Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

28 Nominaal en onvoorzien

Omschrijving

Dit niet-beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien.

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000
28 Nominaal en onvoorzien2005200620072008200920102011
Verplichtingen0000000
Uitgaven0000000
28.11 Prijsbijstelling0000000
28.12 Loonbijstelling0000000
28.13 Onvoorzien0000000
Ontvangsten       

28.11 Prijsbijstelling

Op dit onderdeel worden de uit de aanvullende post prijsbijstelling ontvangen bedragen geboekt tot toerekening plaatsvindt aan prijsgevoelige begrotingsartikelen. De toerekening van de prijsbijstelling 2006 heeft inmiddels plaatsgevonden.

28.12 Loonbijstelling

Op dit onderdeel wordt de loonbijstelling verwerkt in het kader van algemene salarismaatregelen en de overige specifieke salarismaatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en premie sociale zekerheid. Vanuit dit artikel wordt de loonbijstelling toegedeeld aan de loongevoelige beleidsartikelen.

28.13 Onvoorzien

Onder artikel 28.13 «Onvoorzien» is de PIA inkooptaakstelling (professioneel Inkopen en aanbesteden) en de taakstelling elektronische overheid opgenomen waarmee de LNV-begroting is verlaagd. Deze taakstellingen zijn nu verdeeld over de relevante artikelen.