Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8 Economische analyses en prognoses

Algemene doelstelling

Een breed vertrouwde bron van beleidsrelevante economische analyse zijn.

Omschrijving

Om wetenschappelijk verantwoorde en up-to-date onafhankelijke economische analyses en prognoses te maken.

Bijdrage

Het CPB maakt onafhankelijke economische analyses en prognoses, die wetenschappelijk verantwoord zijn.

Verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

• Systeemverantwoordelijk ten aanzien van het CPB.


Inhoudelijk gezien is het CPB onafhankelijk.

Succesfactoren

Behalen van deze doelstellingen hangt af van:

• Adequaat wetenschappelijk niveau van de analyses en prognoses;

• Waarborgen onafhankelijke positie van het CPB.

Effectgegevens

Behalen van deze doelstellingen heeft als effect dat de analyses en prognoses gedragen worden door regering, het parlement en overige maatschappelijke organisaties.

Verwijzingen beleidsstukken

• Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan;

• Protocol voor de planbureaufunctie van CPB, RIVM, RPB en SCP.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 8: Economische analyses en prognoses (in € mln)
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Verplichtingen (totaal) 13,3 11,7 11,2 11,211,2 11,2 11,2
– Apparaatuitgaven CPB13,3 11,7 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
        
Uitgaven (totaal)* 13,3 11,7 11,2 11,211,2 11,2 11,2
        
Ontvangsten (totaal)1,4       

* De raming bestaat uitsluitend uit apparaatuitgaven van het CPB. Deze uitgaven zijn in bestuurlijk opzicht slechts in beperkte mate flexibel.


Artikel 8: Gegevens inzake formatie en gemiddelde prijs (bedragen in € 1000)
 realisatie 2005 raming 2006 raming 2007
 gemiddelde bezettinggemiddelde prijs formatie gemiddelde prijs formatiegemiddelde prijs
CPB – personeel 152,4 70,9 145,073,3 144,5 71,3
CPB – materieel 152,4 16,5145,0 16,5 144,5 16,1

Overzicht beleidsonderzoeken

Evaluatieonderzoek naar Afgerond
Onafhankelijke economische analyses en prognoses 2008