Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

TREFWOORDENREGISTER

Administratieve lasten 8, 12, 14, 15, 19, 22, 45, 50, 52, 81, 84, 86, 91, 108, 129, 146, 149, 154, 157, 163, 169, 172, 173

Agentschap 2, 6, 14, 35, 42, 47, 59, 64, 71, 84, 85, 87, 124, 125, 126, 127, 128

Analyses 77, 78, 79, 105, 131

Apparaatsuitgaven 4, 6, 94, 107, 132

BBMKB 4, 15, 19, 21, 23, 45, 47, 51, 52, 54, 57, 101, 102, 149, 159

Bedrijfsleven 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 40, 41, 42, 51, 53, 54, 55, 56, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 88, 91, 102, 108, 129, 131, 137, 141, 144, 159, 164, 170

Beleidsagenda 1, 7

Beleidsartikelen 1, 4, 6, 24, 93, 94, 96, 110, 137

Breedband 55, 86, 87, 88, 91, 92

CBS 6, 20, 22, 26, 37, 39, 43, 52, 54, 68, 69, 79, 80, 82, 92, 107, 139, 160

Communicatie 20, 21, 52, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 107, 126, 132, 139

Concurrerend 7, 13, 20, 21, 24, 33, 45, 47, 57, 101, 131, 135

Consumentenautoriteit 7, 11, 12, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 155, 171

CPB 6, 10, 24, 26, 45, 46, 77, 114, 122, 155, 165, 171

DTe 31, 61, 63, 142, 147, 151, 153, 154, 172

Elektronische 12, 16, 19, 20, 21, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 107, 108, 132, 137, 170

ENCORE 28

Energiebeleid 58, 64, 67

Energiehuishouding 5, 20, 21, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 103, 131

Energietransitie 12, 58, 67, 152, 153, 165

EOS 67, 68

EU 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 49, 64, 67, 68, 69, 72, 79, 86, 93, 95, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 140, 142, 143, 146, 147, 150, 153, 162, 173

Europa 8, 10, 20, 21, 24, 25, 27, 33, 34, 36, 43, 55, 62, 66, 67, 74, 98, 131, 132

EVD 2, 6, 71, 73, 74, 113, 116, 117, 118, 119

Fes 12, 13, 14, 18 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 47, 51, 53, 60, 68, 79, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 108

Frequentiebeleid 17, 86, 87

Herijking 40, 135, 142, 143

ICT 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 41, 56, 79, 84, 86, 90, 91, 92, 94, 108, 130, 137, 170

IMF 7, 9

Innovatiebeleid 5, 33, 38, 40, 164, 165

Innovatie 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 61, 62, 67, 68, 74, 83, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 114, 120, 122, 125, 130, 131, 138, 140, 141, 142, 144, 150, 155, 159, 164, 169, 173

Innovatievermogen 20, 21, 33, 34, 35, 42, 131

Innovatievouchers 13, 18, 34, 37, 40

Kabinet 2, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 41, 42, 50, 56, 60, 86, 88, 91, 92, 102, 104, 108, 112, 134, 141, 144, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173

Kamers van Koophandel 8, 15, 51, 53, 139, 145, 154, 164, 169, 170

Leeswijzer 1, 4, 155

Loonbijstelling 96, 106, 107, 109, 110, 132

MEP 17, 20, 21, 22, 23, 59, 66, 103, 104, 145, 153, 155, 157

MKB 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 70, 73, 91, 92, 99, 102, 138, 140, 141, 142, 154, 157, 159, 163, 169

NedCar 97, 163

Nederland 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 100, 102, 120, 121, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 144, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 164, 165, 167, 168, 169

NMa 6, 10, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 98, 99, 139, 152, 160, 166, 167, 173

OCNL 35, 36

Octrooicentrum Nederland 2, 6, 36, 44, 120, 121, 122, 123

OESO 9, 24, 54, 72, 92

Ondernemerschap 8, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 29, 38, 39, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 100, 101, 102, 131, 138, 140, 145, 158, 169, 170

Ondernemerspleinen 8, 15, 51

Ondernemingsklimaat 5, 8, 15, 20, 21, 45, 47, 50, 101, 131, 153, 172

Onvoorzien 96, 110, 132

OPTA 6, 12, 17, 23, 31, 84, 85, 86, 90, 93, 107, 108, 139, 141, 143, 144, 167

Personele uitgaven 6

PID 18, 22, 102

Pieken in de Delta 7, 8, 18, 46

Pieken in de delta 55

Pieken in de Delta 55, 56, 101, 102, 171

Point One 13, 34, 41

Post 14, 17, 18, 20, 21, 32, 44, 48, 57, 59, 69, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 96, 107, 110, 114, 116, 117, 118, 122, 132, 139

Prijsbijstelling 20, 22, 96, 110, 132

Prognoses 77, 78, 79, 105, 131

PSOM 71, 76, 105, 130

Resultaatverantwoordelijkheid 4, 5

SBIR 18, 38

SenterNovem 2, 6, 21, 23, 35, 39, 54, 59, 68, 69, 91, 112, 113, 114, 115, 162

Smart Mix 14, 41

SodM 6, 59, 64

Splitsingswet 61, 148, 150, 152

Statistieken 20, 52, 79, 80, 81, 106, 132

Systeemverantwoordelijkheid 4, 5

Technologiestichting STW 40

Telecom 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 30, 61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 146, 148, 152

Verplichtingenramingen 6

WBSO 4, 7, 13, 18, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 44

WTO 8, 11, 45, 47, 49, 70, 72, 145, 146, 148, 152, 156