Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1.4 Toelichting bij de cijfers

Het artikel omvat twee onderdelen, één voor de onttrekkingen (uitgaven) aan en één voor de toevoegingen (ontvangsten) van het fonds.

Nr. Artikelonderdeelbeschrijving (x € 1 mln)UitgavenOntvangsten
1 Onttrekkingen aan het Spaarfonds0 
2 Toevoegingen aan het Spaarfonds 4 195,2

Onttrekkingen aan het Spaarfonds worden op grond van artikel 88 van de Wet financiering sociale verzekeringen niet voor 2020 voorzien. De toevoegingen aan het Spaarfonds bestaan uit een storting ad € 2 972,3 mln van SZW als voorziening in de door het Ouderdomsfonds in de toekomst te maken kosten en € 1 222,9 mln rente-ontvangsten. Bij de rente-ontvangsten over 2006 is gerekend met een percentage van 3,75%; dit percentage is gebaseerd op het 9–10 jaars effectief rendement op staatsobligaties en wordt jaarlijks op grond van de meest recente inzichten aangepast. Voor 2007 geldt een percentage van 4,25% en voor 2008 is gerekend met 5,00%. Voor 2009 en verder is gerekend met 5,00%. Door deze toevoegingen bedraagt het saldo van het spaarfonds eind 2007:

Saldo AOW Spaarfonds (x € 1 mln) 
Saldo eind 200626 944,1
  
Mutatie in 20074 195,2
Saldo eind 200731 139,3