 3864 9424 6424 6424 6424 642

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006103 941103 370110 374110 603104 892 
Mutatie 1e suppletore begroting 20067 484– 2 237– 1 454– 6 008– 1 110 
Nieuwe mutaties      
Loonbijstelling1 000966958967965 
Prijsbijstelling9679701 0881 092999 
Overig apparaat1 569– 911– 3553 529– 1 189 
Stand ontwerpbegroting 2007114 961102 158110 611110 183104 557104 263

Opbouw ontvangsten (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20067 3077 3077 3077 3077 307 
Mutatie 1e suppletore begroting 20063 700     
Nieuwe mutaties2 923414414414414 
Stand ontwerpbegroting 200713 9307 7217 7217 7217 7217 721

Apparaatuitgaven

De mutatie is een saldo van diverse ramingsbijstellingen, onder andere als gevolg van verschuiving van betalingen in de tijd.

Apparaatontvangsten

De mutatie in 2006 wordt voornamelijk verklaard door een ontvangst van € 2,5 mln van het UWV. Het betreft een teruggave voor teveel betaalde WAO-premies over oude jaren in verband met het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten.

Niet-beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20066 3336 4014 9634 8044 809 
Mutaties 1e suppletore begroting49 89445 85946 93748 15248 014 
Nieuwe mutaties      
Loon- en prijsbijstelling– 54 282– 49 471– 49 855– 50 295– 50 177 
Overige mutaties39– 221– 149– 147– 153 
Stand ontwerpbegroting 20071 9842.5681 8962 5142 4932 481

Toelichting nieuwe mutaties

Loon- en prijsbijstelling

De mutatie betreft het toedelen van de loonbijstelling en de prijsbijstelling aan de loon- en prijsgevoelige artikelen op IXB.