Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF


EZ heeft in 2005 een vernieuwd financieel instrumentarium gepresenteerd, dat transparant en toegankelijk is voor de doelgroepen. Het aantal instrumenten wordt hierbij fors teruggebracht. Het nieuwe instrumentarium maakt onderscheid tussen een basispakket (informatie en advies) dat breed toegankelijk is en een programmatisch pakket gericht op kansrijke gebieden binnen de Nederlandse economie. De programma’s ontstaan in dialoog met bedrijfsleven, kennisinstellingen en decentrale overheden. In de jaren 2006–2008 wordt het vernieuwde instrumentarium geïmplementeerd. Belangrijk uitgangspunt in het nieuwe instrumentarium is dat de doelgroepen snel, eenvoudig en met minimale administratieve lasten bij EZ terecht kunnen voor overheidsondersteuning. In 2006 is daarom het project «Versterking uitvoeringsstructuur EZ» gestart. Dit project richt zich op een slagvaardige en klantgerichte uitvoering. Voornaamste middelen om dit te bereiken zijn het realiseren van meer samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties, een transparante opzet van de front- en back offices (waaronder één loket voor het bedrijfsleven) en een nieuwe balans tussen EZ-beleid en -uitvoering. De uitkomsten van het project worden eind 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd en in 2007 geïmplementeerd.