Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

TREFWOORDENREGISTER

Acute zorg 56, 58, 60, 62

Administratieve lasten 6, 32, 35, 51, 72, 79, 87, 90, 186, 206

Alcohol 16, 18, 30, 31, 32, 33, 165, 198, 199, 208

Ambulance 19, 49, 56, 58, 66, 168, 171, 194, 195, 199, 209, 210

Arbeidsmarkt 6, 17, 57, 76, 190, 192, 193, 209

Arbeidsproductiviteit 57, 76, 78

Astma 32, 64

AWBZ 7, 9, 12, 19, 22, 26, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 90, 91, 93, 141, 146, 147, 149, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 206

Behandelplaatsen 25, 164

Benchmark 48, 50, 58, 68, 78, 101

Beroepenstructuur 57, 59, 190, 192

Betaalbaarheid 7, 48, 50, 51, 62, 65, 72, 79, 90, 123, 126, 190, 193

Biotechnologie 56, 59, 207

BKZ 21, 146, 147, 148, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 166, 170, 175, 179, 186, 206

Bloedvoorziening 67

BOS 84, 85, 106, 110, 111, 113, 181, 206

Bovenregionaal vervoer 81, 90, 91

Breedtesport 18, 105, 106, 110, 111, 112, 113

Budgettair Kader Zorg 19, 22, 24, 146, 147, 148, 149, 151, 163, 166, 170, 175, 179, 186, 206

Cannabis 133, 206

Care 51, 76, 79, 164, 173, 174

Chronische ziekten 20, 29, 38, 41, 42, 47, 189, 192, 203

Chronisch 8, 18, 25, 39, 68, 78, 81, 89, 91, 164, 209, 210

Consumenten 7, 9, 11, 12, 13, 15, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 48, 50, 53, 72, 73, 77, 89, 125, 189, 191, 192, 209

Crisisbeheersing 45

Cure 22, 51, 76, 79, 149

DBC 64

Diabetes 17, 30, 39, 41, 53, 64

Diagnose-behandelcombinatie 207

Dierproeven 36, 139, 210

Doping 112, 113, 201, 207

Drugs 33, 121, 164, 183, 189, 208

Eerstelijn 44, 54, 90, 189, 192

Eerstelijnszorg 125, 208

Elektronisch medicatiedossier 52, 53, 167, 173, 183, 207, 208

Ethiek 46, 124

Etikettering 32, 35, 36

Evenwicht 8, 93, 190

Extramuraal 53, 89

Forensische psychiatrie 76

Fysiotherapie 21, 22, 62, 67, 148, 149, 170, 171, 194, 195

Geestelijke gezondheidszorg 19, 69, 73, 92, 93, 152, 153, 154, 156, 160, 167, 174, 178, 194, 196, 207, 209

Gehandicapten 6, 13, 19, 51, 69, 72, 73, 75, 90, 91, 125, 152, 153, 154, 174, 176, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 207, 208, 209

Gelijke behandeling 81, 91, 210

Geneesmiddelen 2, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 128, 129, 130, 131, 132, 148, 149, 150, 151, 168, 170, 171, 189, 192, 194, 196, 203, 206, 207, 210

Gezondheidsraad 20, 31, 120, 124, 191, 194, 207

Grieppandemie 16, 26, 40, 45, 47, 164

Grotestedenbeleid 44, 111, 207

Gsb 207

Handhaving 30, 32, 33, 66

Heroïne 25, 33, 34, 164, 199

Homo-emancipatiebeleid 85

Huisarts 17, 19, 26, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 62, 65, 67, 141, 167, 173, 183, 194, 195, 203, 207, 210

ICT 6, 16, 17, 26, 43, 52, 53, 55, 57, 76, 79, 122, 125, 134, 167, 173, 183, 186, 208

IGZ 4, 6, 13, 28, 34, 39, 41, 43, 52, 53, 54, 59, 68, 72, 73, 120, 125, 126, 137, 173, 203, 208

IJZ 1, 2, 208

In natura 74

Inclusief beleid 91

Indicatiestelling 6, 68, 70, 71, 74, 90, 96, 99, 100, 102, 103, 173, 200, 206

Infectieziekten 16, 25, 26, 27, 29, 38, 40, 45, 47, 121, 139, 164, 189

Informatie- en communicatietechnologie 208

Innovaties 26, 57, 76, 168

Inspectie Jeugdzorg 43, 102, 208

Inspectie voor de Gezondheidszorg 4, 13, 14, 28, 42, 43, 68, 120, 125, 208

Inspectie 13, 20, 39, 43, 73, 95, 96, 101, 102, 120, 125, 191, 193, 201

Integratie 77, 78, 93, 108, 109, 113, 122, 145

Intramuraal 195, 196

Jeugdgezondheidszorg 25, 27, 29, 43, 44, 45, 46, 95, 165, 208, 209

Jeugd 1, 5, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 33, 44, 46, 49, 75, 76, 84, 85, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 119, 164, 165, 180, 190, 191, 193, 198, 201, 206, 207, 208

Jeugdzorg 9, 15, 20, 25, 26, 43, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 173, 180, 190, 193, 197, 199, 203, 204, 206

JONG 14, 98, 104, 208

Kanker 16, 32, 39, 41, 55, 151, 164, 165, 209

Kennisinfrastructuur 54, 58, 75, 86, 98, 124, 167

Kinderdagcentrum 208

Langdurende zorg 1, 6, 51, 53, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 90, 124, 165, 173

Leefbaarheid 84, 85, 191, 193

Leefstijl 13, 16, 17, 20, 27, 29, 30, 31, 33, 47, 105, 107, 189, 191

Letsel Informatie Systeem 37

Lokaal 16, 27, 30, 38, 43, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 109, 110, 210

Maatschappelijke ondersteuning 1, 19, 20, 44, 81, 82, 83, 85, 90, 122, 124, 155, 177, 189, 190, 193, 195, 196, 202

Maatschappelijke opvang 92, 178

Mantelzorg 86, 87, 88, 89, 200, 206

Medisch specialisten 19, 22, 49, 64, 150, 194, 195, 204

Medische hulpmiddelen 54

Meervoudig complex gehandicapt 208

Mobiel medisch team 208

Modernisering 2, 3, 12, 59, 62, 65, 70, 74, 75, 190, 192

Nieuwe zorgstelsel 52, 55, 126

Oorlog 1, 20, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 182, 188, 191, 193, 206, 210

Opleiding 17, 18, 44, 48, 57, 59, 105, 110, 118, 141, 156, 188, 190, 192, 193

Orgaandonatie 58, 67, 124, 168, 203, 204

Ouderen 6, 17, 37, 51, 59, 72, 85, 86, 125, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 207, 209

Overgewicht 16, 27, 30, 31, 32, 47, 107, 165

Pakketmaatregelen 21, 23, 148, 151

Palliatieve zorg 133

Participatie 15, 20, 81, 83, 84, 86, 89, 98, 110, 113, 176, 189, 190, 191, 193

Pasgeboren 41, 46

Persoonsgebonden 19, 69, 74, 77, 196, 202, 209

Premiemiddelen 165, 168, 171, 173, 174, 178, 183, 186, 188

Prestatiebekostiging 11, 12, 78

Preventie 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 84, 90, 96, 97, 107, 108, 110, 121, 124, 135, 149, 164, 165, 175, 183, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 204, 206, 207, 208, 209, 210

Productveiligheid 20, 29, 36, 54, 189, 191, 192

Projectsubsidies 4, 34, 36, 38, 42, 46, 52, 55, 59, 66, 71, 72, 74, 77, 79, 86, 88, 91, 94, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 111, 113, 117, 119

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 20, 120, 124, 191, 194, 209

Raad voor Gezondheidsonderzoek 20, 120, 124, 191, 194, 209

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 20, 120, 191, 193, 209

Rampen 27, 45, 47, 58, 189, 207

Regionaal 38, 45, 105, 112

Risicogroepen 110

Roken 3, 16, 30, 32, 33, 58, 62, 65, 75, 78, 93, 97, 141, 146, 165, 210

Salmonella 35

SCP 4, 6, 85, 87, 88, 106, 109, 120, 121, 122, 123, 209

Sneller Beter 13, 14, 17, 55, 57, 62

Soa 40

Sociaal Cultureel Planbureau 106, 109, 120, 209

Stelselwijziging 136

Tabak 16, 30, 31, 32, 33

TBU 5, 79, 210

Technologie 52, 54, 56, 58, 59, 60, 65, 125, 141, 189, 192, 194, 196, 207

Tegemoetkoming buitengewone uitgaven 69, 79, 191, 193, 210

Tender 58, 185

Thuiszorg 13, 68, 195, 196, 206, 208

Tijd voor sport 105

Toegankelijkheid 7, 12, 48, 50, 51, 56, 57, 62, 72, 73, 76, 79, 90, 91, 119, 123, 126, 189, 190, 192, 193, 198

Topsport 18, 25, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 181, 206, 208

Transplantaten 189, 192

Traumazorg 58

Treeknorm 56, 57, 75

Tweede lijn 17, 52, 55, 56, 60, 62, 63

Tweede Wereldoorlog 118

Vaccinatie 16, 38, 39, 40, 123, 139, 141, 165, 209

Veiligheid 13, 14, 16, 27, 36, 37, 38, 45, 52, 53, 54, 55, 58, 93, 96, 122, 125, 128, 190, 192, 193, 206, 210, 211

Vergoeding 48, 64, 65, 78, 79, 129, 130, 132, 140, 141, 150, 151, 157, 158, 159, 166, 171, 172, 173, 176, 179, 187, 203, 207

Vergrijzing 10, 17, 85, 86

Vernieuwingen in de zorg 189, 190

Verpleging 8, 13, 19, 69, 73, 75, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 207, 208

Verslavingszorg 33, 189, 191

Verzekeringsstelsel 48, 198

Verzorging 8, 12, 13, 15, 19, 68, 69, 71, 73, 75, 92, 96, 98, 152, 153, 154, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 200, 207, 208, 210

Voedselconsumptie 31, 32, 210

Voedselveiligheid 32, 35, 130

Vraagsturing 87

Vrijwilligerswerk 15, 198, 200

Vrouwenopvang 92, 93, 190, 193

Waarborgen 48, 53, 66, 95, 96, 104, 123

Wachttijden 14, 15, 103, 204

Weesgeneesmiddelen 66

Wereldgezondheidsorganisatie 28, 121, 210

Wet maatschappelijke ondersteuning 9, 15, 25, 26, 81, 97, 177, 210

Wet voorzieningen gehandicapten 90, 211

WHO 28, 37, 38, 41, 42, 43, 121, 137, 210

Wmo 19

WMO 19, 76, 86, 89, 97, 124, 154, 160, 174, 175, 176, 177, 178, 197, 200, 210

WO II 20, 114, 115, 117, 118, 119, 182, 191, 193

WVG 90, 91, 211

Ziekenhuizen 9, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 37, 49, 53, 54, 58, 64, 66, 77, 125, 126, 130, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 170, 171, 194, 195, 206, 209

ZonMw 6, 15, 29, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 59, 66, 93, 101, 164, 165, 174, 211

Zorgaanbieder 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 95, 96, 102, 131, 189, 192

Zorgautoriteit 48, 68, 126, 188, 201, 209, 211

Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen 33, 53, 211

Zorgtoeslag 5, 49, 61, 66, 67, 144, 159, 168, 199, 211

Zorgverzekeraars 7, 11, 15, 27, 30, 38, 48, 50, 60, 61, 66, 75, 76, 156, 210, 211

Zorgverzekeringen 12, 39, 44, 68, 91, 126, 184, 188, 190, 192, 195, 196, 206, 211

Zorgverzekeringswet 7, 12, 15, 22, 48, 60, 67, 76, 147, 149, 151, 156, 158, 159, 167, 168, 170, 184, 185, 186, 202, 205, 211