Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

39 Bijdragen IF en BDU

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer verantwoord. VenW levert, door middel van een beschikking BDU, een financiële bijdrage aan het regionale en lokale overheden. De voeding van het Infrastructuurfonds loopt voor het grootste gedeelte via deze VenW-begroting.

Verantwoordelijkheid

De Minister is deels beleids- en deels systeemverantwoordelijk voor de gelden die lopen via het Infrastructuurfonds en zij is systeem verantwoordelijk voor de bijdrage aan de BDU.

Overzicht van budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
39. Bijdrage aan IF en BDU2005200620072008200920102011
Verplichtingen 6 015 3816 632 2997 019 2427 189 9297 379 3377 193 492
Uitgaven5 852 6085 719 0326 642 2937 007 7537 187 3797 404 3377 193 492
39.01 Bijdrage aan IF4 383 9314 222 5464 756 6835 234 8645 398 1385 449 4595 379 019
39.02 Bijdrage aan de BDU1 468 6771 496 4861 885 6101 772 8891 789 2411 904 8781 814 473

39.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Motivering

Om de in de infrastructuuragenda genoemde uitvoeringsprioriteiten ten behoeve van de bijdrage aan het Infrastructuurfonds te kunnen uitvoeren, waarbij zo veel mogelijk de samenhang met de beleidsdoelstellingen in de begroting van VenW is aangegeven.

Producten

De bijdragen/producten zelf zijn in de begroting van het Infrastructuurfonds zichtbaar.

39.02 Bijdrage aan de BDU

Motivering

Om het mogelijk te maken dat er op decentraal niveau maatwerkoplossingen kunnen worden gemaakt voor verkeers- en vervoervraagstukken.

Producten

Het verstrekken van een beschikking BDU.