Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

LIJST MET AFKORTINGEN


ACFMAdvisory Committee on Fishery Management
ADAlgemene Doelstelling
AIAviaire influenza
AIDAlgemene Inspectiedienst
AMvBAlgemene Maatregel van Bestuur
AOCAgrarisch Opleidingscentrum
ARCActieprogramma Ruimte & Cultuur
AVPAgenda Vitaal Platteland
BBLBureau Beheer Landbouwgronden
BBLBeroepsbegeleidende Leerweg
BESBilaterale Economische Samenwerking
BOLBeroeps Opleidende Leerweg
BOLBesluit Ontwikkeling Landschap
BPEbodemsanering prestatie eenheden
BSEBovine Spongiform Encephalopathy
BZMinisterie van Buitenlandse Zaken
CITOOntwikkeling examens en toetsing
COKZCentraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
CBRNBeleidsstrategie chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair
CLIENTControles op Landbouwgoederen bij Im- en export naar een Nieuwe Toekomst
CTBCollege Toelating Bestrijdingsmiddelen
DKDirectie Kennis
DLDirectie Landbouw
DLGDienst Landelijk Gebied
DGFDiergezondheidsfonds
DLOStichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DRDienst Regelingen
EFROEuropees Fonds voor de Regionele Ontwikkeling
EHSEcologische Hoofd Structuur
EIAEnergie-Investeringsaftrek
ELFPOEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
ELGFEuropees Landbouwgarantiefonds
EPDEnkelvoudig Programmerings Document
EUEuropese Unie
EVFEuropese Visserijfonds
EZMinisterie van Economische Zaken
FAOFood and Agricultural Organisation
FESFonds Economische Structuurversterking
FIOVFinancieringsinstrument voor de oriëntatie van de Visserij
GIOSGroen in en om de Stad
GlamiConvenant Glastuinbouw en Milieu
GLBGemeenschappelijke Landbouwbeleid
GNOGewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong
GSBGrote Steden Beleid
GVBGemeenschappelijke Visserijbeleid
GWWDGezondheids- en Welzijnswet Dieren
HAOHoger Agrarisch Onderwijs
HACCPHazards Analysis of Critical Control Points
HBOHoger Beroeps Onderwijs
HGISHomogene Groep International Samenwerking
HPAHoofdproductschap Akkerbouw
I&RIdentificatie en Registratie
ICTInformatie Communicatie Technologie
ILGInrichting landelijk gebied
IMARESInstitute for Marine Resources & Ecosystem Studies
INGRAInnovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
IPCInnovatie praktijkcentra
IPOInterprovinciaal overleg
IPSVInnovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing
IRGInfrastructuurregeling Glastuinbouw
ISVInvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVNInstituut voor Natuurbeschermingeducatie
KCBKwaliteits Controlebureau Groenten en Fruit
KCEKwaliteitsverbetering examens
KiGHSubsidiering kwaliteit Groene Hart
KNAWKoninklijke Nederlandse Agrarische Wetenschappen
KVPKlassieke varkenspest
LEILandbouw-Economisch Instituut
LIDLandelijke Inspectiedienst voor Dieren
LNVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPCLandelijk pedagogische centra
MavoMiddelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MBLMarktontwikkeling Biologische Landbouw
MBOMiddelbaar beroepsonderwijs
MIAMilieu-Investeringsaftrek
MJAMeerjaren afspraken
MJPMeerjarenprogramma Vitaal Platteland
MKBMidden- en Kleinbedrijf
MKZMond- en klauwzeer
MKBAMaatschappelijke Kosten Batenanalyse
MTEmidtermevaluatie
NCVSNationaal Centrum voor Visstand en Sportvisserij
NMINederlands Mediation Instituut
NURGNadere Uitwerking Rivierengebied
NVAONederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie
NvMNatuur voor Mensen, Mensen voor Natuur
NVVSNederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties
OC/ECOntwikkel- en Expertisecentrum
OCWOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ODOperationele Doelstelling
PDPlantenziektenkundige Dienst
PEENPan-Europees Ecologische Netwerk
PIAProfessioneel Inkopen en Aanbesteden
PNBParticulier Natuurbeheer
POP2Plattelandsontwikkelingsprogramma
PTProductschap Tuinbouw
PVVProductschap voor Vee en Vlees
PPEProductschap voor Pluimvee en eieren
PZProductschap Zuivel
RBBRegeling bedrijfshervestiging en -beëindiging
RBONRegeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling
RBVRegeling Beëindiging Veehouderij-takken
RGDRijksgebouwendienst
RoDSRecreatie om de Stad
RSGRegeling Structuurverbetering Glastuinbouw
RVRRegeling versterking recreatie
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
SANSubsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
SBBStaatsbosbeheer
SBIRSmall Business Innovation Research Program
SGBSubsidie gebiedsgericht beleid
SNSubsidieregeling Natuurbeheer
SNLWSubsidieregeling regionaal netwerk landelijke wandelpaden
SRNStichting Recreatie Toervaart
StidugStimulering Duurzame Glastuinbouwgebieden
SVBPStimuleringsregeling Voortzetting Biologische Productie
TSETransmissible Spongiform Encephalopathies
V&WMinisterie van Verkeer en Waterstaat
VAMILRegeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen
VBOVoorbereidend Beroepsonderwijs
VDVoedselkwaliteit en Diergezondheid
VEWINVereniging van Waterbedrijven in Nederland
VIRISVisserij Registratie Informatie Systeem
VMBOVoortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs
VNBBLVersterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren
VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VWAVoedsel en Waren Autoriteit
VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WEBWet Educatie en Beroepsonderwijs
WHWWet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
WILGWet Inrichting Landelijk Gebied
WOWetenschappelijk onderwijs
WOTWettelijke onderzoekstaken
WTOWorld Trade Organisation
WUWageningen Universiteit
WURWageningen Universiteit en Research centrum
WVOWet op het voortgezet onderwijs
ZBOZelfstandig bestuursorgaan