Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

10. LIJST MET AFKORTINGEN

A 
AfDBAfrikaanse Ontwikkelingsbank
AfDFAfrikaanse Ontwikkelingsfonds
AFMAutoriteit Financiële Markten
ALAdministratieve Lasten
AsDBAziatische Ontwikkelingsbank
AsDFAziatische Ontwikkelingsfonds
AWIRAlgemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  
B 
BBPBruto binnenlands product
BFBijzondere financiering
BISBank for International Settlements
BOOM/CJIBBureau Ontneming Openbaar Ministerie /Centraal Justitieel Incasso Bureau
BPMBelasting Personenauto’s en Motorrijwielen
BSNBurger Service Nummer
BTWBelasting toegevoegde waarde
  
D 
DLGDienst Landelijk Gebied
DMNDomeinen
DNBDe Nederlandsche Bank
DRZDomeinen Roerende Zaken
  
E 
EBRDEuropese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
EIBEuropese Investeringsbank
EKVExportkredietverzekering
ELAElektronische aangifte
EMUEuropese Monetaire Unie
ERMExchange Rate Mechanism
EUEuropese Unie
EZMinisterie van Economische Zaken
  
F  
FATFFinancial Action Task Force on Money Laundering
FBFinanciële bijsluiter
FIXFiscale kwaliteitsindex
FSAPFinancial Sector Assessment Program
FSOFonds voor Speciale Operaties
  
G 
GOBGemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
  
H 
HAFIRHandboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid
  
I 
IBInkomstenbelasting
IBOInterdepartementaal beleidsonderzoek
IBRDInternational Bank for Reconstruction and Development (Wereldbank)
IDAInternationale ontwikkelingsassociatie
IDBInter-Amerikaanse ontwikkelingsbank
IFCInternational Finance Corporation
IFIInternationale financiële instelling
IICInter-Amerikaanse investeringsmaatschappij
IMFInternationaal monetair fonds
  
K 
KNMKoninklijke Nederlandse Munt
  
L 
LBLoonbelasting
LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  
M 
MDWMarktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
MIFMultilateraal Investerings Fonds
MIGAMultilateral Investment Guarantee Agency
MJNMiljoenennota
MOBMaatschappelijk overleg betalingsverkeer
MOTMeldpunt ongebruikelijke transacties
MRMinisterraad
  
N 
NACMNationaal analysecentrum voor munten
  
O 
OBOmzetbelasting
OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OMOpenbaar Ministerie
OPLOverige publiekrechtelijke lichamen
OZBOnroerende zaakbelasting
  
P 
PPCPubliek Private Comparator
PPMRegeling Particuliere Participatiemaatschappijen
PPSPubliek-private samenwerking
PSCPublic Sector Comparator
PVKPensioen- en Verzekeringskamer
  
R 
RBVRijksbegrotingvoorschriften
RGDRijksgebouwendienst
RHIRegeling herverzekering investeringen
RPERegeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid
RVRRaad voor Vastgoed Rijksoverheid
RWSRijkswaterstaat
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
  
S 
SDRSpecial Drawing Rights
SGPStabiliteits- en groeipact
SUBSamenwerking UWV en Belastingdienst
T 
TKTweede Kamer der Staten-Generaal
TRhiTijdelijke Regeling herverzekering investeringen
  
U 
USUnited States
UWVUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  
V 
VBTBVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
VGVastgoed
VGEMVeiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu
VpbVennootschapsbelasting
VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  
W 
WBWorld Bank
WftWet op het financieel toezicht
WGTWet Geld Transactiekantoren
WidWet identificatie bij dienstverlening
WOIITweede Wereldoorlog
WTOWereldhandelsorganisatie
WTOSWet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
  
Z 
ZBOZelfstandig Bestuursorgaan