Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 15. Nominaal en onvoorzien

15.1. Algemene beleidsdoelstelling

Dit artikel is een administratief en begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 15 worden gedaan. Het artikel dient meestal als tussenstation voor de uitboeking van diverse posten.

Loonbijstelling

Het betreft hier algemene salarismaatregelen, incidentele loonontwikkeling en overige specifieke maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling (een vorm van inflatiecorrectie) wordt vanuit dit artikel aan andere artikelen toebedeeld.

Onvoorzien

In de Comptabiliteitswet wordt de mogelijkheid geboden om een post op te nemen voor «Onvoorziene uitgaven».

Nog nader te verdelen

Op dit onderdeel worden intensiveringen, taakstellingen etc. opgenomen die in de begroting nog moeten verwerkt maar waarvan de precieze verdeling over de beleidsartikelen nog niet bekend is.

Tabel 15.1. budgettaire gevolgen van beleid
Bedragen x € 1 0002005200620072008200920102011
Verplichtingen: 5 5508766 5315 6419 9984 860
Uitgaven:08 1208766 5315 6419 9984 860
Loonbijstelling:01 148836757789768743
        
Prijsbijstelling:0000000
        
Onvoorzien:01 4591 8891 9071 0461 0461 046
        
Nog te verdelen:05 513– 1 8493 8673 8068 1843 071
Nog nader te verdelen taakstellingen – 1 595– 2 981– 3 085– 3 145– 2 903– 2 903
Nog nader te verdelen overig 7 1081 1326 9526 95111 0875 974
Ontvangsten:0000000