Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

14 Regionale, lokale infrastructuur

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
14 Regionaal/lokale infra200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006327 108457 349327 839251 884294 893169 117
Amendement nr. 23 van dr Staaij cs.– 10 000     
Amendement nr. 23 van dr Staaij cs.10 000     
1e suppletore wet 2006– 27 423– 100 000– 76 910– 19 565  
Nieuwe mutaties2 163– 28 9842 2251 7352 0241 897
Stand ontwerpbegroting 2007301 848328 365253 154234 054296 917171 014

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Verplichtingen/uitgaven200620072008200920102011
1. Overboeking naar BDU – 25 000    
2. Kasschuif chipcard – 7 000    
3. Loonbijstelling605256555550
4. Prijsbijstelling2 1483 0072 1521 6511  9351 822
Overige mutaties– 45– 4317293425
Totaal2 163– 28 9842 2251 7352 0241 897

ad 1. Het Mediapark Hilversum valt onder het BDU regime. In dit kader worden de middelen nu overgeboekt naar de BDU (hoofdstuk XII).


ad 2. Deze intertemporele kasschuif maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt omtrent de chipcard. Zie ook de toelichting bij artikel 39 van de begroting van VenW (XII).


ad 3/4. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.