Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

18 Overige uitgaven

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
18 Overige uitgaven200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200650 11450 84548 33346 59829 93229 300
1e suppletore wet 20063 5571 577383466  
Nieuwe mutaties– 4 312– 3 347– 3 279– 3 29212 930495 933
Stand ontwerpbegroting 200749 35949 07545 43743 77242 862525 233

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven200620072008200920102011
1. Rentevrijval– 4 418– 3 458– 3 457– 3 467– 3 467– 3 467
2. Correctie aflossing     483 000
3. Correctie rente    16 21916 247
4. Loonbijstelling736547494843
5. Prijsbijstelling114126102706763
Overige mutaties– 81– 8029566347
Totaal– 4 312– 3 347– 3 279– 3 29212 930495 933

ad 1–3. In 2005 is een deel van de schatkistleningen van ProRail, die via de IF begroting lopen, vervroegd afgelost in het kader van de schuldreductie ProRail. De nu opgenomen mutaties zijn opgebouwd uit de rentevrijval als gevolg van de vervroegde aflossing en correcties voor nog niet in de begroting opgenomen aflossing en rente. Het betreft de 806 mln aan leningen aan ProRail die via VenW/IF lopen. In 2011 en 2012 lopen deze leningen af. Dat betekent dat ProRail deze aan VenW moet terugbetalen (ontvangst) en dat VenW deze aan Financiën terugbetaalt (uitgave).


ad 4/5. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
18 Overige uitgaven200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200640 21540 22640 12440 29323 89823 898
1e suppletore wet 2006      
Nieuwe mutaties– 4 418– 3 458– 3 457– 3 46712 752495 780
Stand ontwerpbegroting 200735 79736 76836 66736 82636 650519 678

Voor de toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder het uitgavenartikel.