Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9.4 ZBO’s en RWT’s

De onderstaande ZBO’s en RWT’s vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken:

Naam ZBO en/of RWTBijdrage uit departementale begrotingBedrag 2007 (in €1 000)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS)Artikel 9 170 816
Kamers van Koophandel en fabrieken (KvK’s) Geen bijdrage  
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) Artikel 10 3 530
Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Artikel 1550
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet Geen bijdrage  
IJkbevoegdheden Geen bijdrage  
Nederlands Meetinstituut BV (NMi) Artikel 114 156
TenneT (alleen voor het publieke deel in het kader van de wettelijke taken die voortvloeien uit de wet Milieukwaliteit Energieproductie) Geen bijdrage  
Edelmetaal Waarborg Nederland Geen bijdrage  
Waarborg Holland Geen bijdrage 
Examencommissie voor amateurradiozendexamens Geen bijdrage 
Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie Geen bijdrage  
Examencommissie Orde Octrooigemachtigden Geen bijdrage  
Stichting COVA Artikel 4 75 998
NIVRArtikel 2 3 972