Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

A. OVERZICHT VAN DE MOTIES RIJKSHUISVESTING

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
Verzoekt de regering onderzoekte doen naar andere methoden van aanbesteding, waarbij zowel een betere marktwerking als een betere projectbeheersing wordt bereikt, en daarbij concrete voorstellen te doen, en daarbij gebruik te maken van ervaringen elders, ook in het buitenland, en daarover de Kamer te rapporteren voor 1 juli 2004. over onderzoek naar andere methoden van aanbesteding. TK 28 244, nr. 44Afgedaan met: UB [17-01-2006] Motie van het lid Hofstra c.s.
Het nieuwe stelsel in zijn totaliteit te evalueren op een tijdstip bij voorkeur per 1 januari 2004 en bij de evaluatie nadrukkelijk aandacht besteden aan de marktanaloge aanpak en de «gedwondgen winkelnering» van departementen. TK 25 449, nr. 8Afgedaan met: UB [04-07-2005] Evaluatie stelselherziening rijkshuisvesting.
De motie-Van Gent/Veenendaal over pilotprojecten inzake definitieve herbestemming van rijksgebouwen TK 30 300 XI, nr. 43Afgedaan met: Tekst van de motie is gewij- zigd. TK 30 300 XI, nr. 64.
De Kamer verzoekt leegstaande rijkskantoorpanden, zolang er geen definitieve bestemming voor is, op korte termijn beschikbaar te stellen voor tijdelijke bewoning op basis van de Leegstandswet en verzoekt in een aantal pilot-projecten over te gaan tot herbestemming van rijksgebouwen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [16-06-2006] Plan van aanpak Transformeren van kantoren in woonruimte