Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 4

OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR DE DERDE HOOFDTAAK VAN DEFENSIE BINNEN DE DEFENSIEBEGROTING 2007

Bedragen x € 1 000,–
OmschrijvingCZSKCLASCLSKCKMAROVERIG
Explosievenruiming1 8737 293   
Kustwacht NL5 326    
Kustwacht NA&A6 968 15 048  
Terrorismebestrijding   11 100600
Civiele taken CKMAR   317 557  
ICMS     
– Uitbreiding CMBA     5 390
– Bewaken objecten/gebieden     6 240
– Havenbescherming     7 260
– Luchtruimbewaking     500
– Situationeel overzicht     3 946
– Rampenbestrijding     1 040
– CBRN hulpverlening     6 824
TOTAAL14 1677 29315 048328 65731 800

In dit overzicht zijn alleen de uitgaven opgenomen die toegerekend kunnen worden aan de derde hoofdtaak («de handhaving van de nationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele overheden, zowel nationaal als internationaal, bij rampenbestrijding en vredesopbouw»). Sommige activiteiten worden dan wel incidenteel ingezet voor deze taak en/of zijn verweven met de eerste of tweede hoofdtaak. Hierbij valt te denken aan inzet van SAR-helikopters, fotovluchten door F-16’s, e.d.

Meerjarenbegroting

Bedragen x € 1 000,–
Uitgaven20072008200920102011
Explosievenruiming9 1669 7759 7809 7799 779
Kustwacht NL5 3265 2005 2555 1695 165
Kustwacht NA&A22 0166 2366 2366 2366 236
Terrorismebestrijding11 70011 70011 70011 70011 700
Civiele taken CKMAR317 557320 453317 682313 948313 170
Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking31 20033 60042 90053 30045 000