Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 2

TOEZICHTRELATIES EN ZBO’S/RWT’S


De ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Defensie beperkt zich tot één rechtspersoon met een wettelijke taak, de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).

Naam organisatieRWTFunctieBegrotings- artikelRaming
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).XDe SZVK is namens het ministerie van Defensie belast met de uitvoering van de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. De activiteiten van de SZVK richten zich uitsluitend op militairen in actieve dienst; militairen vallen niet onder de werking van de Zorgverzekeringswet (ZVW).  

Vermogenspositie

Het vermogen van de SZVK bedroeg eind 2005 € 13,2 miljoen. Het betreft een verplichte solvabiliteitsreserve van € 7,5 miljoen en een overige reserve van € 5,7 miljoen.