Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

23 Afwikkeling oude verplichtingen

Budgettair overzicht

Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen (in € mln)
 2005 2006 2007 2008 20092010 2011
Verplichtingen (totaal) 2,7 3,83,8 3,5 3,0 2,5 2,5
– Afwikkeling BBH-regeling (garantieverplichting) 2,7 3,8 3,8 3,53,0 2,5 2,5
        
Uitgaven (totaal) 2,7 3,93,9 3,5 3,0 2,5 2,5
        
Ontvangsten (totaal) 3,5 2,2 1,6 1,2 0,9 0,6 0,4
– Ontvangsten Volvo 3,5 2,2 1,6 1,2 0,90,6 0,4

Op dit niet-beleidsartikel worden uitgaven en ontvangsten geraamd van in het verleden aangegane verplichtingen betreffende de regeling Bedrijfsbeëindigingshulp en de garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen.

Volvo

Op basis van gemaakte afspraken bij de verkoop van NedCar ontvangt de Staat van Volvo nog tot en met 2016 royalty’s uit hoofde van de verkoop van onderdelen voor de Volvo-400-serie.

Regeling Bedrijfsbeëindigingshulp

Met de inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) per 1 juli 1987, is de regeling Bedrijfsbeëindigingshulp (BBH) gesloten voor nieuwe toetreders. Derhalve is sprake van bestandsafbouw, waardoor de raming een trendmatige daling vertoont.