Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
17 Megaprojecten verkeer en vervoer200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006644 583206 38212 978216 563222 311287 832
1e suppletore wet 2006119 238106 1444 666   
Nieuwe mutaties– 43 79126 09425 088– 148 57181 46721 382
Stand ontwerpbegroting 2007720 030338 62042 73267 992303 778309 214

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Verplichtingen/uitgaven200620072008200920102011
1. Kasschuif ZZL 25 00025 000– 150 00080 00020 000
2. Meevaller VGR nr 18 Betuweroute– 25 000     
3. Overboeking HSL vogelproblematiek– 17 000     
4. Desaldering: correctie saldo 2005– 6 000     
5. Prijsbijstelling4 2361 362511 4141 4671 382
6. Loonbijstelling11     
Overige mutaties– 38– 268371500
Totaal– 43 79126 09425 088– 148 57181 46721 382

ad 1. Deze kasschuif binnen het budget Zuiderzeelijn is aangebracht ten behoeve van de kasproblematiek op het Infrafonds.


ad 2. Door middel van de 18e voortgangsrapportage is de Kamer reeds geïnformeerd over deze meevaller bij de Betuweroute. Deze wordt ingezet voor een kortingsregeling bij spoor goederenvervoer voor de stijging van de tarieven Gebruiksvergoeding op artikel 13.


ad 3. In de 18e voortgangsrapportage HSL is melding gemaakt van de definitieve afrekening met betrekking tot de maatregelen voor de geluidsschermen als gevolg van de vogelproblematiek. Dit wordt nu verwerkt door middel van een overboeking naar artikel 13 (afdekking risico’s spoorprogramma’s).


ad 4. Dit betreft een technische uitgaven/ontvangstenboeking om het voordelig saldo 2005, dat bij Voorjaarsnota 2006 geheel aan de uitgavenkant was verwerkt, alsnog juist in de begroting te verwerken.


ad 5. en 6 Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
17 Megaprojecten verkeer en vervoer200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200633 988     
1e suppletore wet 20069 276     
Nieuwe mutaties– 6 000     
Stand ontwerpbegroting 200737 26400000

Zie het gestelde onder de uitgaven (ad 4.)