Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

97 Aflopende regelingen

Voor de financiële afwikkeling en verantwoording van een aantal afgesloten regelingen is in de begroting een aparte voorziening getroffen. Het gaat hier uitsluitend om na-declaraties of vergoedingen van nabetalingen op grond van gerechtelijke uitspraken (bezwaar- en beroepsprocedures) naar aanleiding van geschillen in het verleden.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 97.1: Begrotingsuitgaven artikel 97 (x € 1 000)
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Verplichtingen37297091924014010140
Uitgaven7011 1521 101422322192322
        
Programmauitgaven5471 0561 082422322192322
Waarvan juridisch verplicht  100%100%100%100%100%
Afgesloten Regelingen75000000
Regeling Ex-Mijnwerkers182182182182182182182
Ondersteuning vorming BVG’en14279790024014010140
Overig afwikkeling SUWI1487700000
        
Apparaatsuitgaven15496190000
Personeel en Materieel6319190000
Agentschap SZW917700000
        
Ontvangsten11 071000000

Financiële afwikkeling afgesloten regelingen

De wet Werkloosheidsvoorziening is financieel afgewikkeld. Het gaat hier uitsluitend om na-declaraties of vergoedingen van nabetalingen op grond van gerechtelijke uitspraken (bezwaar- en beroepsprocedures) naar aanleiding van geschillen in het verleden.

Regeling ex-mijnwerkers

De Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers en de Silicoseregeling mijnwerkers zijn financieel afgewikkeld. Per 1 januari 2000 zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat uitsluitend nog nabetalingen worden verantwoord. Op deze voorziening wordt tevens de Rijksbijdrage aan het algemeen mijnwerkersfonds verantwoord.

Ondersteuning vorming Bedrijfsverzamelgebouwen (BVG-en)

De tijdelijke stimuleringsregeling bedrijfsverzamelgebouwen bestaat uit twee subsidies, een startsubsidie en een vervolgsubsidie. De vaststelling van de startsubsidies en de verlening van de vervolgsubsidie zijn in 2004 afgerond. De vaststelling van de vervolgsubsidie, na opening van het bedrijfsverzamelgebouw, wordt tot en met het jaar 2009 voorzien. De regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW.

Afwikkeling overige uitgaven in verband met de implementatie van de SUWI-structuur

De uitgaven in 2004 hadden betrekking op «Coördinatie re-integratiemarkt».