Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave blz.

1Leeswijzer5
   
2Beleidsagenda 20077
   
3De beleidsartikelen26
21Inkomensbeleid26
22Activerend arbeidsmarktbeleid31
23Re-integratie38
24Sociale werkvoorziening47
25Arbeid en zorg51
26Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap58
27Regulering van individuele arbeidsrelaties62
28Pensioenbeleid68
29Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim73
30Inkomensbescherming met activering77
31Inkomensbescherming met activering bij arbeidsongeschiktheid87
32Overige inkomensbescherming93
33Tegemoetkoming specifieke kosten100
34Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW106
35Emancipatie110
   
4De niet-beleidsartikelen116
97Aflopende regelingen116
98Algemeen117
99Nominaal en onvoorzien120
   
5Bedrijfsvoeringsparagraaf121
   
6Diensten die een baten-lastenstelsel voeren123
   
7Verdiepingsbijlage130
   
8De bijlage moties en toezeggingen150
   
9Bijlage inzake ZBO’s en RWT’s170
   
10Financieel beleid budgetdisciplinesector sociale zekerheid en arbeidsmarkt175
   
11Bijlage inkomensbeleid 2007184
   
12Bijlage sociale zekerheid195
   
13Bijlage Subsidies197
   
14Bijlage gebruikte afkortingen199
   
15Trefwoordenregister202