Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.1. Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel 70

Grondslag van het artikel

Overeenkomstig artikel 6 van de Comptabiliteitswet 2001 en de regeling Rijksbegrotingvoorschriften, is dit artikel bij het ministerie van Defensie aangewezen als het artikel waarop de geheime uitgaven worden verantwoord.

Budgettaire gevolgen

De geheime uitgaven worden jaarlijks door de president van de Algemene Rekenkamer gecontroleerd. De beschikbare financiële middelen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen/Uitgaven1 7601 7601 7601 7601 7601 7601 760
Totaal verplichtingen/uitgaven1 7601 7601 7601 7601 7601 7601 760