Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 86 05471 215148 482257 342281 363354 726
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 30 57218 86700– 6920
Nieuwe mutaties 12 30947 89118 59611 6968 2027 911
Stand ontwerpbegroting 2007 128 935137 973167 078269 038288 873362 637

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
 200620072008200920102011
1. Prijsbijstelling 20065684709791 6991 8571 749
2. Kosten uitvoeringsorganisatie4 1002 50020001 0001 0001 000
3. Natuurcompensatie tranche II   2 5002000 
4. Voorfinanciering prijsbijstelling1 02581912520465 
5. Kasschuif Ruimte voor de Rivier1 45542 18714 0324 8662 194 
6. Overige mutaties5 1611 9151 4601 4271 0865 162
Totaal12 30947 89118 59611 6968 2027 911

ad 1. Deze mutatie betreft de toevoeging van prijscompensatie 2006.


ad 2. Deze mutatie betreft de financiering van de Uitvoeringsorganisatie; deze valt als gevolg van de activiteiten (onderzoek, inhuur experts, juridische adviezen, communicatie, drukwerk etc.) in het kader van het PKB-hersteltraject hoger uit dan aanvankelijk begroot.

Met deze mutatie wordt tevens het budget voor de Uitvoeringsorganisatie in de periode 2007 t/m 2013 op een voldoende peil gebracht. Budget is onder meer benodigd voor voortgangsrapportages, informatievoorziening, audits, communicatie, publieksvoorlichting, juridische expertise, technische expertise, coördinatie, risicomanagement, planning.


ad 3. Dit betreft een intertemporele schuif ten behoeve van de financiering van Natuurcompensatie tranche ll.


ad 4. De opgenomen reeks heeft betrekking op de door VenW voorgefinancierde prijsbijstelling (prijspeil 2005), die door het Fonds Economische Structuurversterking weer aan de begroting van het Infrastructuurfonds (ontvangstenartikel 19.10) wordt toegevoegd.


ad 5. Bij de 1e suppletore wet is € 25,5 mln van het Amendement Gerkens c.s. ( Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 43), overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier. Voor de doorwerking van de opgestarte projecten worden in deze begroting uit 2015 en 2016 gelden naar voren gehaald.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000020 000
Mutatie NvW       
Mutatie amendement       
1e suppletore wet 2006       
Nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 200700000020 000