Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

15 Hoofdvaarwegennet

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
15 Hoofdvaarwegennet200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006452 210536 417587 278592 605642 193712 486
amendement nr. 43, lid Gerkens cs.50 000     
1e suppletore wet 200616 548– 17 367– 25 500– 23 000– 12 000– 12 000
Nieuwe mutaties49 208– 2 464– 36 91711 5159 24410 660
Stand ontwerpbegroting 2007567 966516 586524 861581 120639 437711 146

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven200620072008200920102011
1. Lening van B&O droog45 000 – 45 000   
2. Prijsbijstelling tranche 20063 3584 0034 4104 4604 8754 591
3. Loonbijstelling tranche 20062 5422 6182 8933 0053 1832 869
4. Verdieping IJgeul2 142   – 2 142 
5. Verwerken leenfaciliteit RWS– 5 063– 5 8963 9845 7156 8965 745
6. Aanbestedingen – 5 050– 5 050– 2 525– 2 424 
7. Overige mutaties1 2291 8611 846860– 1 144– 2 545
Totaal49 208– 2 464– 36 91711 5159 24410 660

ad 1. Dit betreft een leenconstructie met het artikel 12 Hoofdwegennet. De terugbetaling geschiedt in 2008.


ad 2/3. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2006.


ad 4. Dit betreft een leenconstructie met het artikel 12 Hoofdwegennet ten behoeve van de verdieping IJ-geul. De terugbetaling geschiedt in 2010.


ad 5. Rijkswaterstaat is per 1 januari 2006 een baten-lastendienst geworden. Als baten-lastendienst heeft RWS een (initiële) lening afgesloten bij het Ministerie van Financiën voor de financiering van de activa. Daarnaast doet RWS een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor nieuwe investeringen. Zowel de initiële lening als het beroep op de leenfaciliteit voor nieuwe investeringen zijn in deze begroting verwerkt.


ad 6. De herijking van de in 2004 berekende aanbestedingsresultaten heeft geleid tot een additioneel verwacht aanbestedingsresultaat van € 149 miljoen over de periode 2005 tot en met 2010. Dit bedrag wordt ingezet voor maatregelen voor aanpak primaire waterkeringen, de uitkomsten van de netwerkanalyses en het Programma Filevermindering.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
15 Hoofdvaarwegennet200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200622 73213 52312 62312 92314 323962
Mutatie NvW      
Mutatie amendement      
1e suppletore wet 2006– 1 984     
Nieuwe mutaties – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 962
Stand ontwerpbegroting 200720 74812 52311 62311 92313 3230

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)
ontvangsten200620072008200920102011
Overige mutaties – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 962
Totaal – 1 000– 1 000– 1 000– 1 0000