Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgaveblz.
   
1.Leeswijzer en toelichting5
   
2.De beleidsagenda7
   
3.Afkortingenlijst24
   
4.De beleidsartikelen28
   
5.De niet-beleidsartikelen117
   
6.Bedrijfsvoeringsparagraaf125
   
7.Baten-lastendiensten128
   
8.Verdiepingshoofdstuk137
   
9.Bijlage: Moties en toezeggingen158
   
10.Bijlage: Lijst van ZBO’s en RWT’s192
   
11.Bijlage: Programma Filevermindering193