Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

21 Algemeen

Apparaatsuitgaven weergeven die niet zijn toegekend aan een beleidsartikel.

Omschrijving

Om inzicht te geven in de apparaatsuitgaven, die niet zijn toegekend aan beleidsartikelen. Het betreft personele en materiële uitgaven van stafdiensten (inclusief de Algemene Leiding) en de centrale personele en materiële uitgaven van het ministerie. Daarnaast zijn ook de uitgaven van de projectdirectie Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA), het Regiebureau inkoop Rijksoverheid en het kennisnetwerk Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) in dit artikel opgenomen.

Verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

• De rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven op dit artikel.

Bugettair overzicht

Artikel 21: Algemeen (in € mln)
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Verplichtingen (totaal) 89,6 103,0 101,1100,0 102,3 101,7 101,1
Personeel algemeen       
– Personeel stafdienst 35,233,7 32,2 31,9 32,3 32,3 32,3
– PIA1,6 3,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
– Centraal Personeel P&O 2,4 4,4 4,3 4,34,3 4,3 4,3
– Centraal Personeel EZ 11,19,3 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
– Wachtgelden 5,6 5,8 5,3 5,0 4,64,6 4,6
– Sociaal plan 1,8 4,1 4,14,1 4,1 4,1 4,1
– PIANOo Personeel 0,41,4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8
Materieel algemeen       
– ICT 10,0 12,813,7 13,4 13,4 13,4 13,0
– Inhuur Auditdienst 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
– Materieel diversen 0,0 1,2 0,2 0,20,2 0,2 0,2
– Materieel Communicatie 3,63,3 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5
– Materieel kernministerie 16,5 19,8 29,4 28,1 28,7 28,528,2
– Materieel WJZ 0,5 0,8 0,8 0,80,8 0,8 0,8
– PIANOo Programma 0,74,02,1 0,7    
– Parkeerpost  – 0,7– 5,1 – 2,7 0,5 0,0 0,3
        
Uitgaven (totaal) 100,8 115,0 102,1 101,4 101,1 99,899,2
OD personeel 57,8 60,6 58,2 57,755,7 55,7 55,7
OD materieel 43,1 54,4 43,943,7 45,4 44,0 43,5
        
Ontvangsten (totaal)7,9 5,5 4,8 4,4 4,4 4,1 4,1
– Diverse ontvangsten personeel 5,7 4,3 4,34,1 4,1 4,1 4,1
– Diverse ontvangsten materieel 0,9       
– Ontvangsten (buiten)diensten 1,3 1,2 0,5 0,3 0,3  

Artikel 21: Gegevens inzake formatie en gemiddelde prijs (bedragen in € 1000)
 realisatie 2005 raming 2006 raming 2007
 gemiddelde bezettinggemiddelde prijs formatie gemiddelde prijs Formatiegemiddelde prijs
Stafdiensten personeel 536,6 65,6590,3 57,0 590,3 54,8
Materieel kernministerie1 330,7 24,5 1 428,3 29,0 1 428,334,7

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

Motivering

Het verder professionaliseren van de inkoopfunctie binnen de rijksoverheid waarbij de CPO-rijk als concernverantwoordelijke is aangewezen.

Doelgroepen

Alle departementen

Prestatie-indicatoren

Programma Inkoop Taakstelling (PIT):

Realisatie van de inkooptaakstelling.

Streefwaarden

Programma Inkoop Taakstelling (PIT):

€ 150 mln besparing ultimo 2007.

Overzicht beleidsonderzoeken

Evaluatieonderzoek naarUitkomsten naar de Tweede Kamer
PIA 2006

Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

Motivering

Vergroten van praktijkkennis over inkopen en aanbesteden en verder professionaliseren van de opdrachtgeversfunctie binnen de publieke sector.

Doelgroepen

De gehele publieke sector

Prestatie-indicatoren

Elektronisch aanbesteden:

Gebruik elektronisch systeem voor aanbesteden wordt gemeengoed bij overheid.

Streefwaarden

Elektronisch aanbesteden:

Operationeel systeem voor EU geschikt voor alle publieke instellingen.