Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

38 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Algemene doelstelling

Een veilig en duurzaam gebruik van land, lucht en water voor het transport van personen en goederen bewaken en bevorderen.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

De Inspectie Verkeer en Waterstaat doet dit uit een streven naar een veilig en leefbaar Nederland.

Verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving.

Succesfactoren

De samenleving wordt beïnvloed door wet- en regelgeving (en hun bekendheid), toezichtactiviteiten en externe invloeden. De naleving van wet- en regelgeving hangt onder meer samen met kennis, houding en gedrag van burgers en bedrijven én met de kwaliteit en intensiteit van het toezicht. Intensivering van toezichtactiviteiten leidt, vanwege externe invloeden, niet per definitie tot een grotere naleving.


Met ingang van 2007 komt artikel 38 Inspectie Verkeer en Waterstaat te vervallen. De bijdragen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan de beleidsdoelstellingen van Verkeer en Waterstaat zijn terug te vinden in de (beleids)artikelen 31 t/m 35 en 41.

Voor gedetailleerde overzichten van de activiteiten van de Inspectie en de ontwikkelingen die er op het gebied van toezicht zijn wordt verwezen naar het Jaarplan 2007 van de Inspectie VenW.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
38. Inspectie Verkeer en Waterstaat2005200620072008200920102011
Verplichtingen84 21095 791     
waarvan garantieverplichtingen       
Uitgaven83 360101 398     
38.01 Een veilig en duurzaam gebruik van land26 62229 297     
38.01.01 Domeinen Land26 62229 297     
38.02 Een veilig en duurzaam gebruik van lucht22 37324 137     
38.02.01 Domeinen Lucht22 37324 137     
38.03 Een veilg en duurzaam gebruik van water28 35929 009     
38.03.01 Domeinen Water28 35929 009     
38.04 Algemene strategie en toezichtbeleid6 00618 955     
38.04.01 Digitale tachograaf4 7503 639     
38.04.02 Bestuurlijke boete1 2061 219     
38.04.03 Financiële stimulering binnenvaart509 347     
38.04.04 E-government 4 749     
Van totale uitgaven       
– Apparaatsuitgaven 80 239     
– Baten-lastendiensten       
– Restant 21 159     
Ontvangsten18 24423 464     
Digitale tachograaf3852 179     
Bestuurlijke boete3813 400     
Overig Inspectie17 47817 885