Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

22 Nominaal en onvoorzien

Budgettair overzicht

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)
 2005 2006 2007 2008 20092010 2011
Verplichtingen (totaal)  8,4– 13,6 – 10,9 1,3 1,5 0,0
– Loonbijstelling  3,1 3,1 3,2 3,23,4 3,2
– Prijsbijstelling  1,9 3,84,4 4,9 5,4 5,2
– Budget onvoorzien 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
– Nog te verdelen posten  3,0 – 21,0 – 18,9 – 7,3– 7,8 – 8,8
        
Uitgaven (totaal) – 46,6 – 53,6 – 22,9 – 11,7 1,50,0
– Loonbijstelling  3,1 3,1 3,23,2 3,4 3,2
– Prijsbijstelling  1,93,8 4,4 4,9 5,4 5,2
– Budget onvoorzien 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
– Nog te verdelen posten  – 52,0 – 61,0 – 30,9– 20,3 – 7,8 – 8,8

Op dit niet-beleidsartikel zijn ramingen opgenomen voor de volgende typen uitgaven:

Loonbijstelling

Prijsbijstelling

Onvoorzien

Nog te verdelen posten


De loonbijstelling en prijsbijstelling betreffen middelen die meestal bij Voorjaarsnota worden toegedeeld aan de EZ-begroting voor de jaarlijkse ophoging van loongevoelige en prijsgevoelige budgetten op de EZ-begroting. De loonbijstelling en prijsbijstelling worden vervolgens verdeeld binnen de EZ-begroting.

De post onvoorzien wordt aangehouden voor relatief bescheiden onvoorziene uitgaven die niet elders op de EZ-begroting kunnen of mogen worden ingepast.

De nog te verdelen posten betreffen (positieve of negatieve) reeksen die reeds aan de EZ-begroting zijn toegevoegd, maar waarvan nog niet duidelijk is op welke beleidsartikelen zij uiteindelijk zullen worden verwerkt. In dit geval gaat het om het nog in te vullen restant van de Vpb-kastaakstelling en een restant van de apparaattaakstellingen.