Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1.2 Operationele doelstellingen

Voor een toelichting op de operationele doelstellingen wordt verwezen naar de toelichting onder operationele doelstelling 1 van beleidsartikel 34 «Rijksbijdragen aan Sociale Fondsen en spaarfonds AOW» van hoofdstuk XV «Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid» van de rijksbegroting 2007.