Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

12. BIJLAGE 7: TREFWOORDENREGISTER

13 pilotwijken 32

56 wijken 8, 26, 32, 33, 204, 206, 220, 223

Aanjaagteams 10, 29

Actieprogramma herstructurering 26

Actieprogramma Herstructurering 32, 204, 206, 223

Actieprogramma Ruimte en Cultuur 32, 109, 112, 229

Activiteiten AMvB 14, 91

Administratieve lasten 14, 36, 92, 118, 137, 141, 181, 187, 192, 195, 196, 197, 214, 231, 237

Afval 1, 12, 15, 71, 83, 84, 86, 87, 88, 103, 104, 105, 106, 107, 136, 158, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 190, 191, 192, 193, 194, 236, 238

Agenda gebiedsontwikkeling 7, 8

Agenda Gebiedsontwikkeling 228

Almere 7

Ammoniak 74, 75, 98, 170, 174, 175, 182, 183

Amsterdam 206, 228, 233, 236

AOW 45

Asbest 12, 85, 103, 149, 164, 167, 169, 170, 173, 177, 178, 179, 180, 187, 189, 191, 194, 236

AWIR 16, 18, 46, 129, 205, 217

BAG 17, 118, 140, 141

Bedrijven 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 33, 35, 59, 64, 67, 72, 74, 91, 92, 93, 94, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 137, 154, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 174, 179, 188, 191, 192, 202, 226, 233, 235

Beschermde gebieden 7

Besluit Locatie gebonden Subsidies 8, 28

Bestemmingsplancapaciteit 29, 222

Bevordering eigen woningbezit 10, 44, 128, 211, 238

Bijstand 45, 46

Binnenvaart 60, 81, 166, 171

Biobrandstoffen 13, 80, 81, 184

Biodiversiteit 11, 12, 13, 17, 67, 72, 88, 119, 133

BIRK 9, 54

BLS 8, 9, 10, 27, 28, 127, 202

Bodemsanering 15, 70, 71, 75, 103, 133, 134, 177, 180, 188

Bouwbesluit 34, 164, 198, 204, 215, 216, 217, 219

Bouwregelgeving 26, 33, 34, 37, 198, 201, 203, 207, 215, 216, 217, 222, 223, 234, 235, 236

Brandveiligheid 34, 36, 207, 222

Breed Initiatief Maatschappelijke Binding 32

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) 56, 57

Bufferzone 9, 53, 54, 55, 57, 58, 170

Buisleidingen 17, 96, 98, 105, 106, 107, 137, 165, 166

Burger 9, 19, 35, 47, 87, 91, 116, 117, 164, 170, 176, 190, 197, 221, 223

Burgers 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 26, 29, 32, 33, 35, 63, 67, 83, 92, 101, 104, 105, 106, 108, 136, 137, 163, 169, 211, 236

CDM 62, 63, 238

Clean Development Mechanism 61, 62

Compliance assistance 15

Concurrentiepositie 8, 12, 53, 165, 166, 167

Corporatie 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 107, 156, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 218, 220, 221, 222, 223

Dak 32, 33, 138, 173, 191, 195, 203, 210, 217

Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP) 50

Drinkwater 27, 72, 103, 106

DURP 50, 52, 130

Duurzaam inkopen 93, 184, 185

Economische kerngebieden 6, 55, 164, 165, 166, 168

Eco 9, 16, 50, 72, 190, 224, 238

EHS 67, 72, 73, 80, 169, 170, 238

Eigenbouw 28, 29, 30, 204, 205

Emissiehandel 12, 62, 64, 66, 153, 154, 171, 187

Energie Prestatie Coëfficiënt 34, 238

Energiebesparing 12, 21, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 110, 150, 170, 198, 204, 216, 239

Energie 11, 12, 13, 23, 27, 28, 34, 63, 66, 86, 93, 112, 122, 126, 127, 159, 185, 188, 193, 198, 204, 211, 214, 215, 219, 224, 238

Energietransitie 35, 94, 238

EPBD 34, 37, 215, 219

EU 6, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 60, 64, 65, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 106, 121, 123, 124, 154, 157, 163, 164, 165, 166, 169, 172, 173, 177, 185, 189, 190, 192, 194, 215, 238, 239

Euro 13, 45, 81, 89, 155, 162, 172, 187, 200

EVOA 15, 103, 104, 106, 164, 165, 166, 238

Externe veiligheid 1, 4, 57, 96, 98, 104, 106, 137, 164, 169, 176, 184

EZ 7, 34, 36, 62, 94, 117, 160, 161, 162, 165, 166, 190, 193, 204, 219, 233

FES 12, 16, 17, 18, 49, 54, 55, 70, 78, 81, 132, 134, 135, 185, 227, 228

Fijn stof 11, 65, 66, 134, 183

Frontoffice 15, 105

Gebiedsontwikkeling 1, 7, 29, 50, 51, 52, 53, 122, 131, 204, 228, 230

Gebruiksbesluit 34, 203, 216, 222

Gehandicapten 26, 27, 28, 31, 37, 114

Geluidhinder 76, 77, 79, 164, 168, 170, 188

Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf 7, 119, 238

Gemeenten 7, 9, 10, 15, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 44, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 70, 76, 81, 87, 99, 104, 105, 106, 118, 127, 130, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 179, 184, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 235, 236

GGO 1, 83, 87, 88, 136, 177, 178, 194, 238

GOB 7, 52, 114, 119, 121, 122, 140, 141, 162, 238

Grondbeleid 29, 48, 204, 205, 207, 229, 230, 231, 233

Grondexploitatiewet 7, 29, 207, 231

GSB 8, 9, 32, 37, 159

Handhaafbaarheid 14, 101, 105, 106, 216, 223

Hoofdinfrastructuur 6

Huurdersorganisaties 25

Huurders 10, 11, 18, 19, 25, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 128, 129, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 220, 236, 239

Huurgeschillenbeslechting 41, 42, 157, 220, 221

Huurprijsontwikkeling 43

Huurstijging 42, 43, 157, 200

IBO 2, 172, 176, 177, 180

ILG 55, 73, 238

Impulsteams 8, 32

Industrie 60, 63, 64, 66, 71, 90, 91, 93, 95, 103, 105, 134, 135, 153, 170, 174

Interbestuurlijk toezicht 15, 102, 104, 105, 164, 180, 233

Interreg 54, 55, 100

Interventiestrategie 105, 106, 236

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 8

ISV 8, 9, 22, 32, 37, 71, 198, 201, 208, 212, 220, 221, 222, 224, 238

Kernenergie 12, 87, 104, 164, 165, 166, 174, 178, 191, 194

Ketenhandhaving 103, 169

Klimaatbeleid 26, 35, 62, 63, 66, 173, 176, 177, 185, 186, 195, 197, 211

Klimaat 1, 8, 9, 11, 12, 13, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 81, 93, 119, 122, 132, 153, 157, 158, 176, 177, 185, 197, 229

Krachtige steden 4, 6, 9, 22, 53

Kwaliteitsaudits 103

Kyoto 61, 62, 63, 66, 176, 186

Landbouw 14, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 88, 91, 157, 167, 170, 175, 180, 181, 182, 183

Leefbaarheid 9, 22, 26, 27, 28, 32, 37, 55, 78, 94

Leefomgeving 1, 6, 14, 23, 26, 56, 74, 76, 78, 89, 103, 104, 105, 118, 119, 122, 134, 158, 160, 161, 163, 238

Lissabon 8

LNV 7, 9, 12, 67, 73, 87, 94, 122, 140, 141, 160, 161, 162, 172, 173, 174, 181, 182, 183, 190, 192, 195, 230

Luchtkwaliteit 11, 13, 17, 22, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 93, 104, 134, 135, 165, 169, 172, 177, 183, 186, 187, 188, 189, 206, 227

Luchtvaart 79, 170

Maatschappelijke organisaties 51, 60, 201, 239

MAP 13, 238

Marginale druk 43, 44, 201, 217, 218, 219

Marktpartijen 6, 10, 21, 23, 29, 31, 33, 51, 188

Milieubalans 65, 69, 73, 75, 119

MKB 90, 91, 93, 173, 188, 191, 193

MNP 65, 73, 91, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 140, 141, 174, 175, 196, 238

Mobiliteit 21, 62, 65, 76, 77, 78, 80, 81, 122, 195

Modernisering huurbeleid 30, 40, 41, 43, 215, 217

Modernisering regelgeving 4, 7

Monitoring 21, 23, 25, 32, 34, 35, 37, 47, 49, 58, 59, 69, 87, 88, 93, 94, 116, 118, 153, 154, 172, 173, 186, 208, 221, 238

Naleefindicator 104, 105, 106

Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat 8

Nationaal Samen 13

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 76, 78, 79, 134, 206, 238

Nationale hypotheekgarantie 44

Nationale landschappen 6, 53, 58

Nationale Landschappen 59

Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 1, 7, 53, 131

Nationale stedelijke netwerken 53, 55, 56, 165, 166, 224

NEa 5, 62, 132, 155

NEN 34, 215

Netto inkomen na kale huurlastenindex 44

Netto 14, 44, 45, 46, 146, 148, 155

Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) 56

NINKI 44, 45, 46

Non-proliferatieverdrag 103

Noordvleugel 233

Nota Ruimte 6, 7, 8, 29, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 100, 118, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 224, 227, 228, 230, 231, 232, 233

NSL 79

Nucleair 15, 87, 103, 105, 106, 107, 165

Omgevingsvergunning 6, 14, 34, 91, 136, 137, 174, 192, 195, 196, 197

Onderzoek 2, 5, 11, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 52, 54, 59, 63, 66, 71, 73, 75, 82, 87, 88, 91, 95, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 122, 123, 138, 144, 156, 163, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 239

Onteigeningswet 29, 170

Ontkoppeling 4, 6, 13, 81, 188, 227

Operatie Jong 32

Ouderen 23, 27, 28, 31, 41, 227, 231

Overdrachtsbelasting 41, 198, 203, 222, 235

Ozon 61, 64, 164, 165, 167, 169, 236

PM10 79

Primair toezicht 15, 102, 104, 164

Prioriteitenmatrix 105, 164

Provincies 7, 23, 28, 29, 48, 51, 52, 55, 56, 58, 70, 73, 76, 87, 99, 104, 105, 106, 130, 135, 164, 165, 166, 167, 168, 176, 184, 208, 225, 226, 228, 230, 235

Publieksagenda 105

Radioactief 12, 87, 103, 164

Randstad 7, 8, 9, 56, 165, 166, 167, 224

Roetfilter 81, 172, 177, 186

Rotterdam 8, 13, 32, 78, 85, 160, 161, 162, 202, 206, 209, 220, 236, 237

Ruimte voor ontwikkeling 4, 6, 116

Ruimtelijke afweging 1, 48, 50, 130

Ruimtelijke beleid 7, 8, 50

Ruimtelijke kwaliteit 9, 53, 78, 112, 232, 238

Schiphol 7, 56, 57, 81, 82, 98, 166, 170, 187, 233

Senioren 26, 30, 31, 37, 205

SEV 22, 29, 168, 239

Sociale veiligheid 22, 26

Startersleningen 10, 39, 44

Starters 10, 16, 21, 30, 38, 44, 198, 202, 203, 205

Stedelijke centra 9, 56, 165, 166

Stedelijke netwerken 7, 9, 53, 56, 57

Stedelijke Vernieuwing 9, 21, 22, 32, 37, 70, 127, 159, 201, 208, 220, 238

Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 22, 239

Stoffen 1, 12, 13, 17, 60, 64, 65, 71, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 107, 114, 123, 133, 136, 137, 157, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 190, 192, 193, 224, 230, 238, 239

Straling 1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 136, 158, 164, 165

Streekplannen 50, 51

Studenten 32, 201, 205, 207, 214, 216, 220, 221

Toekomstagenda Milieu 6, 11, 12, 86, 91, 173, 176, 194, 196, 216

Toezichthouders 180, 200, 205, 212

Transitie 75, 76, 81, 94

Uitvoerbaarheid 14, 101, 105, 106

Uitvoeringsagenda 8, 29, 48, 53, 100, 227, 228

Utiliteitsbouw 104

VACpunt Wonen 35

Verdroging 73

Vergroening 92

Verkeer 56, 60, 62, 63, 64, 66, 76, 78, 79, 80, 81, 156, 160, 161, 167, 186

Verzuring 60, 61, 62, 64, 65, 66, 73, 93

VHR 67, 72, 73, 230, 239

Visie op de woningmarkt 6, 10, 11, 21, 41

Vitaal platteland 53

VN 13, 23, 89, 92, 93, 106, 107

V&W 7, 9, 67, 81, 94, 137, 160, 161, 162, 184, 230, 232, 233

Waddenfonds 8, 16, 17, 54, 131, 226, 227, 229, 230, 232

Water 1, 8, 9, 12, 17, 43, 44, 53, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 91, 100, 103, 104, 123, 128, 130, 133, 137, 157, 158, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 180, 183, 184, 190, 192, 195, 196, 228, 235

Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen 18, 43, 129, 142

Wet op de huurtoeslag 38, 43, 44, 217

Wet voorkeursrecht gemeenten 29, 50, 52, 227

Wettelijke taken 83, 101, 102, 105, 106, 119, 156

Wonen en zorg 31

Woningbouwafspraken 10, 11, 26, 28, 29, 30, 37, 43, 206, 210, 212, 221, 230

Woningcorporaties 10, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 156, 198, 199, 200, 203, 204, 206, 208, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 223

Woningproductie 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 43

Woningwaarderingsstelsel 21, 41, 43, 239

Woningwet 34, 36, 105, 164, 168, 169, 170, 204, 207, 215, 216, 222, 223

WoON 21, 23, 30, 31, 33, 37, 239

WRO 50, 51, 227, 228, 231

ZBO 1, 4, 42, 62, 156, 157, 158, 239

Zuidplaspolder 7, 161, 230

Zuidvleugel 1, 4, 7, 8, 56, 160, 230, 233