Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 5

LIJST MET AFKORTINGEN

ACMS=Avionic Control and Management System
AE=Aanhoudingseenheid
AGS=Alliance Ground Surveillance
AO=Algemeen Overleg
AOCS=Air Operations Control Station
ATS=Amfibisch Transportschip
AWACS=Airborne Early Warning and Control System
BBM=Brigade Buitenlandmissies
BBT=Beroeps Bepaalde Tijd
BE=Bijstandseenheid
BGIF=Bedrijfsgroep Informatievoorziening
BMB=Bijzondere Medische Beoordelingen
BMC4I=Battlefield Management Command, Control, Communication, Computerisation and Intelligence
BMS=Battlefield Management System
BOT=Beroeps Onbepaalde Tijd
BS=Bestuursstaf
BSG=Bureau Secretaris-Generaal
BZK=(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C2=Command and Control
CADGIS=Computer Aided Design Geografisch Informatie systeem
CBRN=Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair
CDC=Commando Dienstencentra
CDV=Competitieve dienstverlening
CEMG=Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg
CIMIC=Civil-military Cooperation
CKMAR=Commando Koninklijke marechaussee
CLAS=Commando landstrijdkrachten
CLSK=Commando luchtstrijdkrachten
CMBA=Civiel-Militaire Bestuursafspraken
CMH=Centraal Militair Hospitaal
CTF=Commander Task Force
CTM=Centrum voor Technologie en Missie-ondersteuning
CUP=Capability Upgrade Programme
CW=Comptabiliteitswet
CZMCARIB=Commando Zeestrijdkrachten in het Caribisch gebied
CZKNED=Commando Zeestrijdkrachten Nederland
CZSK=Commando zeestrijdkrachten
DBFMO=Design, Build, Finance, Maintenance and Operate
DCMO=Datacommunicatiemiddelen voor mobiel optreden
DDG=Duik- en Demonteer Groep (Commando zeestrijdkrachten)
DDR=Disarmament, Demobilisation and Reintegration
DGF&C=Directoraat-Generaal Financiën en Control
DHC=Defensie Helikopter Commando
DICTU=Defensie ICT-uitvoeringsorganisatie
DIV=Documentaire/Directie Informatievoorziening
DIVI=Defensie Inlichtingen – en Veiligheidsinstituut
DJZ=Directie Juridische Zaken
DLBE=District Landelijke en Buitenlandse Eenheden
DMO=Defensie Materieelorganisatie
DMP=Defensiematerieelkeuze Proces
DOC=Defensie Operatiecentrum
DRMV=Directie Ruimte, Milieu en Vastgoed
DS=Defensiestaf
DTO=Defensie Telematica Organisatie
DVD=Dienst Vastgoed Defensie
EDA=Europees Defensie Agentschap
EGF=European Gendarmerie Force
EOD=Explosievenopruimingsdienst
ERP=Enterprise Resource Planning
EU=Europese Unie
EUBAM=EU Border Assistance Mission
EUFOR=European Force
EUPM=European Union Police Mission (Bosnië-Herzegovina)
FGBADS=Future Ground Based Air Defence System
FMS=Foreign Military Sales
FPS=Flexibel personeelssysteem
GPW=Groot Pantser Wielvoertuig
GTI=Grote Technologische Instituten
HASM=Helicopter Air to Surface Missile
HDAB=Hoofddirectie Algemene Beleidszaken
HDP=Hoofddirectie Personeel
HF=High Frequency
HGIS=Homogene Groep Internationale Samenwerking
HQ=Headquarter
IBO=Interdepartementaal Beleidsonderzoek
ICMS=Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
ICT=Informatie- en Communicatietechnologie
IGV=Infanterie Gevechtsvoertuig
IKS=Instituut Keuring en Selectie
IPU=Integrated Police Unit
ISAF=International Security Assistance Force
ISTAR=Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
JADC=Joint Air Defence Centre
JSF=Joint Strike Fighter
KBL=Koninklijk Besluit Luchtfotografie
KFOR=Kosovo Force
KIM=Koninklijk Instituut voor de Marine
KLSS=KL Standaard Shelter
KWNA&A=Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
LCF=Luchtverdedigings- en Commandofregat
LCW=Logistiek Centrum Woensdrecht
LFAS=Low Frequency Acoustic Sonar
LOT=Liasion and Observation Team
LPD=Landing Platform Dock
LVB=Licht Verkennings- en bewakingsvoertuig
MALE=Medium Altitude Long Endurance
MAW=Militaire Ambtenaren Wet
MCTC=Mobil Combat Training Centre
MDFS=Missile Defence Feasibility Study
ME=Mobiele eenheid
MECHBRIG=Gemechaniseerde Brigade
MGGZ=Militaire Geestelijke Gezondheidszorg
MILSATCOM=Militaire Satellietcommunicatie
MIVD=Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MOR=Mortieropsporingsradar
MOU=Memorandum of Understanding
MRAT=Medium Range Anti-Tank
MTADS=Modernized Target Acquisition and Designation Sight
MTV=Mobiel Toezicht Vreemdelingen
MULAN=Meer Uitgebreid Local Arial Network
NATO=North Atlantic Trust Organisation
NATRES=Nationale Reserve
NAVO=Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NBC=Nucleair-, Biologisch en Chemisch
NEC=Network Enabled Capabilities
NFH=Nato Frigate Helicopter
NFO=Normal Framework Operations
NIMCIS=Nieuwe Generatie Mariniers Communicatie- en Informatiesysteem
NLDA=Nederlands Defensie Academie
NRF=Nato Response Force
NTM-I=Nato Training Mission Iraque
OC=Operationele Commando
OD=Operationele doelstelling
OGRV=Object Grondverdediging
OIV=Operationele Informatievoorziening
OOV=Openbare Orde en Veiligheid
OPCO=Operationeel Commando
OS=Ontwikkelingssamenwerking
OVSE=Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
PAM=Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
PPA=Pre-production Agreement
PRT=Provincial Reconstruction Team (Afghanistan)
PSO=Peace Support Operations
PTSS=Post Traumatisch Stress syndroom
QRA=Quick Reaction Alert
RMC=Regionaal Militair Commando
RPV=Remotely Piloted Vehicles
RWT=Rechtspersoon met een wettelijke taak
SALIS=Strategic Airlift Interim Solution
SBA=Special Billing Arangement
SBK=Sociaal Beleidskader
SDD=System Development and Demonstration
SF=Special Forces
SFIR=Stabilization Force Iraq
SHIRBRIG=Stand-by High Readiness Brigade
SHORAD=Short Range Air Defence
SMP=Soldier Modernisation Programme
SPEER=Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering
SRAT=Short Range Antitank
SRF=Strategic Reserve Force
SSR=Security Sector Reform
SVI=Stichting Veteraneninstituut
SVP=Strategisch Vastgoedplan
SZVK=Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
TACTIS=Tactical Indoor Simulation
TACTOM=Tactical Tomahawks
THG=Tactische Helikoptergroep
TNO=Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UAV=Unmanned Aerial Vehicle
UIM=Unit Interventie Mariniers
UKW=Uitkeringswet (gewezen militairen)
UNFAS=UN Stand-by Forces Agreement System
UNMIS=United Nations Mission in Sudan
VBTB=Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording
VN=Verenigde Naties
VTE=Volletijdsequivalent
WAO=Wet Arbeidsongeschiktheid
WIA=Wet Inkomen en Arbeid
WIV=Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WVO=Wet Veiligheidsonderzoeken
WW=Werkloosheidswet
ZBO=Zelfstandige Bestuursorganen